Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KEBAN

2023
HDD 469 466 241 140 14 6 1336
T≤15 °C 31 28 31 23 3 2 118
CDD 66 211 276 107 660
T>22 °C 25 31 31 28 115
KEBAN

2022
HDD 530 357 408 51 29 33 209 340 1957
T≤15 °C 31 28 31 8 6 7 29 31 171
CDD 10 112 213 285 108 18 746
T>22 °C 5 25 31 31 24 8 124
KEBAN

2021
HDD 478 338 324 91 4 46 210 420 1911
T≤15 °C 31 28 31 13 1 9 29 31 173
CDD 3 42 116 258 225 72 716
T>22 °C 3 19 26 31 31 20 130
KEBAN

2020
HDD 463 435 246 119 31 247 410 1951
T≤15 °C 31 29 30 20 7 27 31 175
CDD 26 87 254 196 156 2 721
T>22 °C 10 24 31 31 29 2 127
KEBAN

2019
HDD 456 365 302 190 6 16 245 372 1952
T≤15 °C 31 28 31 28 2 4 30 31 185
CDD 31 128 191 225 67 8 650
T>22 °C 14 29 31 31 24 7 136
KEBAN

2018
HDD 394 301 161 40 11 44 235 376 1562
T≤15 °C 31 28 23 9 3 8 29 31 162
CDD 6 97 248 239 99 6 695
T>22 °C 6 23 31 31 28 5 124
KEBAN

2017
HDD 510 416 263 140 14 17 251 387 1998
T≤15 °C 31 28 31 22 3 5 30 31 181
CDD 4 105 272 277 140 798
T>22 °C 4 25 31 31 28 119
KEBAN

2016
HDD 524 338 246 52 15 18 284 516 1993
T≤15 °C 31 29 30 11 4 4 29 31 169
CDD 5 108 211 285 52 661
T>22 °C 3 24 31 31 18 107
KEBAN

2015
HDD 515 358 320 160 19 18 232 441 2063
T≤15 °C 31 28 31 22 5 5 30 31 183
CDD 5 107 240 252 145 1 750
T>22 °C 3 29 31 31 29 1 124
KEBAN

2014
HDD 424 333 223 78 3 72 287 331 1751
T≤15 °C 31 28 31 14 1 15 30 31 181
CDD 15 97 269 278 100 759
T>22 °C 7 22 31 31 21 112
KEBAN

2013
HDD 481 342 274 75 11 94 211 523 2011
T≤15 °C 31 28 29 14 3 19 29 31 184
CDD 7 98 199 193 43 540
T>22 °C 7 25 31 31 15 109
KEBAN

2012
HDD 491 537 432 82 34 183 403 2162
T≤15 °C 31 29 31 14 9 26 31 171
CDD 4 128 222 224 83 7 668
T>22 °C 2 28 29 31 27 3 120
KEBAN

2011
HDD 445 404 301 148 29 63 363 469 2222
T≤15 °C 31 28 31 24 6 12 30 31 193
CDD 1 69 223 208 51 1 553
T>22 °C 1 26 31 31 23 1 113
KEBAN

2010
HDD 414 312 220 87 9 31 217 357 1647
T≤15 °C 31 28 28 16 2 7 30 31 173
CDD 12 127 269 273 128 809
T>22 °C 9 27 31 31 29 127
KEBAN

2009
HDD 519 353 326 149 20 9 23 263 340 2002
T≤15 °C 31 28 31 28 5 2 5 30 31 191
CDD 5 100 186 141 48 480
T>22 °C 5 30 31 31 15 112
KEBAN

2008
HDD 639 537 220 79 33 30 220 486 2244
T≤15 °C 31 29 28 13 8 7 29 31 176
CDD 11 11 87 238 260 96 1 704
T>22 °C 5 5 24 31 31 22 1 119
KEBAN

2007
HDD 562 424 309 230 4 43 286 459 2317
T≤15 °C 31 28 31 30 1 8 29 31 189
CDD 23 108 212 233 84 3 663
T>22 °C 13 28 31 31 23 4 130
KEBAN

2006
HDD 546 394 283 103 13 50 297 489 2175
T≤15 °C 31 28 31 16 3 11 29 31 180
CDD 15 165 202 279 50 0 711
T>22 °C 7 30 31 31 16 1 116
KEBAN

2005
HDD 494 426 319 75 29 106 307 437 2193
T≤15 °C 31 28 31 11 5 16 30 31 183
CDD 8 64 246 220 46 584
T>22 °C 4 21 31 31 20 107
KEBAN

2004
HDD 481 444 288 180 36 35 288 507 2259
T≤15 °C 31 29 31 21 9 8 30 31 190
CDD 5 76 186 193 44 4 508
T>22 °C 3 22 31 31 20 4 111
KEBAN

2003
HDD 441 447 436 167 4 52 279 445 2271
T≤15 °C 31 28 31 28 1 5 30 31 185
CDD 5 75 167 204 46 6 503
T>22 °C 5 23 31 31 16 5 111
KEBAN

2002
HDD 590 373 267 168 12 41 236 551 2238
T≤15 °C 31 28 30 25 3 7 30 31 185
CDD 6 80 203 164 47 1 501
T>22 °C 4 20 31 31 18 1 105
KEBAN

2001
HDD 447 378 193 80 61 80 321 410 1970
T≤15 °C 31 28 27 16 12 14 30 31 189
CDD 1 96 240 232 66 0 635
T>22 °C 1 24 31 31 26 1 114
KEBAN

2000
HDD 534 499 394 96 9 85 242 418 2277
T≤15 °C 31 29 31 17 2 12 29 31 182
CDD 3 87 301 195 57 643
T>22 °C 3 26 31 29 23 112
KEBAN

1999
HDD 436 362 303 115 5 69 258 407 1955
T≤15 °C 31 28 31 19 1 14 29 31 184
CDD 10 91 233 241 54 9 638
T>22 °C 8 27 31 31 20 8 125
KEBAN

1998
HDD 510 448 356 124 24 17 169 387 2035
T≤15 °C 31 28 31 19 6 4 28 31 178
CDD 4 112 240 239 72 667
T>22 °C 3 25 31 31 21 111
KEBAN

1997
HDD 428 479 422 223 23 68 266 409 2318
T≤15 °C 31 28 31 24 4 14 30 31 193
CDD 21 82 175 189 25 1 493
T>22 °C 15 19 31 31 11 1 108
KEBAN

1996
HDD 445 392 335 201 96 265 320 2054
T≤15 °C 31 29 31 27 15 30 31 194
CDD 5 68 239 206 35 1 554
T>22 °C 5 17 31 31 13 1 98
KEBAN

1995
HDD 460 376 282 157 50 48 321 450 2144
T≤15 °C 31 28 31 24 9 11 30 31 195
CDD 22 77 161 198 71 1 530
T>22 °C 13 23 31 31 18 1 117
KEBAN

1994
HDD 414 409 280 39 28 21 280 512 1983
T≤15 °C 31 28 30 9 6 6 29 31 170
CDD 3 51 98 214 178 112 1 657
T>22 °C 1 13 25 31 31 29 3 133
KEBAN

1993
HDD 569 494 359 150 60 24 366 374 2396
T≤15 °C 31 28 30 23 12 3 30 31 188
CDD 1 46 189 176 69 1 482
T>22 °C 2 14 31 31 19 1 98
KEBAN

1992
HDD 608 600 444 143 38 15 29 316 537 2730
T≤15 °C 31 29 31 25 8 4 6 28 31 193
CDD 1 50 138 176 65 1 431
T>22 °C 1 17 29 31 17 1 96

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.