Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KARAKOÇAN

2023
HDD 591 630 309 225 75 129 1959
T≤15 °C 31 28 31 30 14 28 162
CDD 8 110 147 29 294
T>22 °C 6 28 29 10 73
KARAKOÇAN

2022
HDD 624 456 491 140 122 110 333 448 2724
T≤15 °C 31 28 31 21 24 17 30 31 213
CDD 22 123 148 23 2 318
T>22 °C 13 31 31 12 1 88
KARAKOÇAN

2021
HDD 573 416 404 159 17 10 141 310 517 2547
T≤15 °C 31 28 31 22 4 2 22 30 31 201
CDD 3 47 178 141 9 378
T>22 °C 1 17 31 30 9 88
KARAKOÇAN

2020
HDD 552 525 329 222 77 78 351 509 2643
T≤15 °C 31 29 31 30 14 18 29 31 213
CDD 23 142 108 39 312
T>22 °C 12 31 31 17 91
KARAKOÇAN

2019
HDD 618 474 413 275 61 7 89 385 451 2773
T≤15 °C 31 28 31 30 11 2 15 30 31 209
CDD 37 107 133 15 292
T>22 °C 18 30 30 8 86
KARAKOÇAN

2018
HDD 501 393 273 153 65 7 95 343 469 2299
T≤15 °C 31 28 30 27 14 2 15 30 31 208
CDD 19 115 130 19 283
T>22 °C 7 31 31 9 78
KARAKOÇAN

2017
HDD 696 598 375 241 75 4 195 377 452 3013
T≤15 °C 31 28 31 29 15 1 29 30 31 225
CDD 20 129 129 14 292
T>22 °C 7 31 31 16 85
KARAKOÇAN

2016
HDD 678 467 357 170 79 4 31 137 425 680 3028
T≤15 °C 31 29 31 27 18 1 7 25 30 31 230
CDD 44 126 155 10 335
T>22 °C 13 31 31 6 81
KARAKOÇAN

2015
HDD 601 439 413 259 102 6 119 388 580 2907
T≤15 °C 31 28 31 29 17 1 23 30 31 221
CDD 13 130 135 26 304
T>22 °C 11 31 29 14 85
KARAKOÇAN

2014
HDD 557 401 315 175 53 8 24 148 398 446 2525
T≤15 °C 31 28 31 25 13 2 6 24 30 31 221
CDD 30 136 140 19 325
T>22 °C 13 31 30 11 85
KARAKOÇAN

2013
HDD 611 439 366 192 58 24 197 329 641 2857
T≤15 °C 31 28 30 27 12 6 26 30 31 221
CDD 20 97 79 4 200
T>22 °C 9 31 31 3 74
KARAKOÇAN

2012
HDD 613 727 588 185 52 111 309 523 3108
T≤15 °C 31 29 31 26 12 19 30 31 209
CDD 46 134 113 11 304
T>22 °C 19 26 31 8 84
KARAKOÇAN

2011
HDD 580 523 408 241 126 7 7 185 483 609 3169
T≤15 °C 31 28 31 29 23 2 2 25 30 31 232
CDD 4 90 88 3 185
T>22 °C 4 26 31 3 64
KARAKOÇAN

2010
HDD 514 410 315 220 65 137 366 500 2527
T≤15 °C 31 28 31 30 13 25 30 31 219
CDD 22 135 137 22 316
T>22 °C 14 30 31 13 88
KARAKOÇAN

2009
HDD 733 469 439 281 120 56 128 379 451 3056
T≤15 °C 31 28 31 30 22 10 25 30 31 238
CDD 6 37 18 61
T>22 °C 7 22 12 41
KARAKOÇAN

2008
HDD 860 767 361 165 136 8 39 185 367 650 3538
T≤15 °C 31 29 31 19 22 2 8 28 30 31 231
CDD 11 87 116 9 223
T>22 °C 7 22 31 5 65
KARAKOÇAN

2007
HDD 789 571 412 333 23 4 143 418 598 3291
T≤15 °C 31 28 31 30 4 1 24 30 31 210
CDD 2 28 106 94 16 246
T>22 °C 2 15 28 28 8 81
KARAKOÇAN

2006
HDD 652 536 374 204 96 115 421 650 3048
T≤15 °C 31 28 31 30 18 18 30 31 217
CDD 41 100 140 4 285
T>22 °C 18 28 31 3 80
KARAKOÇAN

2005
HDD 740 560 414 186 62 20 6 216 408 515 3127
T≤15 °C 31 28 31 28 10 5 1 28 30 31 223
CDD 4 131 94 1 230
T>22 °C 3 31 31 1 66
KARAKOÇAN

2004
HDD 649 592 388 242 88 133 390 721 3203
T≤15 °C 31 29 31 25 15 23 30 31 215
CDD 7 75 47 129
T>22 °C 9 28 30 67
KARAKOÇAN

2003
HDD 583 550 535 270 53 12 4 116 395 589 3107
T≤15 °C 31 28 31 30 12 3 1 17 30 31 214
CDD 5 57 78 5 145
T>22 °C 7 26 28 5 66
KARAKOÇAN

2002
HDD 801 501 360 264 101 9 3 144 366 714 3263
T≤15 °C 31 28 31 30 20 2 1 24 30 31 228
CDD 25 64 36 125
T>22 °C 11 27 21 59
KARAKOÇAN

2001
HDD 584 483 313 216 139 4 195 475 536 2945
T≤15 °C 31 28 31 29 23 1 25 30 31 229
CDD 12 88 78 178
T>22 °C 6 26 23 55
KARAKOÇAN

2000
HDD 655 649 501 166 59 17 207 403 560 3217
T≤15 °C 31 29 31 25 13 4 29 30 31 223
CDD 11 159 96 266
T>22 °C 10 31 24 65
KARAKOÇAN

1999
HDD 532 449 397 223 50 3 161 376 513 2704
T≤15 °C 31 28 31 27 10 1 22 30 31 211
CDD 19 114 107 1 1 242
T>22 °C 13 30 26 2 1 72
KARAKOÇAN

1998
HDD 707 611 449 198 92 4 8 116 271 453 2909
T≤15 °C 31 28 31 24 18 1 2 21 30 31 217
CDD 29 123 108 4 264
T>22 °C 16 25 31 3 75
KARAKOÇAN

1997
HDD 556 646 555 291 52 29 140 374 514 3157
T≤15 °C 31 28 31 25 8 6 22 30 31 212
CDD 23 43 45 2 113
T>22 °C 12 24 22 1 59
KARAKOÇAN

1996
HDD 560 539 421 271 15 7 24 212 381 417 2847
T≤15 °C 31 29 31 29 3 2 6 26 30 31 218
CDD 24 131 60 1 216
T>22 °C 9 31 22 1 63
KARAKOÇAN

1995
HDD 620 473 397 257 82 29 208 416 594 3076
T≤15 °C 31 28 31 30 12 6 29 30 31 228
CDD 1 8 87 82 10 188
T>22 °C 1 6 28 30 5 70
KARAKOÇAN

1994
HDD 514 505 382 138 102 116 393 681 2831
T≤15 °C 31 28 31 23 17 22 30 31 213
CDD 3 7 107 62 32 211
T>22 °C 2 7 29 25 12 75
KARAKOÇAN

1993
HDD 774 612 472 268 133 16 11 164 457 486 3393
T≤15 °C 31 28 31 30 22 4 3 27 30 31 237
CDD 12 82 68 3 165
T>22 °C 9 29 28 2 68
KARAKOÇAN

1992
HDD 837 747 608 272 126 16 56 136 434 719 3951
T≤15 °C 31 29 31 30 22 4 10 23 30 31 241
CDD 25 83 15 123
T>22 °C 16 29 10 55

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.