Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ÇANKIRI

2023
HDD 526 444 309 192 54 84 1609
T≤15 °C 31 28 31 27 11 17 145
CDD 8 85 163 16 272
T>22 °C 7 27 31 6 71
ÇANKIRI

2022
HDD 574 437 479 143 85 19 159 308 409 2613
T≤15 °C 31 28 31 21 16 5 24 30 31 217
CDD 9 9 36 110 24 188
T>22 °C 4 4 19 31 10 68
ÇANKIRI

2021
HDD 482 425 425 174 17 22 26 174 319 456 2520
T≤15 °C 31 28 31 23 3 5 6 26 30 31 214
CDD 9 9 100 96 214
T>22 °C 3 6 29 29 67
ÇANKIRI

2020
HDD 531 433 295 218 91 6 48 396 437 2455
T≤15 °C 31 29 30 28 16 2 11 30 31 208
CDD 10 16 91 58 28 1 204
T>22 °C 7 10 31 26 15 2 91
ÇANKIRI

2019
HDD 540 378 360 230 51 19 93 328 469 2468
T≤15 °C 31 28 31 28 9 4 17 30 31 209
CDD 7 21 28 51 4 111
T>22 °C 3 13 13 23 3 55
ÇANKIRI

2018
HDD 460 348 274 99 26 14 113 320 468 2122
T≤15 °C 31 28 31 15 7 3 16 30 31 192
CDD 20 72 71 17 180
T>22 °C 10 28 28 6 72
ÇANKIRI

2017
HDD 640 477 329 233 60 4 202 381 472 2798
T≤15 °C 31 28 31 28 12 1 30 30 31 222
CDD 0 15 88 79 31 213
T>22 °C 1 7 28 25 14 75
ÇANKIRI

2016
HDD 585 369 329 138 105 13 38 165 421 590 2753
T≤15 °C 31 29 30 24 21 3 7 21 30 31 227
CDD 28 59 82 169
T>22 °C 12 27 24 63
ÇANKIRI

2015
HDD 607 429 366 282 58 115 347 587 2791
T≤15 °C 31 28 31 28 13 21 30 31 213
CDD 0 45 55 10 110
T>22 °C 1 20 22 8 51
ÇANKIRI

2014
HDD 505 379 331 148 65 4 32 187 361 426 2438
T≤15 °C 31 28 31 23 14 1 7 29 30 31 225
CDD 7 89 97 19 212
T>22 °C 6 30 28 7 71
ÇANKIRI

2013
HDD 520 383 346 175 15 11 244 349 648 2691
T≤15 °C 31 28 30 25 4 3 28 30 31 210
CDD 22 23 29 0 74
T>22 °C 10 19 19 1 49
ÇANKIRI

2012
HDD 627 669 493 131 25 3 93 320 474 2835
T≤15 °C 31 29 31 22 7 1 18 30 31 200
CDD 32 84 29 1 146
T>22 °C 14 26 19 3 62
ÇANKIRI

2011
HDD 515 448 396 257 97 4 18 256 500 534 3025
T≤15 °C 31 28 31 29 17 1 4 30 30 31 232
CDD 0 61 19 80
T>22 °C 1 22 12 35
ÇANKIRI

2010
HDD 516 360 344 215 61 202 311 446 2455
T≤15 °C 31 28 31 30 12 28 30 31 221
CDD 0 19 70 133 8 230
T>22 °C 1 12 26 29 4 72
ÇANKIRI

2009
HDD 559 408 421 232 107 37 83 371 446 2664
T≤15 °C 31 28 31 30 19 7 17 30 31 224
CDD 12 26 16 54
T>22 °C 8 16 11 35
ÇANKIRI

2008
HDD 734 598 293 159 105 30 173 331 545 2968
T≤15 °C 31 29 30 20 17 7 27 30 31 222
CDD 2 16 56 96 6 176
T>22 °C 1 10 22 29 7 69
ÇANKIRI

2007
HDD 561 495 375 295 20 11 120 381 534 2792
T≤15 °C 31 28 31 30 4 3 17 30 31 205
CDD 2 22 100 98 25 247
T>22 °C 3 12 23 30 8 76
ÇANKIRI

2006
HDD 659 555 344 137 93 3 6 137 422 573 2929
T≤15 °C 31 28 31 22 17 1 2 22 30 31 215
CDD 5 38 32 159 234
T>22 °C 5 16 22 31 74
ÇANKIRI

2005
HDD 484 472 381 193 48 223 379 515 2695
T≤15 °C 31 28 31 23 7 27 30 31 208
CDD 1 5 94 103 0 203
T>22 °C 1 3 28 30 1 63
ÇANKIRI

2004
HDD 578 497 353 219 76 14 4 37 154 376 537 2845
T≤15 °C 31 29 30 26 15 4 1 7 26 30 31 230
CDD 1 21 21 2 45
T>22 °C 1 10 15 2 28
ÇANKIRI

2003
HDD 437 507 473 242 8 38 132 351 541 2729
T≤15 °C 31 28 31 29 2 10 18 30 31 210
CDD 12 34 45 11 102
T>22 °C 11 18 23 3 55
ÇANKIRI

2002
HDD 753 466 306 236 57 15 22 130 360 619 2964
T≤15 °C 31 28 31 29 13 4 6 21 30 31 224
CDD 15 69 23 107
T>22 °C 9 21 13 43
ÇANKIRI

2001
HDD 505 416 235 180 106 9 10 181 359 518 2519
T≤15 °C 31 28 29 28 20 2 2 21 30 31 222
CDD 19 111 68 1 199
T>22 °C 10 26 23 1 60
ÇANKIRI

2000
HDD 686 557 443 160 81 21 4 28 200 352 524 3056
T≤15 °C 31 29 31 23 14 4 1 5 27 30 31 226
CDD 6 106 38 0 150
T>22 °C 5 29 20 1 55
ÇANKIRI

1999
HDD 506 436 376 196 64 8 182 387 484 2639
T≤15 °C 31 28 31 27 10 2 23 30 31 213
CDD 5 50 50 0 105
T>22 °C 3 22 22 1 48
ÇANKIRI

1998
HDD 506 445 432 154 51 7 12 140 318 439 2504
T≤15 °C 31 28 31 21 11 2 3 23 30 31 211
CDD 9 77 76 4 166
T>22 °C 6 24 24 5 59
ÇANKIRI

1997
HDD 523 511 477 315 49 11 84 164 362 465 2961
T≤15 °C 31 28 31 29 8 2 17 25 30 31 232
CDD 21 41 16 78
T>22 °C 10 21 11 42
ÇANKIRI

1996
HDD 535 418 439 264 20 18 31 204 360 380 2669
T≤15 °C 31 29 31 28 5 4 7 28 30 31 224
CDD 1 20 83 47 5 156
T>22 °C 1 8 23 18 4 54
ÇANKIRI

1995
HDD 521 400 368 239 86 26 232 452 527 2851
T≤15 °C 31 28 31 28 14 6 31 30 31 230
CDD 2 20 6 37 3 68
T>22 °C 2 12 9 20 6 49
ÇANKIRI

1994
HDD 507 472 372 111 102 7 106 397 573 2647
T≤15 °C 31 28 31 17 15 2 16 30 31 201
CDD 2 7 48 34 18 109
T>22 °C 3 7 20 16 13 59
ÇANKIRI

1993
HDD 728 534 400 240 104 3 20 157 464 491 3141
T≤15 °C 31 28 31 27 20 1 4 27 30 31 230
CDD 8 30 25 4 67
T>22 °C 5 10 18 5 38
ÇANKIRI

1992
HDD 675 593 440 233 87 7 72 116 411 576 3210
T≤15 °C 31 29 31 30 16 2 13 19 30 31 232
CDD 0 2 4 26 11 43
T>22 °C 1 3 4 18 5 31

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.