Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Edremit

2020
HDD 326 326
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Edremit

2019
HDD 318 258 188 100 4 0 37 233 1138
T≤15 °C 31 28 30 19 1 0 9 29 147
CDD 15 137 159 188 63 4 566
T>22 °C 9 29 29 31 23 4 125
Edremit

2018
HDD 293 202 108 10 19 93 310 1035
T≤15 °C 31 28 21 3 3 14 31 131
CDD 7 41 94 203 203 80 0 628
T>22 °C 5 22 30 31 31 24 0 143
Edremit

2017
HDD 393 239 155 60 18 138 207 1210
T≤15 °C 31 27 24 12 4 23 25 146
CDD 7 118 190 186 70 571
T>22 °C 3 26 31 31 22 113
Edremit

2016
HDD 320 142 164 9 4 22 144 382 1187
T≤15 °C 28 20 24 3 1 5 20 31 132
CDD 7 132 193 194 67 0 593
T>22 °C 5 25 31 31 21 1 114
Edremit

2015
HDD 307 268 219 120 10 71 270 1265
T≤15 °C 30 27 30 19 3 16 31 156
CDD 15 58 182 202 89 0 546
T>22 °C 9 25 31 31 26 1 123
Edremit

2014
HDD 203 207 177 48 3 29 124 192 983
T≤15 °C 28 28 28 11 1 7 19 26 148
CDD 1 10 80 166 187 57 501
T>22 °C 1 8 23 31 31 18 112
Edremit

2013
HDD 293 219 169 64 38 92 310 1185
T≤15 °C 31 26 25 13 8 18 31 152
CDD 0 35 96 176 195 40 542
T>22 °C 1 16 24 31 31 20 123
Edremit

2012
HDD 389 345 231 44 3 59 267 1338
T≤15 °C 31 29 26 7 1 12 27 133
CDD 1 4 120 233 199 68 18 643
T>22 °C 1 4 27 31 31 25 12 131
Edremit

2011
HDD 316 263 251 140 18 0 0 72 228 246 1534
T≤15 °C 31 27 30 23 5 0 0 13 30 30 189
CDD 9 71 197 157 97 531
T>22 °C 5 25 31 31 26 118
Edremit

2010
HDD 293 200 199 56 0 0 0 42 36 200 1026
T≤15 °C 0
CDD 24 87 191 224 54 580
T>22 °C 0
Edremit

2009
HDD 293 260 235 83 3 0 6 125 180 1185
T≤15 °C 0
CDD 17 90 187 149 31 474
T>22 °C 0
Edremit

2008
HDD 375 312 130 73 3 9 93 242 1237
T≤15 °C 0
CDD 0 16 116 170 195 68 565
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.