Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
DİYARBAKIR

2020
HDD 446 446
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
DİYARBAKIR

2019
HDD 439 355 303 180 11 20 250 349 1907
T≤15 °C 31 28 31 28 2 4 30 31 185
CDD 21 188 259 277 97 10 852
T>22 °C 12 30 31 31 27 9 140
DİYARBAKIR

2018
HDD 398 291 168 40 23 36 231 366 1553
T≤15 °C 31 28 28 10 6 7 29 31 170
CDD 9 140 286 291 127 8 861
T>22 °C 10 27 31 31 29 8 136
DİYARBAKIR

2017
HDD 465 420 229 106 10 20 241 379 1870
T≤15 °C 31 28 31 19 3 4 30 31 177
CDD 15 176 338 300 157 1 987
T>22 °C 14 29 31 31 30 1 136
DİYARBAKIR

2016
HDD 488 253 210 32 4 7 260 450 1704
T≤15 °C 31 28 30 7 1 2 30 31 160
CDD 23 153 311 313 95 1 896
T>22 °C 12 29 31 31 23 3 129
DİYARBAKIR

2015
HDD 449 325 266 113 10 205 386 1754
T≤15 °C 31 28 31 18 3 29 31 171
CDD 15 142 305 269 159 8 898
T>22 °C 11 30 31 31 30 5 138
DİYARBAKIR

2014
HDD 453 340 221 66 17 267 328 1692
T≤15 °C 31 28 30 13 4 30 31 167
CDD 23 162 305 278 104 1 873
T>22 °C 12 27 31 31 23 1 125
DİYARBAKIR

2013
HDD 474 298 264 93 22 31 178 665 2025
T≤15 °C 31 28 30 17 5 8 29 31 179
CDD 5 176 285 262 79 1 808
T>22 °C 5 30 31 31 24 2 123
DİYARBAKIR

2012
HDD 488 465 396 88 28 177 398 2040
T≤15 °C 31 29 31 18 7 28 31 175
CDD 3 169 273 269 118 10 842
T>22 °C 3 29 31 31 30 6 130
DİYARBAKIR

2011
HDD 448 372 279 147 38 0 0 61 348 487 2180
T≤15 °C 31 28 31 23 10 0 0 12 30 31 196
CDD 2 106 289 269 102 768
T>22 °C 1 28 31 31 24 115
DİYARBAKIR

2010
HDD 391 319 209 98 12 0 0 12 205 353 1599
T≤15 °C 0
CDD 20 152 318 308 149 947
T>22 °C 0
DİYARBAKIR

2009
HDD 496 348 314 189 38 3 21 202 328 1939
T≤15 °C 0
CDD 7 117 231 205 73 633
T>22 °C 0
DİYARBAKIR

2008
HDD 620 471 193 75 26 25 236 490 2136
T≤15 °C 0
CDD 12 14 170 303 310 112 921
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.