Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BİNGÖL

2024
HDD 486 408 372 52 67 1385
T≤15 °C 31 29 31 11 13 115
CDD 0
T>22 °C 0
BİNGÖL

2023
HDD 520 576 299 201 46 61 259 406 2368
T≤15 °C 31 28 31 27 9 16 29 31 202
CDD 21 145 190 45 401
T>22 °C 11 31 31 21 94
BİNGÖL

2022
HDD 628 454 499 110 95 65 288 398 2537
T≤15 °C 31 28 31 17 19 12 30 31 199
CDD 1 43 154 180 45 5 428
T>22 °C 2 20 31 31 17 4 105
BİNGÖL

2021
HDD 524 392 371 111 3 7 77 254 510 2249
T≤15 °C 31 28 31 14 1 2 14 29 31 181
CDD 8 74 197 166 28 473
T>22 °C 7 22 31 31 16 107
BİNGÖL

2020
HDD 545 499 324 194 70 11 284 462 2389
T≤15 °C 31 29 31 28 13 3 29 31 195
CDD 2 43 153 140 67 405
T>22 °C 5 17 31 31 24 108
BİNGÖL

2019
HDD 590 492 403 260 35 59 300 426 2565
T≤15 °C 31 28 31 30 7 11 30 31 199
CDD 5 78 131 165 21 400
T>22 °C 7 28 30 30 15 110
BİNGÖL

2018
HDD 494 360 238 86 47 70 304 455 2054
T≤15 °C 31 28 30 18 9 12 30 31 189
CDD 42 159 166 37 404
T>22 °C 18 31 31 16 96
BİNGÖL

2017
HDD 672 567 375 201 52 3 138 321 442 2771
T≤15 °C 31 28 31 24 11 1 28 30 31 215
CDD 43 185 174 60 462
T>22 °C 16 31 31 21 99
BİNGÖL

2016
HDD 645 451 341 110 40 3 14 68 349 625 2646
T≤15 °C 31 29 31 21 9 1 4 14 30 31 201
CDD 48 153 187 21 409
T>22 °C 12 31 31 14 88
BİNGÖL

2015
HDD 614 451 390 220 52 99 309 514 2649
T≤15 °C 31 28 31 28 11 21 30 31 211
CDD 29 168 159 52 408
T>22 °C 19 31 31 22 103
BİNGÖL

2014
HDD 567 450 301 133 15 13 112 351 413 2355
T≤15 °C 31 28 31 20 4 3 18 30 31 196
CDD 50 166 181 34 431
T>22 °C 17 30 30 15 92
BİNGÖL

2013
HDD 608 448 355 139 40 3 130 257 618 2598
T≤15 °C 31 28 31 20 8 1 22 29 31 201
CDD 44 151 133 11 339
T>22 °C 15 31 31 7 84
BİNGÖL

2012
HDD 607 649 566 176 22 74 257 503 2854
T≤15 °C 31 29 31 23 5 14 30 31 194
CDD 63 155 161 29 0 408
T>22 °C 25 28 31 18 1 103
BİNGÖL

2011
HDD 544 491 378 232 95 4 129 464 564 2901
T≤15 °C 31 28 31 29 19 1 21 30 31 221
CDD 21 146 145 21 333
T>22 °C 16 31 31 16 94
BİNGÖL

2010
HDD 498 390 276 178 44 63 256 409 2114
T≤15 °C 31 28 31 26 8 11 30 31 196
CDD 50 180 175 48 453
T>22 °C 23 31 31 19 104
BİNGÖL

2009
HDD 677 500 466 267 87 37 51 309 423 2817
T≤15 °C 31 28 31 30 15 7 9 30 31 212
CDD 0 28 119 116 17 280
T>22 °C 1 15 31 31 12 90
BİNGÖL

2008
HDD 825 732 414 211 196 6 26 112 303 611 3436
T≤15 °C 31 29 31 20 24 1 6 22 30 31 225
CDD 11 81 97 12 201
T>22 °C 8 26 31 12 77
BİNGÖL

2007
HDD 800 643 495 398 53 118 442 645 3594
T≤15 °C 31 28 31 30 10 19 30 31 210
CDD 18 96 86 20 220
T>22 °C 9 28 27 8 72
BİNGÖL

2006
HDD 710 579 442 235 92 160 435 627 3280
T≤15 °C 31 28 31 30 16 21 30 31 218
CDD 54 111 168 15 348
T>22 °C 20 28 31 9 88
BİNGÖL

2005
HDD 684 583 441 184 45 17 10 156 380 544 3044
T≤15 °C 31 28 31 28 7 4 2 21 30 31 213
CDD 19 185 158 12 374
T>22 °C 15 31 31 11 88
BİNGÖL

2004
HDD 644 582 379 242 91 59 370 726 3093
T≤15 °C 31 29 31 25 15 11 30 31 203
CDD 40 127 139 24 330
T>22 °C 17 31 31 16 95
BİNGÖL

2003
HDD 559 549 529 238 9 6 75 348 540 2853
T≤15 °C 31 28 31 30 2 2 8 30 31 193
CDD 58 164 191 28 441
T>22 °C 21 31 31 9 92
BİNGÖL

2002
HDD 701 464 356 240 30 94 280 671 2836
T≤15 °C 31 28 31 30 8 16 30 31 205
CDD 1 66 142 120 10 339
T>22 °C 1 19 30 31 11 92
BİNGÖL

2001
HDD 573 456 262 164 96 123 396 515 2585
T≤15 °C 31 28 30 26 15 15 30 31 206
CDD 60 194 180 33 467
T>22 °C 20 31 29 24 104
BİNGÖL

2000
HDD 604 600 515 149 33 7 121 307 537 2873
T≤15 °C 31 29 31 23 7 2 18 30 31 202
CDD 34 200 105 6 345
T>22 °C 20 31 24 9 84
BİNGÖL

1999
HDD 527 449 382 187 16 135 317 446 2459
T≤15 °C 31 28 31 26 3 21 30 31 201
CDD 0 35 149 143 8 0 335
T>22 °C 1 18 31 29 11 1 91
BİNGÖL

1998
HDD 670 584 440 186 75 51 234 445 2685
T≤15 °C 31 28 31 24 14 12 30 31 201
CDD 1 57 160 140 14 372
T>22 °C 1 21 29 31 11 93
BİNGÖL

1997
HDD 503 549 533 295 44 14 127 310 493 2868
T≤15 °C 31 28 31 25 6 3 21 30 31 206
CDD 1 42 112 109 2 266
T>22 °C 2 15 31 31 4 83
BİNGÖL

1996
HDD 561 519 420 253 3 4 4 161 295 412 2632
T≤15 °C 31 29 31 29 1 1 1 21 30 31 205
CDD 34 178 133 9 354
T>22 °C 13 31 31 6 81
BİNGÖL

1995
HDD 607 487 429 245 69 141 412 570 2960
T≤15 °C 31 28 31 30 11 27 30 31 219
CDD 6 38 114 132 25 315
T>22 °C 4 14 30 28 13 89
BİNGÖL

1994
HDD 507 521 389 107 98 89 377 697 2785
T≤15 °C 31 28 31 20 17 17 30 31 205
CDD 5 29 159 136 43 372
T>22 °C 6 17 31 31 21 106
BİNGÖL

1993
HDD 726 596 499 249 131 3 48 439 509 3200
T≤15 °C 31 28 31 27 21 1 6 30 31 206
CDD 1 30 154 144 24 353
T>22 °C 1 11 29 31 20 92
BİNGÖL

1992
HDD 799 705 609 265 102 9 34 66 397 709 3695
T≤15 °C 31 29 31 30 19 2 6 13 30 31 222
CDD 6 83 119 38 246
T>22 °C 8 27 31 11 77

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.