Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
EDİRNE

2020
HDD 447 447
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
EDİRNE

2019
HDD 418 334 226 142 18 48 112 344 1642
T≤15 °C 31 28 30 22 4 10 18 30 173
CDD 5 96 111 137 28 2 379
T>22 °C 6 25 27 31 18 3 110
EDİRNE

2018
HDD 413 333 259 16 17 29 243 426 1736
T≤15 °C 31 28 28 4 4 6 28 31 160
CDD 0 7 48 109 136 38 0 338
T>22 °C 1 6 21 31 31 15 0 105
EDİRNE

2017
HDD 609 344 217 140 10 96 235 317 1968
T≤15 °C 31 28 29 21 2 18 29 27 185
CDD 1 76 119 147 54 397
T>22 °C 2 19 28 26 18 93
EDİRNE

2016
HDD 477 231 233 51 21 91 256 527 1887
T≤15 °C 31 27 30 11 5 16 26 31 177
CDD 4 91 139 138 38 410
T>22 °C 2 22 31 30 19 104
EDİRNE

2015
HDD 433 334 290 144 9 92 167 426 1895
T≤15 °C 31 28 31 19 2 15 24 31 181
CDD 14 25 137 137 43 356
T>22 °C 12 13 30 29 15 99
EDİRNE

2014
HDD 392 273 238 110 21 10 114 271 370 1799
T≤15 °C 31 28 31 22 5 2 16 30 31 196
CDD 7 33 94 113 11 258
T>22 °C 4 17 29 28 12 90
EDİRNE

2013
HDD 426 313 265 93 3 132 207 462 1901
T≤15 °C 31 27 30 16 1 20 26 31 182
CDD 0 20 62 108 146 12 348
T>22 °C 1 11 16 30 31 9 98
EDİRNE

2012
HDD 494 496 296 64 10 22 202 433 2017
T≤15 °C 31 29 31 9 3 5 25 30 163
CDD 3 97 198 148 26 5 477
T>22 °C 6 26 31 31 19 5 118
EDİRNE

2011
HDD 472 425 320 204 26 0 0 177 369 390 2383
T≤15 °C 31 28 31 28 5 0 0 22 30 31 206
CDD 0 33 145 98 46 322
T>22 °C 0 18 28 30 19 95
EDİRNE

2010
HDD 468 340 322 123 3 0 0 139 124 346 1865
T≤15 °C 0
CDD 14 49 96 177 11 347
T>22 °C 0
EDİRNE

2009
HDD 472 355 304 152 17 4 83 240 338 1965
T≤15 °C 0
CDD 8 44 117 92 12 273
T>22 °C 0
EDİRNE

2008
HDD 525 373 219 110 41 80 237 359 1944
T≤15 °C 0
CDD 5 69 103 137 30 344
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.