Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ERZİNCAN

2020
HDD 549 549
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ERZİNCAN

2019
HDD 600 437 396 252 42 6 79 360 456 2628
T≤15 °C 31 28 31 30 8 1 15 30 31 205
CDD 6 51 69 90 5 0 221
T>22 °C 6 21 27 26 5 0 85
ERZİNCAN

2018
HDD 495 373 246 107 37 3 98 336 471 2166
T≤15 °C 31 28 27 18 8 1 14 30 31 188
CDD 27 115 96 17 0 255
T>22 °C 8 29 30 7 0 74
ERZİNCAN

2017
HDD 640 538 363 209 77 4 160 371 464 2826
T≤15 °C 31 28 31 25 17 1 26 30 31 220
CDD 28 130 152 44 354
T>22 °C 13 29 31 21 94
ERZİNCAN

2016
HDD 636 487 347 130 80 13 52 127 408 648 2928
T≤15 °C 31 29 31 21 14 3 10 20 30 31 220
CDD 28 72 127 2 229
T>22 °C 12 25 31 4 72
ERZİNCAN

2015
HDD 647 440 371 250 77 142 345 592 2864
T≤15 °C 31 28 31 28 14 26 30 31 219
CDD 1 12 105 135 38 291
T>22 °C 1 10 28 25 21 85
ERZİNCAN

2014
HDD 572 418 309 158 46 5 28 160 387 414 2497
T≤15 °C 31 28 31 24 11 1 5 22 30 31 214
CDD 1 17 117 137 29 301
T>22 °C 1 13 28 29 11 82
ERZİNCAN

2013
HDD 623 414 367 166 27 8 11 230 303 684 2833
T≤15 °C 31 28 31 24 7 2 3 27 30 31 214
CDD 25 55 61 5 146
T>22 °C 11 23 25 5 64
ERZİNCAN

2012
HDD 595 613 520 159 34 3 138 302 492 2856
T≤15 °C 31 27 31 26 8 1 23 30 31 208
CDD 26 100 70 4 200
T>22 °C 14 23 24 5 66
ERZİNCAN

2011
HDD 542 472 384 214 117 0 6 183 488 548 2954
T≤15 °C 31 27 31 27 21 0 2 24 30 31 224
CDD 0 4 87 62 2 155
T>22 °C 0 6 25 26 1 58
ERZİNCAN

2010
HDD 499 380 296 200 47 0 0 150 284 423 2279
T≤15 °C 0
CDD 1 43 138 153 43 378
T>22 °C 0
ERZİNCAN

2009
HDD 612 407 422 236 79 61 104 355 431 2707
T≤15 °C 0
CDD 1 17 44 38 4 104
T>22 °C 0
ERZİNCAN

2008
HDD 814 750 320 147 127 144 314 654 3270
T≤15 °C 0
CDD 6 0 15 97 104 21 243
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.