Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BİLECİK

2020
HDD 482 482
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
BİLECİK

2019
HDD 449 375 323 210 46 10 57 149 383 2002
T≤15 °C 31 28 31 24 8 2 12 22 31 189
CDD 9 10 28 35 1 1 84
T>22 °C 7 8 16 17 2 1 51
BİLECİK

2018
HDD 436 301 213 63 22 10 78 251 449 1823
T≤15 °C 31 28 27 10 5 2 15 30 31 179
CDD 1 9 56 66 14 0 146
T>22 °C 2 8 31 29 6 0 76
BİLECİK

2017
HDD 547 363 269 189 54 7 137 270 353 2189
T≤15 °C 31 28 31 25 12 2 23 30 31 213
CDD 2 23 67 52 40 184
T>22 °C 1 9 21 22 15 68
BİLECİK

2016
HDD 484 240 264 83 73 3 30 119 273 535 2104
T≤15 °C 31 24 28 16 16 1 7 18 26 31 198
CDD 3 54 56 68 15 0 196
T>22 °C 3 17 22 24 8 1 75
BİLECİK

2015
HDD 479 371 336 240 30 3 83 202 468 2212
T≤15 °C 31 27 31 25 8 1 14 28 31 196
CDD 5 1 56 72 36 170
T>22 °C 4 1 18 24 12 59
BİLECİK

2014
HDD 376 306 288 131 42 3 27 87 261 334 1855
T≤15 °C 31 28 31 22 8 1 7 16 30 31 205
CDD 3 18 57 71 6 155
T>22 °C 3 9 26 26 4 68
BİLECİK

2013
HDD 411 300 281 170 11 4 10 168 228 510 2093
T≤15 °C 31 28 29 22 3 1 3 23 29 31 200
CDD 4 24 28 45 4 105
T>22 °C 3 11 18 28 2 62
BİLECİK

2012
HDD 549 526 413 111 27 3 40 220 391 2280
T≤15 °C 31 29 31 15 7 1 10 25 30 179
CDD 35 84 48 11 2 180
T>22 °C 17 26 19 9 2 73
BİLECİK

2011
HDD 452 378 361 280 85 8 5 215 412 414 2610
T≤15 °C 31 27 31 30 13 2 1 26 30 31 222
CDD 0 4 62 9 2 77
T>22 °C 0 4 27 12 5 48
BİLECİK

2010
HDD 422 301 309 172 34 0 0 152 97 316 1803
T≤15 °C 0
CDD 4 20 66 132 5 227
T>22 °C 0
BİLECİK

2009
HDD 434 362 351 185 62 8 38 252 329 2021
T≤15 °C 0
CDD 2 23 48 17 3 93
T>22 °C 0
BİLECİK

2008
HDD 538 434 228 148 91 107 235 404 2185
T≤15 °C 0
CDD 2 2 25 34 70 7 140
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.