Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
DENİZLİ

2020
HDD 378 378
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
DENİZLİ

2019
HDD 342 262 183 98 8 0 80 283 1256
T≤15 °C 31 28 28 17 2 0 17 31 154
CDD 39 95 174 218 64 8 598
T>22 °C 15 27 30 31 24 6 133
DENİZLİ

2018
HDD 335 209 111 14 28 141 346 1184
T≤15 °C 31 27 19 4 4 22 31 138
CDD 7 43 76 193 188 91 0 598
T>22 °C 7 13 24 31 31 25 0 131
DENİZLİ

2017
HDD 428 270 174 85 27 213 267 1464
T≤15 °C 31 28 24 15 5 30 30 163
CDD 10 101 238 177 105 631
T>22 °C 5 23 31 31 22 112
DENİZLİ

2016
HDD 369 160 186 10 12 23 179 435 1374
T≤15 °C 30 22 26 2 3 6 24 31 144
CDD 5 11 168 230 212 64 6 696
T>22 °C 4 4 28 31 31 19 7 124
DENİZLİ

2015
HDD 379 302 241 134 27 123 351 1557
T≤15 °C 31 27 31 19 6 26 31 171
CDD 23 33 194 189 115 3 557
T>22 °C 12 15 31 31 26 2 117
DENİZLİ

2014
HDD 262 228 191 57 17 4 32 183 235 1209
T≤15 °C 31 28 26 14 4 1 8 27 31 170
CDD 1 15 80 195 215 50 556
T>22 °C 2 8 20 31 31 19 111
DENİZLİ

2013
HDD 322 245 177 74 54 129 383 1384
T≤15 °C 31 28 23 13 9 22 31 157
CDD 1 52 117 184 208 45 607
T>22 °C 1 20 25 31 31 21 129
DENİZLİ

2012
HDD 458 374 258 39 4 3 128 280 1544
T≤15 °C 31 29 31 8 1 1 21 27 149
CDD 2 162 252 186 96 12 710
T>22 °C 2 28 31 31 29 9 130
DENİZLİ

2011
HDD 366 282 250 125 23 0 0 102 281 320 1749
T≤15 °C 31 27 30 22 4 0 0 16 30 31 191
CDD 3 68 220 187 96 574
T>22 °C 1 22 31 31 21 106
DENİZLİ

2010
HDD 287 199 160 68 3 0 0 46 43 227 1033
T≤15 °C 0
CDD 33 65 194 266 80 638
T>22 °C 0
DENİZLİ

2009
HDD 326 289 249 71 6 0 7 177 234 1359
T≤15 °C 0
CDD 20 133 213 190 40 596
T>22 °C 0
DENİZLİ

2008
HDD 413 336 139 83 4 19 113 287 1394
T≤15 °C 0
CDD 11 33 155 226 251 94 770
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.