Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Bandırma

2020
HDD 346 272 221 165 33 1037
T≤15 °C 31 29 28 22 8 118
CDD 9 9
T>22 °C 5 5
Bandırma

2019
HDD 348 315 234 147 12 9 61 282 1408
T≤15 °C 31 28 30 22 3 3 14 30 161
CDD 10 80 85 100 34 4 313
T>22 °C 8 27 28 30 17 2 112
Bandırma

2018
HDD 349 273 202 97 7 3 23 137 350 1441
T≤15 °C 31 28 28 18 2 1 4 22 31 165
CDD 3 23 115 114 21 0 276
T>22 °C 3 19 31 31 12 0 96
Bandırma

2017
HDD 479 306 266 174 15 70 191 246 1747
T≤15 °C 31 28 31 24 4 15 27 27 187
CDD 2 44 75 86 36 243
T>22 °C 2 17 28 27 17 91
Bandırma

2016
HDD 387 213 223 64 20 45 198 438 1588
T≤15 °C 30 25 28 13 5 9 23 31 164
CDD 9 63 102 107 34 1 0 316
T>22 °C 4 20 31 30 19 1 1 106
Bandırma

2015
HDD 373 314 289 182 4 23 137 359 1681
T≤15 °C 31 27 31 24 1 6 25 31 176
CDD 0 13 89 129 51 2 284
T>22 °C 2 8 31 31 23 1 96
Bandırma

2014
HDD 294 259 250 127 27 3 60 203 276 1499
T≤15 °C 31 28 31 23 6 1 11 29 31 191
CDD 4 25 93 105 24 251
T>22 °C 2 13 30 31 14 90
Bandırma

2013
HDD 347 283 249 127 108 152 418 1684
T≤15 °C 31 27 29 19 20 24 31 181
CDD 9 29 69 101 10 218
T>22 °C 7 17 28 31 9 92
Bandırma

2012
HDD 431 430 332 98 3 118 323 1735
T≤15 °C 30 29 31 16 1 22 29 158
CDD 42 128 102 15 1 288
T>22 °C 20 31 28 14 2 95
Bandırma

2011
HDD 393 350 325 242 66 0 0 121 341 327 2165
T≤15 °C 31 28 31 29 12 0 0 20 30 31 212
CDD 0 10 105 54 20 189
T>22 °C 0 13 30 29 17 89
Bandırma

2010
HDD 366 281 292 158 27 0 0 76 99 266 1565
T≤15 °C 0
CDD 7 32 94 152 9 294
T>22 °C 0
Bandırma

2009
HDD 361 312 305 199 28 0 30 210 255 1700
T≤15 °C 0
CDD 1 30 100 56 5 192
T>22 °C 0
Bandırma

2008
HDD 459 373 202 119 46 23 157 314 1693
T≤15 °C 0
CDD 3 6 39 66 94 22 230
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.