Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
AHLAT

2023
HDD 590 607 394 318 195 11 8 205 2328
T≤15 °C 31 28 31 30 29 3 2 31 185
CDD 27 58 1 86
T>22 °C 20 27 3 50
AHLAT

2022
HDD 648 508 584 271 210 7 136 359 479 3202
T≤15 °C 31 28 31 30 27 2 19 30 31 229
CDD 1 43 64 6 114
T>22 °C 1 21 31 5 58
AHLAT

2021
HDD 581 494 485 232 72 18 198 334 536 2950
T≤15 °C 31 28 31 29 13 3 27 30 31 223
CDD 16 44 25 2 87
T>22 °C 12 27 20 2 61
AHLAT

2020
HDD 638 590 437 324 135 4 139 366 527 3160
T≤15 °C 31 29 31 30 20 1 27 30 31 230
CDD 30 4 1 35
T>22 °C 20 7 2 29
AHLAT

2019
HDD 594 538 510 364 108 8 139 375 485 3121
T≤15 °C 31 28 31 30 17 2 21 30 31 221
CDD 7 22 41 70
T>22 °C 7 14 25 46
AHLAT

2018
HDD 557 449 351 267 152 16 167 365 491 2815
T≤15 °C 31 28 31 30 27 4 26 30 31 238
CDD 5 61 31 3 100
T>22 °C 4 25 27 3 59
AHLAT

2017
HDD 662 613 492 331 167 19 3 236 402 483 3408
T≤15 °C 31 28 31 30 26 4 1 30 30 31 242
CDD 1 36 43 1 81
T>22 °C 3 22 24 3 52
AHLAT

2016
HDD 655 494 467 280 166 23 47 204 418 632 3386
T≤15 °C 31 29 31 29 28 6 9 31 30 31 255
CDD 17 41 0 58
T>22 °C 10 28 1 39
AHLAT

2015
HDD 616 506 481 324 162 179 395 599 3262
T≤15 °C 31 28 31 29 25 27 30 31 232
CDD 1 40 45 86
T>22 °C 2 26 21 49
AHLAT

2014
HDD 597 550 438 283 130 26 31 221 434 484 3194
T≤15 °C 31 28 31 30 24 6 6 31 30 31 248
CDD 0 35 47 1 83
T>22 °C 2 21 27 2 52
AHLAT

2013
HDD 615 515 487 288 155 31 40 266 340 657 3394
T≤15 °C 31 28 31 30 28 7 9 30 30 31 255
CDD 19 7 0 26
T>22 °C 18 11 1 30
AHLAT

2012
HDD 622 640 637 307 144 4 176 331 542 3403
T≤15 °C 31 29 31 30 26 1 26 30 31 235
CDD 0 20 30 50
T>22 °C 1 14 25 40
AHLAT

2011
HDD 605 560 526 333 206 12 30 271 545 590 3678
T≤15 °C 31 28 31 30 29 3 6 31 30 31 250
CDD 32 23 55
T>22 °C 17 14 31
AHLAT

2010
HDD 538 457 390 320 197 9 3 171 351 463 2899
T≤15 °C 31 28 31 30 27 2 1 27 30 31 238
CDD 1 34 25 6 66
T>22 °C 1 25 25 6 57
AHLAT

2009
HDD 684 538 527 399 191 38 89 203 395 492 3556
T≤15 °C 31 28 31 30 27 10 14 31 30 31 263
CDD 0 1 1
T>22 °C 1 2 3
AHLAT

2008
HDD 773 670 421 268 231 15 53 238 401 618 3688
T≤15 °C 31 29 31 27 28 4 8 31 30 31 250
CDD 0 25 33 3 61
T>22 °C 1 15 14 3 33
AHLAT

2007
HDD 713 587 530 452 110 17 5 100 366 590 3470
T≤15 °C 31 28 31 30 18 5 1 17 30 31 222
CDD 5 12 1 18
T>22 °C 6 12 2 20
AHLAT

2006
HDD 699 583 537 322 175 32 199 456 666 3669
T≤15 °C 31 28 31 30 25 8 28 30 31 242
CDD 18 47 4 69
T>22 °C 14 22 3 39
AHLAT

2005
HDD 679 638 563 338 214 52 40 265 458 545 3792
T≤15 °C 31 28 31 30 31 10 8 29 30 31 259
CDD 22 20 42
T>22 °C 17 13 30
AHLAT

2004
HDD 558 528 382 361 201 11 17 195 459 695 3407
T≤15 °C 31 29 31 30 28 3 5 27 30 31 245
CDD 1 13 45 0 59
T>22 °C 1 8 25 1 35
AHLAT

2003
HDD 529 517 550 301 65 29 11 83 324 509 2918
T≤15 °C 31 28 31 30 12 7 3 16 30 31 219
CDD 4 71 91 11 177
T>22 °C 6 29 30 6 71
AHLAT

2002
HDD 638 496 426 334 159 23 3 100 322 597 3098
T≤15 °C 31 28 31 30 22 6 1 18 30 31 228
CDD 6 42 49 97
T>22 °C 5 23 27 55
AHLAT

2001
HDD 571 485 350 243 148 4 155 389 490 2835
T≤15 °C 31 28 31 30 26 1 19 30 31 227
CDD 7 69 80 156
T>22 °C 7 28 29 64
AHLAT

2000
HDD 645 587 547 267 142 8 5 182 342 513 3238
T≤15 °C 31 29 31 30 26 2 1 29 30 31 240
CDD 72 21 93
T>22 °C 29 11 40
AHLAT

1999
HDD 527 481 477 287 93 24 175 387 483 2934
T≤15 °C 31 28 31 30 17 6 21 30 31 225
CDD 5 38 66 109
T>22 °C 6 24 26 56
AHLAT

1998
HDD 648 627 525 304 124 13 11 127 263 437 3079
T≤15 °C 31 28 31 30 20 3 3 24 30 31 231
CDD 9 67 58 2 136
T>22 °C 10 26 30 2 68
AHLAT

1997
HDD 616 596 621 398 167 39 34 214 378 539 3602
T≤15 °C 31 28 31 29 25 8 7 31 30 31 251
CDD 5 15 20
T>22 °C 6 13 19
AHLAT

1996
HDD 602 547 508 373 110 40 33 258 390 489 3350
T≤15 °C 31 29 31 30 23 9 7 31 30 31 252
CDD 31 27 58
T>22 °C 23 17 40
AHLAT

1995
HDD 606 548 523 375 154 27 72 259 445 597 3606
T≤15 °C 31 28 31 30 22 7 12 31 30 31 253
CDD 10 12 1 23
T>22 °C 8 12 1 21
AHLAT

1994
HDD 568 583 505 274 193 41 3 192 432 683 3474
T≤15 °C 31 28 31 29 22 8 1 30 30 31 241
CDD 11 8 19
T>22 °C 12 8 20
AHLAT

1993
HDD 715 618 623 382 250 64 18 215 495 531 3911
T≤15 °C 31 28 31 30 28 13 5 30 30 31 257
CDD 26 6 32
T>22 °C 15 6 21
AHLAT

1992
HDD 763 699 678 411 281 68 9 89 223 481 667 4369
T≤15 °C 31 29 31 30 31 12 2 13 30 30 31 270
CDD 3 3
T>22 °C 4 4

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.