Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BOZÜYÜK

2023
HDD 439 450 340 231 130 3 95 1688
T≤15 °C 31 28 31 28 23 1 19 161
CDD 31 79 110
T>22 °C 15 26 41
BOZÜYÜK

2022
HDD 554 416 528 165 84 38 190 269 359 2603
T≤15 °C 31 28 31 20 13 7 29 28 31 218
CDD 1 5 13 2 21
T>22 °C 1 4 17 4 26
BOZÜYÜK

2021
HDD 440 384 437 226 46 47 45 192 265 406 2488
T≤15 °C 29 27 31 25 9 9 10 27 28 31 226
CDD 0 3 33 32 68
T>22 °C 1 4 13 17 35
BOZÜYÜK

2020
HDD 558 410 329 258 129 23 59 361 368 2495
T≤15 °C 31 29 31 30 20 5 13 30 31 220
CDD 3 14 19 10 46
T>22 °C 5 16 13 5 39
BOZÜYÜK

2019
HDD 503 409 358 243 59 20 95 239 441 2367
T≤15 °C 31 28 31 27 10 4 18 28 31 208
CDD 3 1 11 20 35
T>22 °C 2 2 9 15 28
BOZÜYÜK

2018
HDD 490 322 243 100 44 13 110 294 476 2092
T≤15 °C 31 28 29 16 9 2 17 30 31 193
CDD 1 10 21 7 39
T>22 °C 2 12 23 5 42
BOZÜYÜK

2017
HDD 612 420 319 243 100 7 17 217 340 407 2682
T≤15 °C 31 28 31 27 20 2 4 30 30 31 234
CDD 7 29 21 9 66
T>22 °C 4 14 11 8 37
BOZÜYÜK

2016
HDD 536 300 310 134 116 13 56 169 336 587 2557
T≤15 °C 31 29 29 22 21 3 10 24 28 31 228
CDD 0 24 22 29 3 78
T>22 °C 1 10 13 17 4 45
BOZÜYÜK

2015
HDD 557 422 377 291 76 6 4 138 262 547 2680
T≤15 °C 31 28 31 27 15 2 1 24 29 31 219
CDD 25 25 7 57
T>22 °C 12 19 7 38
BOZÜYÜK

2014
HDD 425 366 339 180 73 14 50 139 319 375 2280
T≤15 °C 31 28 31 26 14 4 11 24 30 31 230
CDD 6 26 30 1 63
T>22 °C 3 14 20 3 40
BOZÜYÜK

2013
HDD 468 348 314 212 27 12 33 242 290 601 2547
T≤15 °C 31 28 31 24 6 3 7 28 30 31 219
CDD 0 8 11 8 0 27
T>22 °C 1 8 7 11 1 28
BOZÜYÜK

2012
HDD 610 614 479 138 57 4 7 82 265 446 2702
T≤15 °C 31 29 31 20 13 1 2 16 27 31 201
CDD 13 47 19 1 1 81
T>22 °C 10 21 15 2 1 49
BOZÜYÜK

2011
HDD 502 444 412 295 107 12 17 263 465 468 2985
T≤15 °C 31 28 31 30 15 2 4 29 30 31 231
CDD 0 29 2 31
T>22 °C 1 17 2 20
BOZÜYÜK

2010
HDD 460 323 333 215 61 6 192 173 360 2123
T≤15 °C 31 28 31 27 12 2 25 23 28 207
CDD 2 7 31 97 1 138
T>22 °C 1 6 19 27 1 54
BOZÜYÜK

2009
HDD 500 394 404 234 111 36 76 316 374 2445
T≤15 °C 31 28 31 29 20 8 16 29 31 223
CDD 7 17 6 30
T>22 °C 3 14 3 20
BOZÜYÜK

2008
HDD 632 510 263 183 124 59 158 287 475 2691
T≤15 °C 31 29 29 21 18 12 27 30 31 228
CDD 11 16 39 1 67
T>22 °C 7 9 21 2 39
BOZÜYÜK

2007
HDD 492 430 362 297 18 6 16 125 356 509 2611
T≤15 °C 31 28 31 30 4 2 4 17 29 31 207
CDD 0 19 61 46 13 139
T>22 °C 1 7 20 25 6 59
BOZÜYÜK

2006
HDD 625 515 364 189 123 46 7 20 144 379 527 2939
T≤15 °C 31 28 30 24 17 10 2 5 24 30 31 232
CDD 0 3 0 40 43
T>22 °C 1 2 1 24 28
BOZÜYÜK

2005
HDD 462 436 400 238 73 8 26 256 367 450 2716
T≤15 °C 31 28 30 25 12 2 6 30 30 31 225
CDD 1 0 13 28 42
T>22 °C 1 1 16 15 33
BOZÜYÜK

2004
HDD 531 461 349 192 124 6 68 153 376 472 2732
T≤15 °C 31 27 28 23 20 2 12 25 30 31 229
CDD 4 6 0 0 10
T>22 °C 3 6 1 1 11
BOZÜYÜK

2003
HDD 401 548 536 282 27 4 83 156 328 516 2881
T≤15 °C 31 28 31 30 6 1 16 18 27 31 219
CDD 2 11 17 2 3 35
T>22 °C 2 5 11 1 2 21
BOZÜYÜK

2002
HDD 714 395 336 240 91 22 22 134 309 607 2870
T≤15 °C 31 28 31 27 19 5 4 20 30 31 226
CDD 6 40 11 57
T>22 °C 5 18 7 30
BOZÜYÜK

2001
HDD 463 418 222 217 120 17 3 36 222 346 522 2586
T≤15 °C 31 28 25 26 19 3 1 5 28 29 31 226
CDD 0 6 80 38 124
T>22 °C 1 5 24 16 46
BOZÜYÜK

2000
HDD 734 582 490 183 123 44 26 53 216 309 481 3241
T≤15 °C 31 29 31 24 19 7 6 9 27 28 31 242
CDD 2 44 18 0 64
T>22 °C 1 15 13 1 30
BOZÜYÜK

1999
HDD 465 415 391 202 75 10 11 25 209 383 439 2625
T≤15 °C 31 28 31 26 12 3 2 6 24 29 31 223
CDD 1 4 21 28 54
T>22 °C 1 3 9 11 24
BOZÜYÜK

1998
HDD 525 416 470 159 111 13 3 29 155 284 464 2629
T≤15 °C 31 28 31 19 21 3 1 7 24 30 31 226
CDD 2 0 28 26 6 62
T>22 °C 3 1 17 16 2 39
BOZÜYÜK

1997
HDD 485 507 490 353 68 17 3 102 192 319 453 2989
T≤15 °C 31 28 31 28 10 3 1 18 23 30 31 234
CDD 1 8 10 0 19
T>22 °C 1 2 8 1 12
BOZÜYÜK

1996
HDD 570 425 495 305 32 33 65 217 282 363 2787
T≤15 °C 31 29 31 27 7 7 12 27 29 31 231
CDD 2 22 6 3 33
T>22 °C 1 10 6 1 18
BOZÜYÜK

1995
HDD 467 370 378 281 101 4 33 260 451 457 2802
T≤15 °C 31 28 31 28 13 1 7 31 30 31 231
CDD 3 3 2 2 10
T>22 °C 3 5 4 2 14
BOZÜYÜK

1994
HDD 441 466 386 167 114 38 99 383 540 2634
T≤15 °C 31 28 31 23 15 8 17 30 31 214
CDD 0 2 4 13 7 26
T>22 °C 1 2 6 7 5 21
BOZÜYÜK

1993
HDD 674 520 417 267 149 7 4 46 105 409 420 3018
T≤15 °C 31 28 30 26 25 2 1 9 17 28 31 228
CDD 2 7 7 16
T>22 °C 3 3 6 12
BOZÜYÜK

1992
HDD 690 640 460 236 144 10 3 115 90 393 596 3377
T≤15 °C 31 29 31 29 25 3 1 23 16 30 31 249
CDD 1 1 10 4 16
T>22 °C 1 1 10 4 16

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.