Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ÇANAKKALE

2020
HDD 328 328
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ÇANAKKALE

2019
HDD 319 305 223 129 3 0 26 204 1209
T≤15 °C 31 28 31 23 1 0 7 24 145
CDD 6 117 148 171 56 6 0 504
T>22 °C 6 27 30 31 22 4 1 121
ÇANAKKALE

2018
HDD 314 260 180 58 12 139 326 1289
T≤15 °C 31 28 28 14 2 20 31 154
CDD 1 41 140 157 37 0 376
T>22 °C 1 26 31 31 19 0 108
ÇANAKKALE

2017
HDD 439 280 228 125 4 47 155 206 1484
T≤15 °C 31 28 31 22 1 9 25 23 170
CDD 1 65 142 143 35 386
T>22 °C 1 25 30 30 20 106
ÇANAKKALE

2016
HDD 334 199 210 41 11 36 166 405 1402
T≤15 °C 30 25 29 10 3 7 21 31 156
CDD 1 83 153 153 48 438
T>22 °C 1 23 31 31 20 106
ÇANAKKALE

2015
HDD 346 295 269 172 37 106 307 1532
T≤15 °C 31 27 31 25 9 21 31 175
CDD 0 18 131 158 55 362
T>22 °C 2 14 31 31 25 103
ÇANAKKALE

2014
HDD 271 249 233 107 11 4 64 182 243 1364
T≤15 °C 31 28 31 21 3 1 9 27 30 181
CDD 1 35 111 127 28 302
T>22 °C 1 19 31 31 17 99
ÇANAKKALE

2013
HDD 309 255 242 118 85 126 354 1489
T≤15 °C 31 26 30 22 16 21 31 177
CDD 5 54 117 146 16 338
T>22 °C 3 17 31 31 13 95
ÇANAKKALE

2012
HDD 405 403 304 110 3 3 109 298 1635
T≤15 °C 31 29 31 19 1 1 20 28 160
CDD 79 186 143 31 4 443
T>22 °C 23 31 31 19 6 110
ÇANAKKALE

2011
HDD 369 340 320 221 54 0 0 122 281 277 1984
T≤15 °C 31 28 31 30 12 0 0 21 30 30 213
CDD 0 26 131 102 48 307
T>22 °C 0 20 30 30 20 100
ÇANAKKALE

2010
HDD 346 252 273 130 6 0 0 81 51 235 1374
T≤15 °C 0
CDD 1 47 129 188 15 380
T>22 °C 0
ÇANAKKALE

2009
HDD 317 300 284 172 20 0 27 157 203 1480
T≤15 °C 0
CDD 1 34 135 101 12 283
T>22 °C 0
ÇANAKKALE

2008
HDD 416 360 206 118 31 30 133 280 1574
T≤15 °C 0
CDD 1 62 118 129 35 345
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.