Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ERZİNCAN

2023
HDD 530 567 313 223 75 122 1830
T≤15 °C 31 28 31 28 13 27 158
CDD 8 71 148 30 257
T>22 °C 6 23 29 10 68
ERZİNCAN

2022
HDD 672 459 513 128 115 3 9 119 297 452 2767
T≤15 °C 31 28 31 19 20 1 2 19 30 31 212
CDD 1 29 73 158 28 1 290
T>22 °C 2 15 25 31 12 1 86
ERZİNCAN

2021
HDD 541 434 405 123 17 3 28 154 324 530 2559
T≤15 °C 31 28 31 16 3 1 5 24 30 31 200
CDD 7 46 116 95 10 274
T>22 °C 4 16 31 23 8 82
ERZİNCAN

2020
HDD 549 519 304 200 92 41 350 494 2549
T≤15 °C 31 29 31 29 14 9 29 31 203
CDD 1 12 116 69 47 245
T>22 °C 2 11 30 24 21 88
ERZİNCAN

2019
HDD 602 436 398 254 42 9 78 359 455 2633
T≤15 °C 31 28 31 30 8 2 15 30 31 206
CDD 5 52 69 90 5 221
T>22 °C 5 20 27 27 6 85
ERZİNCAN

2018
HDD 494 375 244 114 42 93 336 468 2166
T≤15 °C 31 28 27 20 10 13 30 31 190
CDD 26 115 96 19 256
T>22 °C 7 29 31 7 74
ERZİNCAN

2017
HDD 638 542 364 215 67 4 164 369 463 2826
T≤15 °C 31 28 31 26 14 1 28 30 31 220
CDD 28 129 154 44 355
T>22 °C 11 29 31 20 91
ERZİNCAN

2016
HDD 637 488 346 132 87 12 50 127 406 648 2933
T≤15 °C 31 29 31 21 17 3 10 20 30 31 223
CDD 27 73 128 2 230
T>22 °C 12 25 31 4 72
ERZİNCAN

2015
HDD 646 440 370 250 71 139 343 590 2849
T≤15 °C 31 28 31 28 13 26 30 31 218
CDD 2 11 103 137 38 291
T>22 °C 3 9 29 25 20 86
ERZİNCAN

2014
HDD 573 420 308 158 48 5 26 163 386 414 2501
T≤15 °C 31 28 31 23 12 1 5 23 30 31 215
CDD 18 116 138 28 300
T>22 °C 11 29 29 13 82
ERZİNCAN

2013
HDD 626 414 368 164 23 5 8 179 302 670 2759
T≤15 °C 31 28 31 24 6 1 2 21 30 31 205
CDD 24 55 69 5 153
T>22 °C 12 23 26 4 65
ERZİNCAN

2012
HDD 613 663 518 158 33 132 300 491 2908
T≤15 °C 31 29 31 25 8 22 30 31 207
CDD 24 100 75 4 203
T>22 °C 14 23 25 4 66
ERZİNCAN

2011
HDD 548 498 387 222 114 184 485 548 2986
T≤15 °C 31 28 31 29 21 25 30 31 226
CDD 3 84 63 2 152
T>22 °C 4 25 27 1 57
ERZİNCAN

2010
HDD 502 376 296 203 58 145 321 435 2336
T≤15 °C 31 28 31 29 12 26 30 31 218
CDD 30 119 140 33 322
T>22 °C 16 28 31 12 87
ERZİNCAN

2009
HDD 636 407 425 246 92 56 88 351 428 2729
T≤15 °C 31 28 31 30 18 9 18 30 31 226
CDD 9 36 29 2 76
T>22 °C 6 19 15 5 45
ERZİNCAN

2008
HDD 821 756 325 151 124 9 22 150 313 657 3328
T≤15 °C 31 29 30 19 19 2 4 27 30 31 222
CDD 3 9 89 83 14 198
T>22 °C 2 5 24 29 8 68
ERZİNCAN

2007
HDD 619 493 396 335 27 105 407 568 2950
T≤15 °C 31 28 31 30 5 16 30 31 202
CDD 1 15 79 92 26 213
T>22 °C 2 7 21 26 10 66
ERZİNCAN

2006
HDD 688 486 353 188 83 134 382 608 2922
T≤15 °C 31 28 31 28 16 22 30 31 217
CDD 0 41 63 148 8 260
T>22 °C 1 23 23 31 4 82
ERZİNCAN

2005
HDD 640 521 422 180 72 10 22 226 384 532 3009
T≤15 °C 31 28 31 25 12 3 5 28 30 31 224
CDD 5 106 94 0 205
T>22 °C 5 29 27 1 62
ERZİNCAN

2004
HDD 620 552 367 239 98 3 7 116 374 662 3038
T≤15 °C 31 29 31 25 18 1 2 20 30 31 218
CDD 7 58 71 5 141
T>22 °C 7 22 28 3 60
ERZİNCAN

2003
HDD 536 525 533 236 28 21 24 117 387 523 2930
T≤15 °C 31 28 31 29 5 6 6 14 30 31 211
CDD 9 52 86 18 165
T>22 °C 11 28 29 5 73
ERZİNCAN

2002
HDD 784 476 353 261 87 18 10 118 328 724 3159
T≤15 °C 31 28 31 30 16 4 3 18 30 31 222
CDD 13 85 41 5 144
T>22 °C 7 26 20 5 58
ERZİNCAN

2001
HDD 580 429 236 167 104 150 390 499 2555
T≤15 °C 31 28 28 26 20 16 30 31 210
CDD 28 108 106 1 243
T>22 °C 15 26 26 3 70
ERZİNCAN

2000
HDD 639 609 539 155 54 16 195 354 528 3089
T≤15 °C 31 29 31 25 10 3 28 30 31 218
CDD 14 163 93 2 272
T>22 °C 6 31 21 4 62
ERZİNCAN

1999
HDD 496 441 380 197 74 4 168 372 496 2628
T≤15 °C 31 28 31 25 13 1 22 30 31 212
CDD 11 64 102 6 183
T>22 °C 8 27 26 5 66
ERZİNCAN

1998
HDD 631 566 436 182 81 14 106 273 463 2752
T≤15 °C 31 28 31 24 15 3 18 30 31 211
CDD 26 84 79 7 196
T>22 °C 12 26 27 6 71
ERZİNCAN

1997
HDD 533 561 562 272 48 7 42 152 350 508 3035
T≤15 °C 31 28 31 25 7 2 8 22 30 31 215
CDD 11 35 63 4 113
T>22 °C 7 17 27 2 53
ERZİNCAN

1996
HDD 573 478 378 272 9 23 21 195 356 411 2716
T≤15 °C 31 29 31 29 2 5 5 25 30 31 218
CDD 13 96 71 4 184
T>22 °C 8 29 28 3 68
ERZİNCAN

1995
HDD 634 528 390 248 83 42 205 416 596 3142
T≤15 °C 31 28 31 30 11 9 29 30 31 230
CDD 5 17 37 62 9 130
T>22 °C 3 9 22 25 7 66
ERZİNCAN

1994
HDD 491 513 368 98 92 16 100 391 689 2758
T≤15 °C 31 28 31 17 16 4 17 30 31 205
CDD 3 14 65 37 19 138
T>22 °C 5 11 24 18 19 77
ERZİNCAN

1993
HDD 753 592 452 252 122 21 18 140 456 495 3301
T≤15 °C 31 28 31 27 22 5 3 24 30 31 232
CDD 7 57 37 6 107
T>22 °C 4 20 24 3 51
ERZİNCAN

1992
HDD 808 738 568 246 122 14 3 61 177 428 683 3848
T≤15 °C 31 29 31 29 19 4 1 8 28 30 31 241
CDD 1 19 30 10 60
T>22 °C 1 15 17 8 41

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.