Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ACIPAYAM

2023
HDD 366 384 260 195 34 4 1243
T≤15 °C 31 28 31 29 9 1 129
CDD 21 157 196 32 406
T>22 °C 11 30 31 21 93
ACIPAYAM

2022
HDD 482 339 437 77 28 40 214 314 1931
T≤15 °C 31 28 31 13 7 9 29 31 179
CDD 7 26 142 135 41 2 353
T>22 °C 5 19 31 30 19 2 106
ACIPAYAM

2021
HDD 377 306 341 168 5 20 101 329 1647
T≤15 °C 31 28 31 24 1 6 18 31 170
CDD 2 28 158 160 20 368
T>22 °C 2 6 31 31 12 82
ACIPAYAM

2020
HDD 466 397 310 171 88 16 3 201 315 1967
T≤15 °C 31 29 31 25 17 3 1 29 31 197
CDD 15 20 156 134 82 4 411
T>22 °C 6 9 31 31 28 5 110
ACIPAYAM

2019
HDD 434 359 326 226 64 34 250 413 2106
T≤15 °C 31 28 31 27 13 7 30 31 198
CDD 5 21 70 109 12 217
T>22 °C 4 10 22 29 9 74
ACIPAYAM

2018
HDD 459 322 252 81 36 104 268 448 1970
T≤15 °C 31 28 30 14 8 18 30 31 190
CDD 1 7 82 74 22 186
T>22 °C 2 6 29 30 6 73
ACIPAYAM

2017
HDD 571 389 302 199 64 3 112 337 409 2386
T≤15 °C 31 28 31 27 14 1 21 30 31 214
CDD 2 27 140 76 34 279
T>22 °C 2 8 30 24 16 80
ACIPAYAM

2016
HDD 504 301 311 71 62 13 62 316 533 2173
T≤15 °C 31 29 31 15 12 3 13 30 31 195
CDD 64 131 114 11 320
T>22 °C 17 30 31 8 86
ACIPAYAM

2015
HDD 478 400 337 241 35 7 68 191 461 2218
T≤15 °C 31 28 31 27 8 2 11 24 31 193
CDD 2 2 91 75 52 15 237
T>22 °C 1 2 28 31 20 4 86
ACIPAYAM

2014
HDD 411 340 315 172 61 13 18 111 316 369 2126
T≤15 °C 31 28 31 24 13 3 4 20 30 31 215
CDD 25 99 119 5 248
T>22 °C 9 31 29 5 74
ACIPAYAM

2013
HDD 456 362 294 157 18 171 271 508 2237
T≤15 °C 31 28 31 23 4 26 30 31 204
CDD 49 107 119 8 283
T>22 °C 14 28 31 7 80
ACIPAYAM

2012
HDD 568 487 367 139 56 64 231 404 2316
T≤15 °C 31 29 31 23 12 13 28 31 198
CDD 75 167 80 25 347
T>22 °C 22 31 29 17 99
ACIPAYAM

2011
HDD 460 381 330 214 91 169 382 467 2494
T≤15 °C 31 28 31 29 17 22 30 31 219
CDD 14 124 103 19 260
T>22 °C 9 30 29 18 86
ACIPAYAM

2010
HDD 414 325 262 161 47 123 207 363 1902
T≤15 °C 31 28 30 24 9 23 30 31 206
CDD 2 22 122 193 13 352
T>22 °C 1 8 31 31 14 85
ACIPAYAM

2009
HDD 445 397 362 183 65 56 310 367 2185
T≤15 °C 31 28 30 29 13 12 30 31 204
CDD 22 97 79 7 205
T>22 °C 15 27 30 6 78
ACIPAYAM

2008
HDD 536 449 261 163 75 16 121 243 426 2290
T≤15 °C 31 29 29 20 15 4 24 30 31 213
CDD 0 0 58 120 153 36 367
T>22 °C 1 1 15 30 31 17 95
ACIPAYAM

2007
HDD 470 391 327 231 9 99 304 454 2285
T≤15 °C 31 28 31 30 2 17 28 31 198
CDD 63 129 130 20 342
T>22 °C 18 28 30 5 81
ACIPAYAM

2006
HDD 513 400 337 166 92 3 18 100 351 475 2455
T≤15 °C 31 28 31 29 15 1 4 18 30 31 218
CDD 2 22 83 145 8 260
T>22 °C 3 14 26 31 8 82
ACIPAYAM

2005
HDD 434 424 328 179 41 3 3 158 338 430 2338
T≤15 °C 31 28 31 21 8 1 1 24 30 31 206
CDD 0 8 111 112 5 236
T>22 °C 1 8 27 30 4 70
ACIPAYAM

2004
HDD 515 426 300 193 48 3 54 299 442 2280
T≤15 °C 31 28 29 26 10 1 13 30 31 199
CDD 15 101 61 7 184
T>22 °C 13 29 26 5 73
ACIPAYAM

2003
HDD 382 497 425 248 28 4 4 91 283 449 2411
T≤15 °C 31 28 31 30 6 1 1 13 30 31 202
CDD 26 77 96 12 211
T>22 °C 15 31 30 5 81
ACIPAYAM

2002
HDD 593 336 296 225 29 14 109 286 504 2392
T≤15 °C 31 28 31 29 7 4 20 30 31 211
CDD 28 78 52 158
T>22 °C 13 27 20 60
ACIPAYAM

2001
HDD 422 391 191 198 67 99 319 450 2137
T≤15 °C 31 28 27 25 13 14 30 31 199
CDD 34 130 93 7 264
T>22 °C 16 29 27 9 81
ACIPAYAM

2000
HDD 582 452 405 149 51 7 18 134 264 447 2509
T≤15 °C 31 29 31 22 11 2 5 21 30 31 213
CDD 28 124 95 9 256
T>22 °C 16 30 24 9 79
ACIPAYAM

1999
HDD 432 396 337 181 17 81 274 378 2096
T≤15 °C 31 28 31 26 4 17 29 31 197
CDD 0 11 85 92 188
T>22 °C 1 9 27 23 60
ACIPAYAM

1998
HDD 478 366 434 162 52 7 93 254 429 2275
T≤15 °C 31 28 31 22 11 2 17 30 31 203
CDD 19 108 135 3 265
T>22 °C 12 27 31 4 74
ACIPAYAM

1997
HDD 450 436 419 336 38 4 19 119 284 413 2518
T≤15 °C 31 28 31 29 6 1 5 18 30 31 210
CDD 37 67 19 123
T>22 °C 13 27 15 55
ACIPAYAM

1996
HDD 507 376 396 265 20 17 174 268 355 2378
T≤15 °C 31 29 31 29 4 4 23 30 31 212
CDD 1 30 114 90 5 240
T>22 °C 2 13 28 29 7 79
ACIPAYAM

1995
HDD 442 352 360 251 69 142 397 419 2432
T≤15 °C 31 28 31 30 10 25 30 31 216
CDD 2 30 45 75 5 157
T>22 °C 2 19 23 29 5 78
ACIPAYAM

1994
HDD 422 402 344 146 91 7 80 343 494 2329
T≤15 °C 31 28 31 23 14 2 17 30 31 207
CDD 8 16 68 84 44 220
T>22 °C 9 10 26 27 21 93
ACIPAYAM

1993
HDD 564 476 386 204 120 7 41 330 411 2539
T≤15 °C 31 28 31 26 20 2 8 29 31 206
CDD 0 14 69 93 6 182
T>22 °C 1 9 27 29 6 72
ACIPAYAM

1992
HDD 623 542 426 208 66 4 27 43 338 544 2821
T≤15 °C 31 29 31 27 12 1 6 8 30 31 206
CDD 7 23 67 16 113
T>22 °C 7 14 25 5 51

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.