Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BASKİL

2023
HDD 573 556 326 241 87 73 1856
T≤15 °C 31 28 31 29 16 17 152
CDD 11 88 179 39 317
T>22 °C 6 25 29 15 75
BASKİL

2022
HDD 630 436 526 126 134 3 5 101 293 433 2687
T≤15 °C 31 28 31 19 20 1 1 15 30 31 207
CDD 2 38 84 177 55 2 358
T>22 °C 2 16 27 31 14 2 92
BASKİL

2021
HDD 585 415 413 147 22 4 21 122 275 514 2518
T≤15 °C 31 28 31 18 4 1 4 19 30 31 197
CDD 19 33 143 115 18 328
T>22 °C 7 14 28 26 9 84
BASKİL

2020
HDD 565 524 336 222 94 325 497 2563
T≤15 °C 31 29 31 28 15 28 31 193
CDD 2 22 141 77 82 0 324
T>22 °C 3 16 31 26 26 1 103
BASKİL

2019
HDD 572 448 403 292 50 7 70 298 469 2609
T≤15 °C 31 28 31 30 10 1 12 30 31 204
CDD 8 53 79 118 8 2 268
T>22 °C 6 21 27 29 7 1 91
BASKİL

2018
HDD 509 386 276 120 65 87 324 479 2246
T≤15 °C 31 28 31 19 12 13 30 31 195
CDD 30 137 122 22 311
T>22 °C 13 30 31 11 85
BASKİL

2017
HDD 629 501 365 232 95 4 135 343 482 2786
T≤15 °C 31 28 31 26 17 1 23 30 31 218
CDD 32 141 170 73 416
T>22 °C 11 29 31 21 92
BASKİL

2016
HDD 639 410 345 131 81 10 31 101 363 627 2738
T≤15 °C 31 29 31 22 15 3 6 18 30 31 216
CDD 43 90 168 11 312
T>22 °C 13 25 31 7 76
BASKİL

2015
HDD 610 441 399 267 78 96 325 526 2742
T≤15 °C 31 28 31 28 14 19 30 31 212
CDD 1 12 148 145 65 371
T>22 °C 1 10 30 26 26 93
BASKİL

2014
HDD 489 391 309 162 40 4 22 135 367 424 2343
T≤15 °C 31 28 31 24 9 1 5 21 30 31 211
CDD 2 26 154 167 38 387
T>22 °C 2 14 31 30 15 92
BASKİL

2013
HDD 578 413 358 180 46 9 154 258 611 2607
T≤15 °C 31 28 30 25 8 2 23 30 31 208
CDD 32 68 75 14 189
T>22 °C 14 24 30 8 76
BASKİL

2012
HDD 592 621 536 144 52 5 87 266 498 2801
T≤15 °C 31 29 31 23 11 1 16 30 31 203
CDD 41 122 108 28 3 302
T>22 °C 17 26 29 15 2 89
BASKİL

2011
HDD 539 487 390 245 119 150 470 554 2954
T≤15 °C 31 28 31 28 21 21 30 31 221
CDD 5 123 95 7 230
T>22 °C 6 28 31 8 73
BASKİL

2010
HDD 496 397 297 202 51 104 233 438 2218
T≤15 °C 31 28 31 29 10 19 30 31 209
CDD 47 164 170 52 433
T>22 °C 21 31 31 22 105
BASKİL

2009
HDD 628 464 437 262 101 51 48 351 435 2777
T≤15 °C 31 28 31 30 17 8 8 30 31 214
CDD 1 28 61 32 2 124
T>22 °C 3 15 24 18 5 65
BASKİL

2008
HDD 745 620 264 141 138 6 33 150 319 614 3030
T≤15 °C 31 29 29 18 22 2 6 26 30 31 224
CDD 6 0 18 107 121 21 273
T>22 °C 4 1 8 26 31 11 81
BASKİL

2007
HDD 661 513 420 344 17 101 384 578 3018
T≤15 °C 31 28 31 30 3 14 30 31 198
CDD 3 26 109 126 37 301
T>22 °C 3 11 25 30 13 82
BASKİL

2006
HDD 671 480 348 168 73 4 112 408 590 2854
T≤15 °C 31 28 31 23 15 1 17 30 31 207
CDD 2 62 82 193 12 351
T>22 °C 1 21 24 31 7 84
BASKİL

2005
HDD 598 506 410 207 75 18 10 208 412 561 3005
T≤15 °C 31 28 31 27 10 4 2 24 30 31 218
CDD 0 7 121 115 2 245
T>22 °C 1 6 29 27 5 68
BASKİL

2004
HDD 587 544 353 251 120 13 67 378 614 2927
T≤15 °C 31 29 31 25 20 3 12 30 31 212
CDD 6 82 80 10 178
T>22 °C 8 26 27 9 70
BASKİL

2003
HDD 517 559 537 247 27 21 20 89 352 520 2889
T≤15 °C 31 28 31 29 5 5 5 10 30 31 205
CDD 12 66 101 20 199
T>22 °C 7 24 29 8 68
BASKİL

2002
HDD 713 438 350 273 107 7 7 98 302 667 2962
T≤15 °C 31 28 31 30 19 2 2 15 30 31 219
CDD 31 101 65 13 210
T>22 °C 11 28 25 10 74
BASKİL

2001
HDD 539 453 280 195 151 140 412 513 2683
T≤15 °C 31 28 30 27 23 16 30 31 216
CDD 32 126 122 17 297
T>22 °C 17 26 27 15 85
BASKİL

2000
HDD 650 614 529 197 92 8 15 179 334 555 3173
T≤15 °C 31 29 31 27 18 2 3 24 30 31 226
CDD 14 163 82 1 260
T>22 °C 6 31 21 5 63
BASKİL

1999
HDD 545 458 416 222 59 3 151 357 501 2712
T≤15 °C 31 28 31 26 12 1 22 30 31 212
CDD 16 119 128 2 3 268
T>22 °C 9 31 25 4 4 73
BASKİL

1998
HDD 620 525 446 211 108 6 8 97 246 481 2748
T≤15 °C 31 28 31 23 18 2 2 17 30 31 213
CDD 1 32 135 135 25 328
T>22 °C 1 13 28 31 14 87
BASKİL

1997
HDD 528 554 489 275 44 23 153 335 499 2900
T≤15 °C 31 28 31 25 6 5 22 30 31 209
CDD 22 71 82 8 183
T>22 °C 12 26 28 5 71
BASKİL

1996
HDD 541 475 416 282 19 4 8 169 336 417 2667
T≤15 °C 31 29 31 29 5 1 2 21 30 31 210
CDD 20 137 95 8 260
T>22 °C 9 31 29 4 73
BASKİL

1995
HDD 582 452 360 253 79 4 26 133 396 538 2823
T≤15 °C 31 28 31 30 11 1 6 23 30 31 222
CDD 4 18 67 89 21 199
T>22 °C 3 9 29 28 12 81
BASKİL

1994
HDD 503 482 334 66 67 61 350 628 2491
T≤15 °C 31 28 31 11 12 13 28 31 185
CDD 0 23 29 108 47 47 254
T>22 °C 1 9 18 28 25 21 102
BASKİL

1993
HDD 670 593 405 201 104 62 451 446 2932
T≤15 °C 31 28 31 26 18 10 30 31 205
CDD 29 98 80 40 247
T>22 °C 12 23 30 20 85
BASKİL

1992
HDD 698 675 496 223 109 40 60 415 623 3339
T≤15 °C 31 29 31 30 21 8 11 30 31 222
CDD 13 25 69 21 128
T>22 °C 8 16 28 7 59

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.