Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ÇORUM

2020
HDD 536 536
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ÇORUM

2019
HDD 543 400 394 245 60 23 98 326 455 2544
T≤15 °C 31 28 31 28 10 4 19 30 31 212
CDD 3 7 8 13 0 31
T>22 °C 2 9 6 8 0 25
ÇORUM

2018
HDD 475 349 269 123 33 21 116 327 481 2194
T≤15 °C 31 28 30 19 7 4 16 30 31 196
CDD 12 37 33 7 0 89
T>22 °C 6 19 18 4 0 47
ÇORUM

2017
HDD 612 462 344 233 92 3 8 212 387 463 2816
T≤15 °C 31 28 31 27 17 1 2 29 30 31 227
CDD 8 41 53 23 125
T>22 °C 5 18 22 12 57
ÇORUM

2016
HDD 584 367 355 157 116 16 52 186 403 590 2826
T≤15 °C 31 29 31 25 21 3 9 23 30 31 233
CDD 11 19 42 72
T>22 °C 9 9 23 41
ÇORUM

2015
HDD 586 445 375 309 94 7 138 344 585 2883
T≤15 °C 31 28 31 29 17 2 21 30 31 220
CDD 2 25 46 7 80
T>22 °C 2 10 23 6 41
ÇORUM

2014
HDD 500 377 334 143 76 4 41 186 379 427 2467
T≤15 °C 31 28 31 22 15 1 8 30 30 31 227
CDD 3 48 66 14 131
T>22 °C 2 23 27 7 59
ÇORUM

2013
HDD 506 382 352 203 24 30 252 345 635 2729
T≤15 °C 31 28 30 27 6 7 28 30 31 218
CDD 6 7 6 0 19
T>22 °C 4 10 8 1 23
ÇORUM

2012
HDD 596 635 502 143 36 14 7 98 301 467 2799
T≤15 °C 31 29 31 21 10 3 2 19 30 31 207
CDD 9 37 10 56
T>22 °C 6 14 12 32
ÇORUM

2011
HDD 533 456 419 284 122 0 22 240 488 514 3078
T≤15 °C 31 28 31 30 19 0 5 28 30 31 233
CDD 0 0 37 8 0 45
T>22 °C 0 0 12 5 0 17
ÇORUM

2010
HDD 474 333 340 230 73 0 0 210 304 427 2391
T≤15 °C 0
CDD 0 7 51 103 6 167
T>22 °C 0
ÇORUM

2009
HDD 530 395 403 258 125 52 70 360 413 2606
T≤15 °C 0
CDD 0 8 17 5 0 30
T>22 °C 0
ÇORUM

2008
HDD 694 609 267 155 124 172 336 562 2919
T≤15 °C 0
CDD 0 1 1 38 56 3 99
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.