Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ERGANİ

2023
HDD 416 457 227 147 16 4 1267
T≤15 °C 31 28 31 23 3 1 117
CDD 0 99 270 321 164 854
T>22 °C 1 28 31 31 30 121
ERGANİ

2022
HDD 523 337 425 42 38 8 188 302 1863
T≤15 °C 31 28 31 7 8 2 27 31 165
CDD 1 18 144 280 300 153 27 923
T>22 °C 1 5 29 31 31 27 10 134
ERGANİ

2021
HDD 411 307 317 96 16 150 407 1704
T≤15 °C 31 28 31 13 3 23 31 160
CDD 5 61 145 291 274 105 8 889
T>22 °C 3 21 28 31 31 27 8 149
ERGANİ

2020
HDD 449 427 240 124 29 189 368 1826
T≤15 °C 31 29 31 22 6 28 31 178
CDD 39 122 282 256 197 13 909
T>22 °C 11 21 31 31 30 13 137
ERGANİ

2019
HDD 484 371 322 206 11 14 161 345 1914
T≤15 °C 31 28 31 29 2 3 25 31 180
CDD 39 169 234 282 122 26 872
T>22 °C 14 30 31 31 29 14 149
ERGANİ

2018
HDD 393 292 176 35 29 38 217 383 1563
T≤15 °C 31 28 27 8 6 8 27 31 166
CDD 8 121 275 279 145 8 836
T>22 °C 7 25 31 31 29 8 131
ERGANİ

2017
HDD 515 423 276 153 24 24 230 322 1967
T≤15 °C 31 28 31 24 6 4 29 31 184
CDD 3 127 313 293 181 917
T>22 °C 4 27 31 31 29 122
ERGANİ

2016
HDD 498 298 260 51 10 11 236 513 1877
T≤15 °C 31 29 31 10 2 3 30 31 167
CDD 10 132 266 313 93 4 818
T>22 °C 7 26 31 31 19 6 120
ERGANİ

2015
HDD 482 369 314 179 6 24 199 366 1939
T≤15 °C 31 28 31 24 2 6 30 31 183
CDD 11 107 288 276 174 3 859
T>22 °C 7 30 31 31 30 3 132
ERGANİ

2014
HDD 384 294 218 88 41 255 350 1630
T≤15 °C 31 28 30 16 9 30 31 175
CDD 37 188 344 292 97 2 960
T>22 °C 14 28 31 31 23 2 129
ERGANİ

2013
HDD 456 334 268 85 23 25 152 514 1857
T≤15 °C 31 28 30 13 5 6 24 31 168
CDD 0 8 126 261 260 79 1 735
T>22 °C 1 8 27 31 31 25 1 124
ERGANİ

2012
HDD 496 497 421 65 22 143 386 2030
T≤15 °C 31 29 31 13 5 22 31 162
CDD 1 157 270 285 140 19 872
T>22 °C 1 28 31 31 30 6 127
ERGANİ

2011
HDD 428 381 276 165 33 47 343 425 2098
T≤15 °C 31 28 30 24 7 10 30 31 191
CDD 3 100 289 271 111 4 778
T>22 °C 4 26 31 31 26 2 120
ERGANİ

2010
HDD 396 315 192 89 19 17 108 306 1442
T≤15 °C 31 28 25 17 4 4 24 30 163
CDD 20 141 313 315 164 1 954
T>22 °C 10 27 31 31 29 1 129
ERGANİ

2009
HDD 467 345 308 115 15 8 21 227 339 1845
T≤15 °C 31 28 30 22 4 2 4 30 31 182
CDD 28 156 252 228 96 3 763
T>22 °C 12 30 31 31 18 5 127
ERGANİ

2008
HDD 536 441 163 59 22 8 165 423 1817
T≤15 °C 31 29 25 10 5 2 27 31 160
CDD 21 24 157 312 338 140 4 996
T>22 °C 9 10 29 31 31 22 3 135
ERGANİ

2007
HDD 548 388 271 209 12 235 422 2085
T≤15 °C 31 28 31 28 3 26 31 178
CDD 37 167 311 315 169 20 1019
T>22 °C 18 30 31 31 30 11 151
ERGANİ

2006
HDD 541 400 260 77 8 32 257 409 1984
T≤15 °C 31 28 31 12 2 6 30 31 171
CDD 32 203 284 359 116 17 1011
T>22 °C 11 30 31 31 29 10 142
ERGANİ

2005
HDD 462 400 292 65 20 65 280 370 1954
T≤15 °C 31 28 29 11 4 10 30 31 174
CDD 16 120 315 292 98 2 843
T>22 °C 11 24 31 31 26 3 126
ERGANİ

2004
HDD 488 458 214 144 31 12 261 465 2073
T≤15 °C 31 29 25 20 8 3 27 31 174
CDD 8 131 272 278 134 9 832
T>22 °C 6 27 31 31 29 4 128
ERGANİ

2003
HDD 409 431 379 123 44 240 423 2049
T≤15 °C 31 28 31 23 4 27 31 175
CDD 21 140 284 307 100 11 863
T>22 °C 21 24 31 31 24 8 139
ERGANİ

2002
HDD 526 311 250 178 13 134 497 1909
T≤15 °C 31 28 30 26 3 23 31 172
CDD 28 173 324 293 125 17 960
T>22 °C 13 28 31 31 29 9 141
ERGANİ

2001
HDD 397 354 171 85 60 58 290 427 1842
T≤15 °C 31 28 25 16 11 9 29 31 180
CDD 4 137 303 273 124 12 853
T>22 °C 3 28 31 31 29 8 130
ERGANİ

2000
HDD 508 460 340 68 4 64 175 408 2027
T≤15 °C 31 29 30 12 1 10 26 31 170
CDD 15 136 353 228 90 822
T>22 °C 9 29 31 31 24 124
ERGANİ

1999
HDD 383 362 282 104 4 28 216 334 1713
T≤15 °C 31 28 31 17 1 7 30 31 176
CDD 21 133 277 274 94 27 826
T>22 °C 12 30 31 31 30 9 143
ERGANİ

1998
HDD 534 415 321 108 17 7 122 343 1867
T≤15 °C 31 28 31 16 4 2 22 31 165
CDD 1 9 153 300 298 92 5 858
T>22 °C 2 6 26 31 31 24 5 125
ERGANİ

1997
HDD 415 450 408 207 24 74 224 403 2205
T≤15 °C 31 28 31 23 5 15 29 31 193
CDD 1 35 115 214 223 40 628
T>22 °C 1 17 27 31 31 17 124
ERGANİ

1996
HDD 459 373 348 186 85 198 334 1983
T≤15 °C 31 29 31 26 13 30 31 191
CDD 19 108 323 264 62 4 780
T>22 °C 16 24 31 31 20 3 125
ERGANİ

1995
HDD 445 339 269 140 30 25 299 427 1974
T≤15 °C 31 28 31 22 5 6 30 31 184
CDD 34 104 223 267 107 2 737
T>22 °C 15 25 31 31 21 2 125
ERGANİ

1994
HDD 377 388 256 50 29 15 267 525 1907
T≤15 °C 31 28 30 10 6 4 27 31 167
CDD 57 120 287 251 156 10 881
T>22 °C 13 26 31 31 29 12 142
ERGANİ

1993
HDD 534 483 334 162 76 25 326 362 2302
T≤15 °C 31 28 29 24 13 4 30 31 190
CDD 7 81 248 249 109 6 700
T>22 °C 3 18 31 31 27 6 116
ERGANİ

1992
HDD 589 571 416 132 40 6 16 299 541 2610
T≤15 °C 31 29 31 22 8 2 3 25 31 182
CDD 4 55 180 238 100 1 578
T>22 °C 4 18 30 31 22 3 108

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.