Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
GÜNEY

2023
HDD 350 394 283 206 66 10 1309
T≤15 °C 31 27 30 27 14 2 131
CDD 1 16 130 163 30 340
T>22 °C 1 9 29 31 20 90
GÜNEY

2022
HDD 499 355 473 102 47 12 51 171 295 2005
T≤15 °C 31 28 31 16 10 3 12 23 31 185
CDD 11 13 101 108 37 5 275
T>22 °C 6 11 29 30 15 2 93
GÜNEY

2021
HDD 382 306 370 168 5 4 9 78 157 372 1851
T≤15 °C 31 28 31 22 1 1 2 16 22 31 185
CDD 1 16 30 141 148 16 352
T>22 °C 1 8 10 29 31 9 88
GÜNEY

2020
HDD 459 362 276 153 81 11 33 257 304 1936
T≤15 °C 31 29 31 23 16 3 8 30 31 202
CDD 44 28 139 123 69 12 415
T>22 °C 9 14 31 31 21 4 110
GÜNEY

2019
HDD 439 335 281 188 45 17 122 350 1777
T≤15 °C 31 28 31 23 9 5 21 31 179
CDD 10 32 82 120 15 0 259
T>22 °C 7 14 24 29 12 1 87
GÜNEY

2018
HDD 412 284 222 60 19 7 49 213 429 1695
T≤15 °C 31 28 29 11 5 2 8 27 31 172
CDD 9 17 89 90 30 235
T>22 °C 8 10 30 31 11 90
GÜNEY

2017
HDD 525 353 276 174 43 93 264 344 2072
T≤15 °C 31 28 31 25 10 18 30 31 204
CDD 2 37 151 82 64 336
T>22 °C 2 11 30 27 18 88
GÜNEY

2016
HDD 463 235 278 52 62 13 73 236 509 1921
T≤15 °C 31 25 30 10 12 3 13 28 31 183
CDD 1 1 76 125 116 24 0 343
T>22 °C 1 1 20 31 30 13 1 97
GÜNEY

2015
HDD 450 385 331 228 33 3 56 190 388 2064
T≤15 °C 31 28 31 25 8 1 9 30 31 194
CDD 6 3 105 95 60 269
T>22 °C 5 2 26 31 18 82
GÜNEY

2014
HDD 331 289 288 146 53 14 14 72 256 295 1758
T≤15 °C 31 28 31 23 10 4 3 13 30 31 204
CDD 1 38 108 133 15 295
T>22 °C 2 13 30 29 9 83
GÜNEY

2013
HDD 416 321 269 139 14 108 187 438 1892
T≤15 °C 31 28 30 18 4 16 26 31 184
CDD 0 5 51 86 117 11 270
T>22 °C 1 8 16 26 31 6 88
GÜNEY

2012
HDD 540 452 356 107 54 32 183 357 2081
T≤15 °C 31 29 31 17 12 8 25 30 183
CDD 76 156 93 46 3 374
T>22 °C 22 31 29 18 3 103
GÜNEY

2011
HDD 428 356 334 237 78 164 339 373 2309
T≤15 °C 31 28 31 30 15 22 30 31 218
CDD 20 121 93 42 276
T>22 °C 10 30 28 21 89
GÜNEY

2010
HDD 367 282 250 127 29 3 107 89 291 1545
T≤15 °C 31 27 31 20 6 1 18 19 28 181
CDD 12 25 105 182 22 346
T>22 °C 6 10 29 31 15 91
GÜNEY

2009
HDD 389 366 341 150 40 3 23 219 301 1832
T≤15 °C 31 28 29 24 9 1 5 28 31 186
CDD 6 57 118 108 16 0 305
T>22 °C 6 23 29 31 7 1 97
GÜNEY

2008
HDD 471 388 214 149 52 25 64 174 335 1872
T≤15 °C 31 29 27 21 11 6 13 24 28 190
CDD 4 9 74 132 169 50 438
T>22 °C 3 6 20 30 31 16 106
GÜNEY

2007
HDD 389 345 296 206 5 57 249 409 1956
T≤15 °C 31 28 31 29 1 11 27 31 189
CDD 13 86 175 141 37 1 453
T>22 °C 8 22 30 31 12 4 107
GÜNEY

2006
HDD 515 393 322 148 84 5 10 83 300 407 2267
T≤15 °C 31 28 31 24 14 1 2 14 30 31 206
CDD 15 32 70 147 9 273
T>22 °C 8 15 25 31 5 84
GÜNEY

2005
HDD 397 417 329 188 47 3 136 306 372 2195
T≤15 °C 31 28 31 22 9 1 19 29 29 199
CDD 3 11 103 84 7 208
T>22 °C 3 9 25 29 7 73
GÜNEY

2004
HDD 489 412 304 194 50 11 25 254 388 2127
T≤15 °C 31 28 29 25 10 3 6 24 31 187
CDD 24 91 58 23 196
T>22 °C 14 27 22 12 75
GÜNEY

2003
HDD 351 506 424 256 19 4 12 84 229 404 2289
T≤15 °C 31 28 31 29 5 1 3 12 26 31 197
CDD 4 33 73 113 16 2 241
T>22 °C 5 19 28 30 5 3 90
GÜNEY

2002
HDD 509 284 269 213 24 4 87 206 463 2059
T≤15 °C 31 28 27 27 6 1 17 29 31 197
CDD 45 96 58 1 200
T>22 °C 16 27 22 2 67
GÜNEY

2001
HDD 379 369 173 177 70 4 82 292 455 2001
T≤15 °C 31 28 27 23 11 1 11 28 31 191
CDD 3 54 131 118 20 326
T>22 °C 3 21 29 31 12 96
GÜNEY

2000
HDD 585 436 383 145 50 8 17 113 150 393 2280
T≤15 °C 31 29 29 21 8 2 4 15 22 31 192
CDD 43 144 87 25 299
T>22 °C 17 29 23 10 79
GÜNEY

1999
HDD 409 399 317 155 21 70 249 319 1939
T≤15 °C 31 28 31 23 4 13 29 31 190
CDD 2 25 97 119 6 2 251
T>22 °C 2 12 28 25 6 1 74
GÜNEY

1998
HDD 442 361 438 153 70 11 64 218 409 2166
T≤15 °C 31 28 31 20 13 3 12 29 31 198
CDD 1 24 121 138 17 2 303
T>22 °C 3 12 27 31 10 2 85
GÜNEY

1997
HDD 391 420 409 337 40 5 30 134 233 397 2396
T≤15 °C 31 28 31 28 6 1 7 18 30 31 211
CDD 3 47 61 18 1 130
T>22 °C 4 14 20 11 2 51
GÜNEY

1996
HDD 487 376 427 257 13 24 154 179 314 2231
T≤15 °C 31 29 31 24 3 5 20 29 31 203
CDD 6 36 97 67 4 210
T>22 °C 5 14 27 26 5 77
GÜNEY

1995
HDD 412 308 348 235 54 3 146 375 378 2259
T≤15 °C 31 28 31 27 8 1 24 30 31 211
CDD 11 61 44 48 9 173
T>22 °C 8 20 24 27 7 86
GÜNEY

1994
HDD 374 373 334 121 80 12 40 320 456 2110
T≤15 °C 31 28 31 19 14 2 11 27 31 194
CDD 19 24 89 95 70 5 302
T>22 °C 10 10 29 26 27 7 109
GÜNEY

1993
HDD 490 471 352 211 104 8 34 300 344 2314
T≤15 °C 31 28 30 25 18 2 6 26 31 197
CDD 2 29 74 105 26 1 237
T>22 °C 3 13 25 29 10 2 82
GÜNEY

1992
HDD 551 518 406 189 58 3 25 27 289 502 2568
T≤15 °C 31 29 31 25 9 1 5 6 25 31 193
CDD 17 32 96 19 5 169
T>22 °C 9 13 28 5 2 57

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.