Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
OSMANCIK

2023
HDD 490 386 262 149 42 51 1380
T≤15 °C 31 28 31 25 8 12 135
CDD 15 99 179 26 319
T>22 °C 9 27 31 11 78
OSMANCIK

2022
HDD 510 377 414 115 69 90 256 361 2192
T≤15 °C 31 28 31 19 14 14 29 31 197
CDD 3 8 10 90 39 150
T>22 °C 2 5 9 31 12 59
OSMANCIK

2021
HDD 339 273 276 75 4 47 189 394 1597
T≤15 °C 30 27 31 12 1 10 26 31 168
CDD 0 23 39 155 144 5 366
T>22 °C 1 12 16 31 30 6 96
OSMANCIK

2020
HDD 489 387 244 173 47 241 354 1935
T≤15 °C 31 29 30 24 11 28 31 184
CDD 24 41 139 114 97 6 421
T>22 °C 9 16 31 31 30 6 123
OSMANCIK

2019
HDD 475 343 320 162 33 8 37 300 419 2097
T≤15 °C 31 28 31 23 7 2 9 30 31 192
CDD 15 75 62 77 11 240
T>22 °C 9 26 23 25 9 92
OSMANCIK

2018
HDD 421 307 212 61 8 8 77 286 420 1800
T≤15 °C 31 28 29 10 2 2 12 30 31 175
CDD 5 47 113 117 26 308
T>22 °C 8 21 30 31 8 98
OSMANCIK

2017
HDD 552 407 277 173 23 139 338 439 2348
T≤15 °C 31 28 31 24 6 25 30 31 206
CDD 2 35 131 130 55 353
T>22 °C 3 13 29 28 16 89
OSMANCIK

2016
HDD 495 296 259 59 33 7 14 123 366 551 2203
T≤15 °C 31 29 30 13 8 2 3 17 30 31 194
CDD 2 55 97 119 15 288
T>22 °C 2 17 30 29 9 87
OSMANCIK

2015
HDD 530 354 287 201 21 59 285 514 2251
T≤15 °C 31 28 31 24 6 11 30 31 192
CDD 18 6 86 123 47 280
T>22 °C 9 8 29 27 24 97
OSMANCIK

2014
HDD 437 320 244 59 14 4 90 317 381 1866
T≤15 °C 31 28 29 11 4 1 18 30 31 183
CDD 5 20 138 161 39 363
T>22 °C 3 11 31 31 12 88
OSMANCIK

2013
HDD 432 310 248 102 164 288 574 2118
T≤15 °C 31 28 27 18 25 30 31 190
CDD 9 51 73 81 6 220
T>22 °C 6 15 30 31 4 86
OSMANCIK

2012
HDD 538 544 407 54 3 18 226 405 2195
T≤15 °C 31 29 31 8 1 5 25 31 161
CDD 69 124 84 22 299
T>22 °C 22 26 29 15 92
OSMANCIK

2011
HDD 450 375 326 189 50 154 411 462 2417
T≤15 °C 31 28 31 28 11 23 30 31 213
CDD 10 121 63 9 203
T>22 °C 7 29 26 9 71
OSMANCIK

2010
HDD 425 277 264 110 12 123 248 375 1834
T≤15 °C 31 28 31 19 3 20 29 31 192
CDD 13 55 143 207 40 458
T>22 °C 7 17 30 31 24 109
OSMANCIK

2009
HDD 487 338 321 153 52 8 16 307 375 2057
T≤15 °C 31 28 29 26 13 2 3 30 31 193
CDD 2 45 82 48 8 0 185
T>22 °C 3 19 30 22 9 1 84
OSMANCIK

2008
HDD 660 507 192 93 61 4 85 268 489 2359
T≤15 °C 31 29 27 16 12 1 20 29 31 196
CDD 1 3 11 41 105 148 35 344
T>22 °C 1 3 5 17 30 31 17 104
OSMANCIK

2007
HDD 474 417 327 236 7 63 318 458 2300
T≤15 °C 31 28 31 30 2 12 30 31 195
CDD 39 71 149 157 51 467
T>22 °C 13 20 28 31 10 102
OSMANCIK

2006
HDD 592 498 261 93 61 93 381 545 2524
T≤15 °C 31 28 29 15 13 18 30 31 195
CDD 0 12 54 50 189 3 308
T>22 °C 1 5 18 27 31 4 86
OSMANCIK

2005
HDD 443 377 326 142 42 143 334 449 2256
T≤15 °C 31 28 31 18 7 22 30 31 198
CDD 1 7 22 134 169 20 353
T>22 °C 1 5 11 31 31 13 92
OSMANCIK

2004
HDD 538 446 296 164 46 13 77 316 474 2370
T≤15 °C 31 29 28 23 10 3 14 30 31 199
CDD 6 48 41 5 0 100
T>22 °C 8 18 20 9 1 56
OSMANCIK

2003
HDD 375 437 426 164 3 9 94 334 484 2326
T≤15 °C 31 28 31 25 1 2 13 30 31 192
CDD 4 24 82 77 15 0 202
T>22 °C 5 17 30 29 5 1 87
OSMANCIK

2002
HDD 705 408 229 157 28 90 298 555 2470
T≤15 °C 31 28 29 25 7 15 29 31 195
CDD 7 33 132 56 6 234
T>22 °C 4 12 31 21 8 76
OSMANCIK

2001
HDD 439 350 188 83 41 129 293 460 1983
T≤15 °C 31 28 28 17 8 18 29 31 190
CDD 46 140 117 27 330
T>22 °C 18 29 28 18 93
OSMANCIK

2000
HDD 583 484 347 70 45 8 11 113 315 464 2440
T≤15 °C 31 29 30 11 7 2 3 17 30 31 191
CDD 1 16 151 89 9 266
T>22 °C 1 8 31 22 10 72
OSMANCIK

1999
HDD 445 353 288 110 32 127 313 417 2085
T≤15 °C 31 28 31 19 5 21 28 30 193
CDD 1 36 105 100 8 1 251
T>22 °C 1 16 31 24 4 1 77
OSMANCIK

1998
HDD 475 396 354 94 12 85 267 390 2073
T≤15 °C 31 28 31 16 3 16 29 31 185
CDD 4 0 34 110 111 17 276
T>22 °C 2 1 14 26 27 8 78
OSMANCIK

1997
HDD 471 455 423 236 23 5 40 114 312 411 2490
T≤15 °C 31 28 31 27 5 1 9 19 30 31 212
CDD 0 6 25 74 55 2 162
T>22 °C 1 6 11 25 24 1 68
OSMANCIK

1996
HDD 512 351 360 176 14 118 327 336 2194
T≤15 °C 31 29 31 23 3 17 30 31 195
CDD 5 36 146 70 4 261
T>22 °C 4 13 29 26 3 75
OSMANCIK

1995
HDD 424 358 281 193 52 3 158 351 437 2257
T≤15 °C 31 28 30 25 8 1 29 29 31 212
CDD 12 42 35 102 30 221
T>22 °C 8 16 20 31 14 89
OSMANCIK

1994
HDD 450 409 313 58 40 50 328 500 2148
T≤15 °C 31 28 30 12 10 10 30 31 182
CDD 26 43 111 97 87 5 369
T>22 °C 9 19 31 30 25 6 120
OSMANCIK

1993
HDD 652 469 318 176 25 8 47 403 426 2524
T≤15 °C 31 28 29 26 6 2 7 30 31 190
CDD 2 27 66 72 21 188
T>22 °C 2 9 18 27 10 66
OSMANCIK

1992
HDD 588 517 338 162 39 29 52 340 522 2587
T≤15 °C 31 29 30 24 8 6 9 29 31 197
CDD 14 37 92 27 170
T>22 °C 9 18 28 6 61

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.