Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BİNGÖL

2020
HDD 546 499 323 192 68 1628
T≤15 °C 31 29 31 28 12 131
CDD 4 4
T>22 °C 4 4
BİNGÖL

2019
HDD 589 493 402 258 37 63 300 428 2570
T≤15 °C 31 28 31 30 8 12 30 31 201
CDD 6 76 132 165 20 0 399
T>22 °C 6 29 30 30 15 0 110
BİNGÖL

2018
HDD 495 359 237 81 48 72 304 457 2053
T≤15 °C 31 28 30 16 9 12 30 31 187
CDD 44 159 167 34 0 404
T>22 °C 17 31 31 12 0 91
BİNGÖL

2017
HDD 672 565 373 206 55 3 137 323 442 2776
T≤15 °C 31 28 31 26 12 1 27 30 31 217
CDD 44 185 173 60 462
T>22 °C 18 31 31 21 101
BİNGÖL

2016
HDD 645 449 342 103 42 17 74 352 627 2651
T≤15 °C 31 29 31 19 9 5 16 30 31 201
CDD 49 153 187 19 408
T>22 °C 12 31 31 14 88
BİNGÖL

2015
HDD 615 451 387 220 57 102 310 516 2658
T≤15 °C 31 28 31 27 12 21 30 31 211
CDD 29 169 159 50 407
T>22 °C 18 31 31 22 102
BİNGÖL

2014
HDD 570 449 300 133 27 14 111 352 414 2370
T≤15 °C 31 28 31 21 7 3 17 30 31 199
CDD 50 168 179 31 428
T>22 °C 16 30 30 15 91
BİNGÖL

2013
HDD 605 449 354 143 45 3 131 258 619 2607
T≤15 °C 31 28 31 20 9 1 21 30 31 202
CDD 45 151 131 11 338
T>22 °C 16 31 31 7 85
BİNGÖL

2012
HDD 606 640 560 167 29 77 259 504 2842
T≤15 °C 31 29 31 21 7 14 30 31 194
CDD 63 155 154 28 0 400
T>22 °C 26 27 31 17 2 103
BİNGÖL

2011
HDD 551 490 378 226 91 0 4 130 466 564 2900
T≤15 °C 31 28 31 27 17 0 1 21 30 31 217
CDD 0 22 148 146 19 335
T>22 °C 0 16 29 31 15 91
BİNGÖL

2010
HDD 517 406 285 173 43 0 0 68 247 426 2165
T≤15 °C 0
CDD 1 68 210 201 68 548
T>22 °C 0
BİNGÖL

2009
HDD 667 497 461 261 85 32 51 311 443 2808
T≤15 °C 0
CDD 0 34 127 124 21 306
T>22 °C 0
BİNGÖL

2008
HDD 821 728 411 212 190 108 305 589 3364
T≤15 °C 0
CDD 16 89 101 17 223
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.