Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ÇANKIRI

2020
HDD 533 533
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ÇANKIRI

2019
HDD 538 380 358 224 52 17 96 330 470 2465
T≤15 °C 31 28 31 27 9 3 18 30 31 208
CDD 7 22 30 49 2 0 110
T>22 °C 3 15 14 23 3 0 58
ÇANKIRI

2018
HDD 462 347 273 94 26 15 125 322 470 2134
T≤15 °C 31 28 31 14 7 3 18 30 31 193
CDD 0 22 71 66 15 0 174
T>22 °C 1 10 28 25 5 0 69
ÇANKIRI

2017
HDD 642 475 330 227 73 7 208 385 474 2821
T≤15 °C 31 28 31 26 16 2 30 30 31 225
CDD 16 87 79 30 212
T>22 °C 7 28 24 13 72
ÇANKIRI

2016
HDD 582 368 332 136 103 14 42 166 421 591 2755
T≤15 °C 31 29 31 23 20 3 8 21 30 31 227
CDD 29 51 82 162
T>22 °C 11 25 25 61
ÇANKIRI

2015
HDD 605 430 366 280 60 121 348 590 2800
T≤15 °C 31 28 31 28 13 22 30 31 214
CDD 45 53 11 109
T>22 °C 19 22 8 49
ÇANKIRI

2014
HDD 506 378 334 143 66 8 35 190 362 427 2449
T≤15 °C 31 28 31 22 14 2 7 30 30 31 226
CDD 6 91 95 20 212
T>22 °C 6 29 27 7 69
ÇANKIRI

2013
HDD 519 382 354 179 16 3 18 250 352 638 2711
T≤15 °C 31 28 30 26 4 1 5 30 30 31 216
CDD 20 22 31 1 74
T>22 °C 9 17 20 1 47
ÇANKIRI

2012
HDD 627 632 490 141 25 7 3 94 312 473 2804
T≤15 °C 31 29 31 23 7 2 1 19 29 31 203
CDD 31 84 23 138
T>22 °C 15 25 17 57
ÇANKIRI

2011
HDD 516 446 395 259 97 4 19 259 501 534 3030
T≤15 °C 31 28 31 30 17 1 4 30 30 31 233
CDD 0 0 63 18 0 81
T>22 °C 0 1 24 12 0 37
ÇANKIRI

2010
HDD 514 359 343 218 60 0 0 206 310 447 2457
T≤15 °C 0
CDD 0 20 70 133 6 229
T>22 °C 0
ÇANKIRI

2009
HDD 538 409 417 233 102 39 81 356 446 2621
T≤15 °C 0
CDD 0 13 27 16 0 56
T>22 °C 0
ÇANKIRI

2008
HDD 716 595 291 161 107 176 332 548 2926
T≤15 °C 0
CDD 1 16 57 95 6 175
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.