Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BURSA

2020
HDD 396 396
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
BURSA

2019
HDD 349 312 244 146 21 23 100 302 1497
T≤15 °C 31 28 30 21 5 6 20 30 171
CDD 22 73 95 102 21 3 316
T>22 °C 11 27 26 28 16 2 110
BURSA

2018
HDD 350 234 147 60 41 170 372 1374
T≤15 °C 31 26 23 11 7 27 31 156
CDD 12 48 128 134 27 0 349
T>22 °C 5 26 31 31 10 0 103
BURSA

2017
HDD 451 281 237 147 5 83 207 263 1674
T≤15 °C 31 27 30 23 1 18 30 28 188
CDD 3 54 120 110 49 336
T>22 °C 2 19 30 28 19 98
BURSA

2016
HDD 392 195 216 51 20 68 224 468 1634
T≤15 °C 28 23 27 12 5 13 22 31 161
CDD 0 13 90 120 132 38 1 6 400
T>22 °C 1 5 22 31 30 17 1 3 110
BURSA

2015
HDD 386 304 272 195 4 41 167 386 1755
T≤15 °C 30 27 29 24 1 8 26 31 176
CDD 4 11 111 136 56 0 0 318
T>22 °C 6 9 31 31 23 1 1 102
BURSA

2014
HDD 275 262 228 99 27 49 191 268 1399
T≤15 °C 29 27 30 19 7 9 26 30 177
CDD 8 40 112 118 21 0 299
T>22 °C 4 17 30 30 14 1 96
BURSA

2013
HDD 333 247 217 124 153 180 407 1661
T≤15 °C 30 25 25 18 24 26 31 179
CDD 16 39 81 114 6 256
T>22 °C 10 16 27 31 6 90
BURSA

2012
HDD 463 423 333 68 7 3 155 312 1764
T≤15 °C 31 29 31 9 2 1 23 27 153
CDD 72 142 97 20 6 337
T>22 °C 23 31 27 15 4 100
BURSA

2011
HDD 383 336 298 223 51 0 0 147 346 332 2116
T≤15 °C 31 28 30 29 9 0 0 21 30 30 208
CDD 0 20 126 55 18 219
T>22 °C 0 15 31 26 13 85
BURSA

2010
HDD 335 251 280 122 9 0 0 95 85 261 1438
T≤15 °C 0
CDD 14 42 108 162 11 337
T>22 °C 0
BURSA

2009
HDD 359 291 279 172 28 0 30 228 259 1646
T≤15 °C 0
CDD 6 55 115 70 7 253
T>22 °C 0
BURSA

2008
HDD 464 369 179 99 45 35 164 319 1674
T≤15 °C 0
CDD 6 9 70 96 126 28 335
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.