Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
AĞIN

2023
HDD 476 484 259 167 21 10 1417
T≤15 °C 31 28 31 25 4 3 122
CDD 40 178 253 92 563
T>22 °C 16 31 31 28 106
AĞIN

2022
HDD 548 373 432 67 51 43 212 345 2071
T≤15 °C 31 28 31 11 11 10 28 31 181
CDD 7 93 187 266 92 14 659
T>22 °C 4 24 31 31 23 7 120
AĞIN

2021
HDD 490 354 343 101 6 3 56 218 438 2009
T≤15 °C 31 28 31 13 1 1 11 29 31 176
CDD 1 24 89 219 196 57 586
T>22 °C 1 13 23 31 31 19 118
AĞIN

2020
HDD 480 460 273 141 44 257 422 2077
T≤15 °C 31 29 31 22 9 28 31 181
CDD 16 67 221 165 135 1 605
T>22 °C 9 21 31 31 29 1 122
AĞIN

2019
HDD 487 383 328 218 19 27 251 387 2100
T≤15 °C 31 28 31 30 5 7 30 31 193
CDD 21 108 157 191 46 5 528
T>22 °C 10 29 29 31 22 4 125
AĞIN

2018
HDD 422 315 194 52 20 48 250 396 1697
T≤15 °C 31 28 26 10 5 8 30 31 169
CDD 0 3 89 234 216 78 2 622
T>22 °C 1 4 21 31 31 27 3 118
AĞIN

2017
HDD 538 434 284 163 28 29 272 406 2154
T≤15 °C 31 28 31 24 6 7 30 31 188
CDD 0 85 241 254 126 706
T>22 °C 1 23 31 31 28 114
AĞIN

2016
HDD 554 355 276 69 28 6 24 295 540 2147
T≤15 °C 31 29 31 13 6 2 5 30 31 178
CDD 0 85 187 259 51 582
T>22 °C 1 23 31 31 17 103
AĞIN

2015
HDD 545 377 338 190 25 24 243 448 2190
T≤15 °C 31 28 31 25 6 6 30 31 188
CDD 4 80 215 232 129 0 660
T>22 °C 3 29 31 31 29 1 124
AĞIN

2014
HDD 431 336 243 95 4 77 296 351 1833
T≤15 °C 31 28 31 17 1 15 30 31 184
CDD 9 83 249 272 91 704
T>22 °C 6 21 31 31 20 109
AĞIN

2013
HDD 507 364 297 99 20 88 208 532 2115
T≤15 °C 31 28 30 17 5 17 29 31 188
CDD 3 83 169 178 39 472
T>22 °C 6 23 31 31 14 105
AĞIN

2012
HDD 525 579 458 92 13 39 186 424 2316
T≤15 °C 31 29 31 16 4 10 26 31 178
CDD 110 209 202 79 7 607
T>22 °C 27 28 31 27 3 116
AĞIN

2011
HDD 461 426 321 177 58 77 377 475 2372
T≤15 °C 31 28 31 25 13 13 30 31 202
CDD 1 51 206 192 55 1 506
T>22 °C 1 20 31 31 22 1 106
AĞIN

2010
HDD 441 337 236 119 14 39 198 373 1757
T≤15 °C 31 28 28 21 3 7 30 31 179
CDD 7 106 247 260 123 743
T>22 °C 5 26 31 31 29 122
AĞIN

2009
HDD 538 378 350 169 34 18 25 273 360 2145
T≤15 °C 31 28 31 29 7 4 5 30 31 196
CDD 3 77 153 131 43 407
T>22 °C 5 28 31 31 15 110
AĞIN

2008
HDD 639 556 234 108 60 3 29 211 516 2356
T≤15 °C 31 29 29 17 11 1 7 27 31 183
CDD 7 7 66 199 222 79 580
T>22 °C 4 5 21 31 31 22 114
AĞIN

2007
HDD 671 488 325 258 7 47 293 470 2559
T≤15 °C 31 28 31 30 2 8 30 31 191
CDD 14 87 189 209 78 1 578
T>22 °C 9 25 30 31 25 2 122
AĞIN

2006
HDD 567 413 298 112 29 71 321 545 2356
T≤15 °C 31 28 31 16 7 15 30 31 189
CDD 8 144 177 282 42 1 654
T>22 °C 6 30 30 31 13 1 111
AĞIN

2005
HDD 527 446 349 117 35 3 127 320 450 2374
T≤15 °C 31 28 31 19 5 1 18 30 31 194
CDD 6 51 225 214 41 537
T>22 °C 4 19 31 31 19 104
AĞIN

2004
HDD 504 461 291 187 52 30 302 535 2362
T≤15 °C 31 29 31 22 12 6 30 31 192
CDD 53 164 180 36 3 436
T>22 °C 20 31 31 16 2 100
AĞIN

2003
HDD 452 466 454 185 7 60 282 443 2349
T≤15 °C 31 28 31 28 2 6 30 31 187
CDD 2 63 158 210 50 1 484
T>22 °C 2 23 31 31 16 2 105
AĞIN

2002
HDD 613 369 284 194 32 43 221 559 2315
T≤15 °C 31 28 31 28 8 7 30 31 194
CDD 5 68 179 151 47 1 451
T>22 °C 4 19 31 31 22 1 108
AĞIN

2001
HDD 455 389 201 115 79 90 334 439 2102
T≤15 °C 31 28 27 21 15 15 30 31 198
CDD 78 218 216 65 0 577
T>22 °C 22 31 31 26 1 111
AĞIN

2000
HDD 556 517 417 119 20 3 95 249 447 2423
T≤15 °C 31 29 31 20 5 1 13 29 31 190
CDD 1 58 262 167 46 534
T>22 °C 1 22 31 25 22 101
AĞIN

1999
HDD 442 376 322 140 11 82 256 412 2041
T≤15 °C 31 28 31 22 2 16 29 31 190
CDD 1 52 186 208 36 11 494
T>22 °C 2 20 31 30 17 8 108
AĞIN

1998
HDD 533 455 368 143 47 30 181 380 2137
T≤15 °C 31 28 31 21 10 7 30 31 189
CDD 1 87 201 207 56 552
T>22 °C 1 23 29 31 18 102
AĞIN

1997
HDD 450 503 453 252 32 3 82 272 429 2476
T≤15 °C 31 28 31 24 5 1 15 30 31 196
CDD 5 57 143 163 21 389
T>22 °C 8 17 31 31 10 97
AĞIN

1996
HDD 470 422 355 221 105 260 344 2177
T≤15 °C 31 29 31 27 15 30 31 194
CDD 2 52 232 189 30 1 506
T>22 °C 2 15 31 31 14 1 94
AĞIN

1995
HDD 495 394 305 189 64 61 344 467 2319
T≤15 °C 31 28 31 25 10 13 30 31 199
CDD 12 63 138 198 74 485
T>22 °C 6 16 30 31 18 101
AĞIN

1994
HDD 439 447 307 59 53 28 305 556 2194
T≤15 °C 31 28 31 12 11 8 29 31 181
CDD 1 41 72 190 163 117 4 588
T>22 °C 1 13 23 31 31 28 6 133
AĞIN

1993
HDD 608 517 384 185 81 3 28 383 394 2583
T≤15 °C 31 28 31 26 15 1 4 30 31 197
CDD 1 36 163 164 69 433
T>22 °C 3 13 30 31 19 96
AĞIN

1992
HDD 646 633 478 163 64 18 36 330 578 2946
T≤15 °C 31 29 31 26 13 4 7 28 31 200
CDD 0 34 117 162 58 0 371
T>22 °C 1 14 29 31 16 1 92

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.