Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BOLU

2020
HDD 548 548
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
BOLU

2019
HDD 508 423 400 282 88 4 10 4 37 129 265 433 2583
T≤15 °C 31 28 31 28 14 1 3 1 7 24 30 31 229
CDD 0 1 2 0 3
T>22 °C 1 1 2 0 4
BOLU

2018
HDD 511 371 296 157 58 46 161 321 489 2410
T≤15 °C 31 28 29 24 10 10 24 30 31 217
CDD 0 0 0
T>22 °C 2 0 2
BOLU

2017
HDD 606 452 371 291 156 20 9 46 256 377 447 3031
T≤15 °C 31 28 31 28 27 5 2 10 31 30 31 254
CDD 2 17 7 0 26
T>22 °C 1 9 7 1 18
BOLU

2016
HDD 518 307 321 151 117 15 78 238 386 641 2772
T≤15 °C 31 29 31 23 20 3 12 30 29 31 239
CDD 18 7 8 33
T>22 °C 9 7 6 22
BOLU

2015
HDD 535 411 373 294 81 7 137 267 510 2615
T≤15 °C 31 28 31 27 16 2 24 29 31 219
CDD 20 26 4 50
T>22 °C 11 19 5 35
BOLU

2014
HDD 422 354 339 183 78 12 58 140 307 380 2273
T≤15 °C 31 28 31 26 16 3 12 24 30 31 232
CDD 4 17 22 2 45
T>22 °C 3 11 17 4 35
BOLU

2013
HDD 456 334 333 193 22 7 3 54 234 283 609 2528
T≤15 °C 31 28 31 24 5 2 1 12 28 30 31 223
CDD 1 9 5 5 20
T>22 °C 1 7 6 7 21
BOLU

2012
HDD 562 539 470 161 46 8 9 84 262 418 2559
T≤15 °C 31 29 31 22 13 2 2 16 29 31 206
CDD 13 42 6 61
T>22 °C 11 18 7 36
BOLU

2011
HDD 500 432 406 310 120 20 26 247 466 459 2986
T≤15 °C 31 28 31 30 18 4 6 28 30 31 237
CDD 0 1 25 0 0 26
T>22 °C 0 1 14 0 0 15
BOLU

2010
HDD 461 339 355 226 87 6 9 210 171 354 2218
T≤15 °C 0
CDD 0 1 18 68 0 87
T>22 °C 0
BOLU

2009
HDD 507 398 409 258 125 52 91 326 379 2545
T≤15 °C 0
CDD 0 2 5 3 0 10
T>22 °C 0
BOLU

2008
HDD 590 491 289 167 140 168 289 443 2577
T≤15 °C 0
CDD 1 8 24 1 34
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.