Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
TATVAN

2023
HDD 577 603 386 301 175 3 4 197 2246
T≤15 °C 31 28 31 30 27 1 1 30 179
CDD 1 34 61 4 100
T>22 °C 3 22 28 6 59
TATVAN

2022
HDD 650 496 584 265 208 10 137 337 469 3156
T≤15 °C 31 28 31 30 28 3 19 29 31 230
CDD 1 38 61 5 105
T>22 °C 2 18 28 6 54
TATVAN

2021
HDD 562 481 466 200 54 16 188 320 547 2834
T≤15 °C 31 28 31 26 10 3 26 30 31 216
CDD 17 57 28 5 107
T>22 °C 11 28 24 2 65
TATVAN

2020
HDD 619 575 444 305 125 4 143 356 511 3082
T≤15 °C 31 29 31 30 20 1 28 30 31 231
CDD 37 9 4 50
T>22 °C 19 12 4 35
TATVAN

2019
HDD 615 542 505 361 90 7 139 370 475 3104
T≤15 °C 31 28 31 30 15 2 21 30 31 219
CDD 13 34 48 0 95
T>22 °C 7 18 27 1 53
TATVAN

2018
HDD 545 441 316 247 137 7 161 359 488 2701
T≤15 °C 31 28 31 30 24 2 25 30 31 232
CDD 5 60 35 2 102
T>22 °C 4 26 28 4 62
TATVAN

2017
HDD 677 622 487 321 155 16 199 388 482 3347
T≤15 °C 31 28 31 30 25 4 29 30 31 239
CDD 0 40 43 0 83
T>22 °C 2 27 25 1 55
TATVAN

2016
HDD 660 489 457 254 147 16 48 201 404 637 3313
T≤15 °C 31 29 31 29 26 4 9 31 30 31 251
CDD 1 21 39 1 62
T>22 °C 2 15 25 1 43
TATVAN

2015
HDD 625 515 481 302 128 175 380 587 3193
T≤15 °C 31 28 31 29 21 26 30 31 227
CDD 1 42 48 1 92
T>22 °C 2 26 23 1 52
TATVAN

2014
HDD 597 540 432 265 130 22 24 219 433 492 3154
T≤15 °C 31 28 31 28 24 5 5 30 30 31 243
CDD 1 24 34 1 60
T>22 °C 2 21 24 2 49
TATVAN

2013
HDD 619 514 475 285 157 19 39 268 339 642 3357
T≤15 °C 31 28 31 30 29 5 9 29 30 31 253
CDD 1 24 4 1 30
T>22 °C 1 21 6 2 30
TATVAN

2012
HDD 615 632 628 300 134 3 183 325 543 3363
T≤15 °C 31 29 31 30 24 1 26 30 31 233
CDD 0 18 27 45
T>22 °C 1 15 22 38
TATVAN

2011
HDD 609 554 515 320 196 7 30 266 534 587 3618
T≤15 °C 31 28 31 30 28 2 6 30 30 31 247
CDD 27 21 48
T>22 °C 15 16 31
TATVAN

2010
HDD 541 451 368 306 153 4 165 355 464 2807
T≤15 °C 31 28 31 30 24 1 26 30 31 232
CDD 0 38 30 5 73
T>22 °C 1 26 24 8 59
TATVAN

2009
HDD 657 507 515 349 159 18 87 219 391 489 3391
T≤15 °C 31 28 31 30 25 5 14 31 30 31 256
CDD 4 4 8
T>22 °C 7 6 13
TATVAN

2008
HDD 736 644 403 228 192 7 49 219 389 607 3474
T≤15 °C 31 29 31 24 25 2 8 31 30 31 242
CDD 2 32 36 11 81
T>22 °C 2 18 21 4 45
TATVAN

2007
HDD 684 563 505 423 92 7 4 6 197 419 609 3509
T≤15 °C 31 28 31 30 17 2 1 2 31 30 31 234
CDD 19 17 0 36
T>22 °C 15 14 1 30
TATVAN

2006
HDD 667 538 495 285 132 23 208 440 628 3416
T≤15 °C 31 28 31 30 22 6 29 30 31 238
CDD 3 22 41 2 68
T>22 °C 4 16 22 2 44
TATVAN

2005
HDD 639 618 505 292 174 36 26 233 428 511 3462
T≤15 °C 31 28 31 30 27 7 5 28 30 31 248
CDD 0 33 26 59
T>22 °C 1 22 19 42
TATVAN

2004
HDD 608 581 458 358 202 20 189 434 665 3515
T≤15 °C 31 29 31 30 27 6 28 30 31 243
CDD 7 15 2 24
T>22 °C 7 15 1 23
TATVAN

2003
HDD 581 575 600 342 104 40 52 156 430 560 3440
T≤15 °C 31 28 31 30 18 7 13 24 30 31 243
CDD 18 33 51
T>22 °C 16 19 35
TATVAN

2002
HDD 679 522 467 362 193 32 8 171 382 687 3503
T≤15 °C 31 28 31 30 24 7 2 26 30 31 240
CDD 10 10 20
T>22 °C 10 10 20
TATVAN

2001
HDD 631 533 385 273 197 11 4 227 449 549 3259
T≤15 °C 31 28 31 30 28 3 1 29 30 31 242
CDD 1 24 37 62
T>22 °C 1 13 19 33
TATVAN

2000
HDD 671 612 575 296 145 4 9 229 395 575 3511
T≤15 °C 31 29 31 30 26 1 2 30 30 31 241
CDD 0 77 33 110
T>22 °C 1 29 18 48
TATVAN

1999
HDD 588 519 502 302 113 4 46 190 402 506 3172
T≤15 °C 31 28 31 30 21 1 11 24 30 31 238
CDD 2 19 38 59
T>22 °C 2 21 24 47
TATVAN

1998
HDD 678 618 537 311 168 21 30 192 308 493 3356
T≤15 °C 31 28 31 29 25 4 7 31 30 31 247
CDD 4 36 26 1 67
T>22 °C 4 20 24 2 50
TATVAN

1997
HDD 620 605 623 395 142 30 59 240 406 553 3673
T≤15 °C 31 28 31 29 23 6 14 31 30 31 254
CDD 6 21 27
T>22 °C 7 16 23
TATVAN

1996
HDD 608 552 502 360 99 36 35 276 418 489 3375
T≤15 °C 31 29 31 30 21 9 7 31 30 31 250
CDD 26 23 49
T>22 °C 20 19 39
TATVAN

1995
HDD 608 542 515 348 133 21 66 273 455 629 3590
T≤15 °C 31 28 31 30 19 6 11 30 30 31 247
CDD 12 9 0 21
T>22 °C 5 13 1 19
TATVAN

1994
HDD 549 565 481 258 172 23 3 197 436 696 3380
T≤15 °C 31 28 31 28 21 4 1 30 30 31 235
CDD 16 12 28
T>22 °C 16 13 29
TATVAN

1993
HDD 693 610 614 363 238 53 22 234 513 531 3871
T≤15 °C 31 28 31 30 28 11 5 29 30 31 254
CDD 18 4 1 23
T>22 °C 14 4 1 19
TATVAN

1992
HDD 757 685 666 384 239 55 5 72 209 473 659 4204
T≤15 °C 31 29 31 30 29 12 1 10 29 30 31 263
CDD 3 0 3
T>22 °C 6 2 8

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.