Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BURDUR

2019
HDD 454 354 301 204 53 33 1399
T≤15 °C 31 28 31 25 10 8 133
CDD 11 27 80 106 16 0 240
T>22 °C 5 11 23 29 10 0 78
BURDUR

2018
HDD 445 303 246 79 29 84 261 439 1886
T≤15 °C 31 28 31 14 7 14 30 31 186
CDD 1 11 97 90 23 0 222
T>22 °C 2 7 29 30 8 0 76
BURDUR

2017
HDD 547 379 294 174 36 108 312 388 2238
T≤15 °C 31 28 31 26 8 22 30 31 207
CDD 4 40 159 104 57 364
T>22 °C 2 11 31 28 19 91
BURDUR

2016
HDD 485 273 277 46 50 12 58 287 529 2017
T≤15 °C 31 29 30 9 9 3 13 30 31 185
CDD 2 73 152 138 22 387
T>22 °C 2 19 30 31 12 94
BURDUR

2015
HDD 464 386 326 234 25 4 54 235 471 2199
T≤15 °C 31 28 31 27 6 1 9 30 31 194
CDD 115 104 62 281
T>22 °C 28 31 19 78
BURDUR

2014
HDD 410 316 298 152 40 3 13 88 296 334 1950
T≤15 °C 31 28 31 25 8 1 3 17 30 31 205
CDD 35 127 134 13 309
T>22 °C 12 31 30 7 80
BURDUR

2013
HDD 434 330 302 156 22 172 234 501 2151
T≤15 °C 31 28 31 24 5 25 30 31 205
CDD 45 91 113 9 258
T>22 °C 14 27 30 7 78
BURDUR

2012
HDD 551 482 367 140 43 4 45 213 390 2235
T≤15 °C 31 29 31 22 9 1 11 25 31 190
CDD 82 160 72 26 1 341
T>22 °C 21 30 29 15 1 96
BURDUR

2011
HDD 446 375 328 209 85 0 0 161 385 454 2443
T≤15 °C 31 28 31 30 17 0 0 23 30 31 221
CDD 0 16 124 104 21 265
T>22 °C 0 9 30 30 18 87
BURDUR

2010
HDD 400 302 262 154 31 0 0 124 166 338 1777
T≤15 °C 0
CDD 2 20 124 190 20 356
T>22 °C 0
BURDUR

2009
HDD 432 373 361 174 59 3 28 281 359 2070
T≤15 °C 0
CDD 0 36 97 88 13 234
T>22 °C 0
BURDUR

2008
HDD 538 456 245 144 64 120 239 420 2226
T≤15 °C 0
CDD 1 57 120 158 42 378
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.