Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ELAZIĞ

2020
HDD 499 499
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ELAZIĞ

2019
HDD 505 406 349 223 22 50 286 418 2259
T≤15 °C 31 28 31 29 5 11 30 31 196
CDD 17 104 155 180 31 0 487
T>22 °C 11 28 31 30 18 1 119
ELAZIĞ

2018
HDD 442 334 201 67 33 56 283 416 1832
T≤15 °C 31 28 27 13 8 8 30 31 176
CDD 1 71 209 198 56 1 536
T>22 °C 2 22 31 31 26 2 114
ELAZIĞ

2017
HDD 566 471 308 171 29 90 300 433 2368
T≤15 °C 31 28 31 23 6 21 30 31 201
CDD 1 74 226 214 85 600
T>22 °C 1 20 31 31 25 108
ELAZIĞ

2016
HDD 582 371 285 74 28 11 56 346 579 2332
T≤15 °C 31 29 31 14 6 3 13 30 31 188
CDD 1 76 184 236 31 528
T>22 °C 1 20 31 31 15 98
ELAZIĞ

2015
HDD 555 403 363 204 48 47 295 509 2424
T≤15 °C 31 28 31 26 12 10 30 31 199
CDD 1 54 201 205 90 0 551
T>22 °C 1 25 31 30 29 1 117
ELAZIĞ

2014
HDD 478 381 264 106 7 5 98 339 389 2067
T≤15 °C 31 28 31 18 2 1 17 30 31 189
CDD 6 72 221 222 60 581
T>22 °C 3 20 31 31 17 102
ELAZIĞ

2013
HDD 531 376 306 122 33 129 263 600 2360
T≤15 °C 31 28 29 19 8 21 30 31 197
CDD 63 157 151 23 394
T>22 °C 20 31 31 9 91
ELAZIĞ

2012
HDD 544 575 469 119 22 61 241 449 2480
T≤15 °C 31 29 31 21 6 12 30 31 191
CDD 84 181 165 38 2 470
T>22 °C 26 27 29 22 3 107
ELAZIĞ

2011
HDD 490 447 337 182 63 0 0 109 416 534 2578
T≤15 °C 31 28 31 25 13 0 0 18 30 31 207
CDD 2 42 27 71
T>22 °C 1 19 19 39
ELAZIĞ

2010
HDD 459 355 263 151 23 0 0 67 254 393 1965
T≤15 °C 0
CDD 3 96 213 213 83 608
T>22 °C 0
ELAZIĞ

2009
HDD 561 400 361 206 45 28 33 310 389 2333
T≤15 °C 0
CDD 2 71 134 95 20 322
T>22 °C 0
ELAZIĞ

2008
HDD 681 592 246 107 58 89 274 550 2597
T≤15 °C 0
CDD 8 5 60 176 203 55 507
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.