Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ÇORUM

2024
HDD 465 341 335 80 91 1312
T≤15 °C 31 29 30 15 14 119
CDD 1 26 27
T>22 °C 2 16 18
ÇORUM

2023
HDD 486 441 321 217 93 11 100 217 391 2277
T≤15 °C 31 28 31 30 15 3 18 24 31 211
CDD 2 30 78 5 115
T>22 °C 3 16 28 4 51
ÇORUM

2022
HDD 558 429 493 143 112 22 177 298 391 2623
T≤15 °C 31 28 31 20 18 6 27 30 31 222
CDD 2 6 3 64 17 92
T>22 °C 2 4 4 31 6 47
ÇORUM

2021
HDD 419 375 395 249 20 3 21 125 273 445 2325
T≤15 °C 31 28 31 28 4 1 5 24 30 31 213
CDD 1 3 61 54 119
T>22 °C 1 3 24 20 48
ÇORUM

2020
HDD 534 445 328 268 115 9 285 387 2371
T≤15 °C 31 29 31 30 18 3 30 31 203
CDD 3 5 53 53 49 2 165
T>22 °C 2 5 24 26 22 2 81
ÇORUM

2019
HDD 545 397 395 248 60 22 87 325 454 2533
T≤15 °C 31 28 31 28 10 4 16 30 31 209
CDD 2 7 7 13 29
T>22 °C 2 9 6 11 28
ÇORUM

2018
HDD 473 350 272 128 32 20 119 326 479 2199
T≤15 °C 31 28 31 20 7 4 18 30 31 200
CDD 12 36 34 7 89
T>22 °C 7 19 18 6 50
ÇORUM

2017
HDD 610 466 344 238 96 3 9 208 388 464 2826
T≤15 °C 31 28 31 28 19 1 2 29 30 31 230
CDD 7 40 52 22 121
T>22 °C 4 17 21 12 54
ÇORUM

2016
HDD 587 368 355 154 120 16 49 182 403 590 2824
T≤15 °C 31 29 31 25 22 3 8 23 30 31 233
CDD 11 20 42 73
T>22 °C 9 9 23 41
ÇORUM

2015
HDD 588 444 375 310 96 7 131 344 582 2877
T≤15 °C 31 28 31 29 18 2 20 30 31 220
CDD 0 25 47 7 79
T>22 °C 1 11 23 7 42
ÇORUM

2014
HDD 500 378 330 143 75 3 36 184 379 426 2454
T≤15 °C 31 28 31 21 15 1 7 29 30 31 224
CDD 3 47 63 14 127
T>22 °C 2 24 27 7 60
ÇORUM

2013
HDD 506 383 343 195 24 29 254 341 635 2710
T≤15 °C 31 28 30 25 6 7 29 30 31 217
CDD 9 7 7 23
T>22 °C 6 10 9 25
ÇORUM

2012
HDD 614 646 504 141 32 11 3 4 100 305 473 2833
T≤15 °C 31 29 31 23 8 3 1 1 19 30 31 207
CDD 9 37 12 58
T>22 °C 6 16 12 34
ÇORUM

2011
HDD 532 457 417 285 125 3 22 237 487 515 3080
T≤15 °C 31 28 31 30 20 1 5 28 30 31 235
CDD 36 7 43
T>22 °C 12 5 17
ÇORUM

2010
HDD 475 333 340 229 77 203 305 425 2387
T≤15 °C 31 28 31 30 15 27 30 31 223
CDD 0 7 51 103 6 167
T>22 °C 1 7 26 25 2 61
ÇORUM

2009
HDD 533 394 405 257 125 3 51 75 358 413 2614
T≤15 °C 31 28 31 30 19 1 10 15 30 31 226
CDD 7 16 5 28
T>22 °C 4 14 4 22
ÇORUM

2008
HDD 739 612 267 157 124 12 27 174 334 558 3004
T≤15 °C 31 29 29 20 19 3 6 27 30 31 225
CDD 1 1 37 57 2 98
T>22 °C 2 4 15 23 3 47
ÇORUM

2007
HDD 529 493 402 335 33 17 123 382 519 2833
T≤15 °C 31 28 31 30 7 3 18 30 31 209
CDD 5 12 57 49 20 143
T>22 °C 4 7 18 24 8 61
ÇORUM

2006
HDD 646 550 352 199 115 13 154 413 595 3037
T≤15 °C 31 28 31 27 18 4 25 30 31 225
CDD 0 8 2 95 105
T>22 °C 1 5 4 30 40
ÇORUM

2005
HDD 500 456 401 204 90 14 13 232 409 508 2827
T≤15 °C 31 28 31 22 13 4 4 28 30 31 222
CDD 42 59 101
T>22 °C 23 23 46
ÇORUM

2004
HDD 583 488 378 241 122 28 49 159 378 544 2970
T≤15 °C 31 29 30 26 22 7 10 26 30 31 242
CDD 18 14 32
T>22 °C 9 13 22
ÇORUM

2003
HDD 433 499 512 256 31 9 52 139 366 520 2817
T≤15 °C 31 28 31 30 7 2 11 18 30 31 219
CDD 2 19 18 6 45
T>22 °C 2 7 12 2 23
ÇORUM

2002
HDD 749 420 320 249 92 17 19 159 345 619 2989
T≤15 °C 31 28 31 30 18 4 5 23 30 31 231
CDD 4 48 18 70
T>22 °C 5 20 8 33
ÇORUM

2001
HDD 507 415 263 186 137 5 10 195 361 485 2564
T≤15 °C 31 28 29 26 25 1 2 23 30 31 226
CDD 8 49 49 2 108
T>22 °C 6 19 21 4 50
ÇORUM

2000
HDD 688 582 450 152 126 34 4 29 215 360 518 3158
T≤15 °C 31 29 31 22 20 7 1 5 27 30 31 234
CDD 55 15 70
T>22 °C 22 12 34
ÇORUM

1999
HDD 506 416 382 212 88 27 184 376 469 2660
T≤15 °C 31 28 31 27 14 7 23 30 31 222
CDD 3 23 27 53
T>22 °C 3 13 15 31
ÇORUM

1998
HDD 530 457 437 168 84 25 153 316 465 2635
T≤15 °C 31 28 31 23 18 6 21 30 31 219
CDD 2 33 38 2 75
T>22 °C 3 15 17 2 37
ÇORUM

1997
HDD 531 533 507 323 65 16 120 191 368 473 3127
T≤15 °C 31 28 31 29 11 3 20 26 30 31 240
CDD 1 9 6 16
T>22 °C 2 7 4 13
ÇORUM

1996
HDD 519 416 457 291 29 36 47 214 367 389 2765
T≤15 °C 31 29 31 28 7 7 12 28 30 31 234
CDD 0 5 42 11 1 59
T>22 °C 1 4 16 8 2 31
ÇORUM

1995
HDD 498 412 359 268 102 39 241 433 499 2851
T≤15 °C 31 28 31 29 14 8 31 29 31 232
CDD 3 5 10 18
T>22 °C 1 3 10 14
ÇORUM

1994
HDD 480 485 404 134 118 23 107 400 571 2722
T≤15 °C 31 28 31 19 16 6 14 30 31 206
CDD 1 2 7 13 19 42
T>22 °C 2 2 6 8 10 28
ÇORUM

1993
HDD 701 558 415 257 111 23 45 167 474 466 3217
T≤15 °C 31 28 31 28 21 6 9 30 30 31 245
CDD 2 11 5 18
T>22 °C 2 6 3 11
ÇORUM

1992
HDD 668 611 443 263 137 10 7 98 136 408 595 3376
T≤15 °C 31 29 31 30 21 3 2 16 21 30 31 245
CDD 1 2 11 3 17
T>22 °C 1 2 8 2 13

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.