Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
PALU

2024
HDD 444 344 311 45 37 1181
T≤15 °C 31 29 30 9 7 106
CDD 2 3 128 133
T>22 °C 3 3 29 35
PALU

2023
HDD 512 511 235 145 28 3 186 381 2001
T≤15 °C 31 28 31 23 5 1 22 31 172
CDD 40 161 224 79 504
T>22 °C 18 31 31 22 102
PALU

2022
HDD 563 375 430 64 59 64 250 371 2176
T≤15 °C 31 28 31 10 14 11 30 31 186
CDD 4 86 194 243 79 10 616
T>22 °C 2 26 31 31 21 7 118
PALU

2021
HDD 506 335 295 92 7 69 238 448 1990
T≤15 °C 31 28 31 14 2 14 30 31 181
CDD 5 29 103 232 204 51 0 624
T>22 °C 2 15 25 31 31 19 1 124
PALU

2020
HDD 487 454 261 146 45 3 289 428 2113
T≤15 °C 31 29 31 25 10 1 28 31 186
CDD 4 67 224 167 120 2 584
T>22 °C 6 20 31 31 29 2 119
PALU

2019
HDD 498 401 336 207 22 36 273 403 2176
T≤15 °C 31 28 31 29 5 8 30 31 193
CDD 14 118 174 203 41 3 553
T>22 °C 7 30 31 31 22 4 125
PALU

2018
HDD 428 310 175 57 22 49 271 392 1704
T≤15 °C 31 28 25 13 6 7 30 31 171
CDD 3 78 227 219 65 2 594
T>22 °C 3 23 31 31 27 3 118
PALU

2017
HDD 575 489 301 156 24 74 292 419 2330
T≤15 °C 31 28 31 22 6 17 30 31 196
CDD 60 215 224 92 591
T>22 °C 22 31 31 27 111
PALU

2016
HDD 585 373 268 74 16 4 50 343 579 2292
T≤15 °C 31 29 30 14 4 1 12 30 31 182
CDD 2 75 189 239 39 544
T>22 °C 3 19 31 31 15 99
PALU

2015
HDD 532 382 343 180 35 43 301 500 2316
T≤15 °C 31 28 31 24 9 9 30 31 193
CDD 2 61 194 209 95 561
T>22 °C 2 26 31 31 30 120
PALU

2014
HDD 474 364 241 90 4 92 329 373 1967
T≤15 °C 31 28 31 15 1 18 30 31 185
CDD 6 72 217 216 68 579
T>22 °C 4 20 31 31 19 105
PALU

2013
HDD 536 370 276 104 21 133 251 606 2297
T≤15 °C 31 28 29 16 5 22 29 31 191
CDD 1 65 169 151 25 411
T>22 °C 2 21 31 31 10 95
PALU

2012
HDD 529 592 477 105 16 42 232 438 2431
T≤15 °C 31 29 31 19 5 9 29 31 184
CDD 86 181 191 50 3 511
T>22 °C 27 28 31 23 4 113
PALU

2011
HDD 488 440 314 164 52 106 413 525 2502
T≤15 °C 31 28 31 23 12 17 30 31 203
CDD 1 39 182 161 22 1 406
T>22 °C 1 18 31 31 17 1 99
PALU

2010
HDD 431 334 228 123 19 33 258 402 1828
T≤15 °C 31 28 28 22 4 7 30 31 181
CDD 1 93 217 203 83 597
T>22 °C 2 27 31 31 27 118
PALU

2009
HDD 583 398 355 194 35 19 23 303 376 2286
T≤15 °C 31 28 31 29 8 4 4 30 31 196
CDD 2 45 123 77 16 263
T>22 °C 3 18 30 28 15 94
PALU

2008
HDD 708 635 242 102 62 4 86 287 572 2698
T≤15 °C 31 29 27 15 12 1 19 30 31 195
CDD 7 4 41 163 193 43 451
T>22 °C 4 3 18 31 31 19 106
PALU

2007
HDD 605 445 325 265 8 54 322 507 2531
T≤15 °C 31 28 31 30 2 10 30 31 193
CDD 8 54 161 176 51 450
T>22 °C 8 24 29 31 14 106
PALU

2006
HDD 564 424 275 103 19 64 341 535 2325
T≤15 °C 31 28 31 15 5 13 30 31 184
CDD 6 122 179 241 31 0 579
T>22 °C 5 30 31 31 13 1 111
PALU

2005
HDD 565 451 318 95 26 3 122 342 434 2356
T≤15 °C 31 28 30 15 5 1 18 30 31 189
CDD 4 40 207 207 28 2 488
T>22 °C 3 18 31 31 17 1 101
PALU

2004
HDD 522 479 265 177 52 36 292 588 2411
T≤15 °C 31 29 30 23 13 7 30 31 194
CDD 3 47 156 134 27 2 369
T>22 °C 2 20 31 31 21 2 107
PALU

2003
HDD 473 473 451 170 6 53 311 463 2400
T≤15 °C 31 28 31 27 2 5 30 31 185
CDD 4 60 140 175 33 3 415
T>22 °C 3 23 31 31 14 2 104
PALU

2002
HDD 669 399 288 179 37 45 273 612 2502
T≤15 °C 31 28 31 27 9 7 30 31 194
CDD 4 64 155 126 33 0 382
T>22 °C 5 19 31 31 18 1 105
PALU

2001
HDD 493 388 188 117 76 113 377 440 2192
T≤15 °C 31 28 26 22 15 15 30 31 198
CDD 68 201 192 40 501
T>22 °C 22 31 31 24 108
PALU

2000
HDD 578 563 423 88 21 104 307 478 2562
T≤15 °C 31 29 31 15 5 16 30 31 188
CDD 57 234 150 14 455
T>22 °C 24 31 27 13 95
PALU

1999
HDD 466 382 328 141 8 107 306 447 2185
T≤15 °C 31 28 31 22 2 18 30 31 193
CDD 4 68 215 201 31 9 528
T>22 °C 4 23 31 30 15 7 110
PALU

1998
HDD 619 494 356 135 36 39 194 400 2273
T≤15 °C 31 28 31 20 9 9 30 31 189
CDD 4 87 182 169 57 499
T>22 °C 3 26 28 31 19 107
PALU

1997
HDD 484 551 486 238 36 7 92 304 450 2648
T≤15 °C 31 28 31 24 6 2 17 30 31 200
CDD 4 75 134 138 14 365
T>22 °C 7 21 31 31 6 96
PALU

1996
HDD 492 425 342 200 119 298 340 2216
T≤15 °C 31 29 31 27 17 30 31 196
CDD 2 58 208 155 24 1 448
T>22 °C 4 16 31 31 10 1 93
PALU

1995
HDD 520 423 315 178 47 4 114 339 509 2449
T≤15 °C 31 28 31 26 9 1 22 29 31 208
CDD 13 47 148 154 49 2 413
T>22 °C 12 18 31 31 16 1 109
PALU

1994
HDD 459 436 299 49 33 39 326 606 2247
T≤15 °C 31 28 31 9 7 9 30 31 176
CDD 2 35 56 198 153 90 534
T>22 °C 2 12 23 31 31 25 124
PALU

1993
HDD 673 563 380 176 74 38 407 431 2742
T≤15 °C 31 28 31 25 13 5 30 31 194
CDD 32 156 141 40 0 369
T>22 °C 13 31 31 17 1 93
PALU

1992
HDD 714 673 529 172 64 30 59 368 636 3245
T≤15 °C 31 29 31 26 15 6 11 30 31 210
CDD 2 24 120 167 49 362
T>22 °C 3 16 30 31 14 94

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.