Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Uzunköprü

2020
HDD 453 453
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Uzunköprü

2019
HDD 429 349 241 165 23 11 62 122 357 1759
T≤15 °C 31 28 29 23 5 3 14 21 29 183
CDD 4 67 82 102 11 0 266
T>22 °C 5 25 26 29 12 2 99
Uzunköprü

2018
HDD 420 346 242 43 24 37 246 437 1795
T≤15 °C 31 28 28 10 6 8 28 31 170
CDD 4 43 95 101 23 0 266
T>22 °C 5 19 31 31 13 0 99
Uzunköprü

2017
HDD 633 333 246 167 7 14 110 241 300 2051
T≤15 °C 31 28 31 23 2 3 19 28 28 193
CDD 61 89 103 36 289
T>22 °C 17 27 23 16 83
Uzunköprü

2016
HDD 456 222 237 48 22 6 103 259 522 1875
T≤15 °C 31 26 30 10 5 2 18 26 31 179
CDD 4 79 114 110 21 328
T>22 °C 2 21 31 29 18 101
Uzunköprü

2015
HDD 420 341 306 163 9 93 163 439 1934
T≤15 °C 31 27 31 21 2 15 23 31 181
CDD 1 17 98 113 41 270
T>22 °C 3 11 29 30 15 88
Uzunköprü

2014
HDD 361 262 243 117 31 20 119 248 344 1745
T≤15 °C 31 28 31 22 6 5 17 29 31 200
CDD 6 29 80 86 5 206
T>22 °C 5 17 28 24 6 80
Uzunköprü

2013
HDD 407 305 269 102 137 196 450 1866
T≤15 °C 31 27 30 17 22 25 31 183
CDD 12 52 100 133 13 310
T>22 °C 9 17 31 31 10 98
Uzunköprü

2012
HDD 446 482 302 72 8 21 191 413 1935
T≤15 °C 28 29 31 10 2 5 25 30 160
CDD 0 84 178 113 23 0 398
T>22 °C 1 26 31 29 18 1 106
Uzunköprü

2011
HDD 472 413 318 216 38 0 0 170 363 361 2351
T≤15 °C 31 28 31 28 8 0 0 22 30 31 209
CDD 0 25 130 83 36 274
T>22 °C 0 16 29 30 19 94
Uzunköprü

2010
HDD 452 334 313 143 3 0 0 130 120 336 1831
T≤15 °C 0
CDD 16 51 111 180 11 369
T>22 °C 0
Uzunköprü

2009
HDD 452 348 301 178 22 7 80 225 300 1913
T≤15 °C 0
CDD 3 43 116 80 12 254
T>22 °C 0
Uzunköprü

2008
HDD 510 385 219 112 43 72 221 341 1903
T≤15 °C 0
CDD 3 61 87 114 22 287
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.