Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BİTLİS

2020
HDD 727 727
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
BİTLİS

2019
HDD 708 626 566 424 117 9 153 393 535 3531
T≤15 °C 31 28 31 30 17 2 22 30 31 222
CDD 7 19 36 0 62
T>22 °C 4 11 23 0 38
BİTLİS

2018
HDD 616 476 369 267 156 24 189 409 553 3059
T≤15 °C 31 28 31 30 24 6 28 30 31 239
CDD 3 45 29 2 0 79
T>22 °C 3 19 27 4 0 53
BİTLİS

2017
HDD 791 682 535 348 177 19 6 253 423 544 3778
T≤15 °C 31 28 31 30 25 4 2 31 30 31 243
CDD 4 50 45 3 102
T>22 °C 3 27 24 5 59
BİTLİS

2016
HDD 738 562 518 275 178 39 70 200 452 734 3766
T≤15 °C 31 29 31 30 27 10 13 31 30 31 263
CDD 0 26 56 82
T>22 °C 2 19 30 51
BİTLİS

2015
HDD 696 582 549 356 166 215 394 666 3624
T≤15 °C 31 28 31 30 25 29 30 31 235
CDD 0 47 50 0 97
T>22 °C 1 27 22 2 52
BİTLİS

2014
HDD 690 605 468 288 140 32 45 238 454 545 3505
T≤15 °C 31 28 31 30 22 7 9 31 30 31 250
CDD 0 38 53 2 93
T>22 °C 1 21 26 3 51
BİTLİS

2013
HDD 701 566 528 303 178 29 46 275 368 731 3725
T≤15 °C 31 28 31 29 29 7 9 29 30 31 254
CDD 0 24 13 1 38
T>22 °C 1 20 19 1 41
BİTLİS

2012
HDD 666 660 686 299 161 3 184 359 600 3618
T≤15 °C 30 28 31 30 28 1 25 30 31 234
CDD 9 30 29 68
T>22 °C 9 20 22 51
BİTLİS

2011
HDD 704 623 568 363 222 13 35 282 606 690 4106
T≤15 °C 31 28 31 30 29 3 6 29 30 31 248
CDD 0 0 39 25 0 64
T>22 °C 0 0 18 15 0 33
BİTLİS

2010
HDD 526 447 336 269 120 6 0 145 0 461 2310
T≤15 °C 0
CDD 0 8 72 64 8 152
T>22 °C 0
BİTLİS

2009
HDD 635 462 470 323 129 80 150 364 484 3097
T≤15 °C 0
CDD 0 0 20 13 1 34
T>22 °C 0
BİTLİS

2008
HDD 705 585 357 193 170 184 367 572 3133
T≤15 °C 0
CDD 15 51 66 8 140
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.