Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ERZURUM

2020
HDD 831 831
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ERZURUM

2019
HDD 805 745 649 411 174 4 6 87 252 537 669 4339
T≤15 °C 31 28 31 30 26 1 1 16 31 30 31 256
CDD 5 3 0 8
T>22 °C 4 5 0 9
ERZURUM

2018
HDD 783 621 413 314 203 95 77 266 473 644 3889
T≤15 °C 31 28 31 30 31 20 17 30 30 31 279
CDD 9 0 0 9
T>22 °C 7 1 0 8
ERZURUM

2017
HDD 853 749 552 365 214 54 25 311 507 693 4323
T≤15 °C 31 28 31 30 30 10 6 31 30 31 258
CDD 1 24 34 0 59
T>22 °C 2 16 17 1 36
ERZURUM

2016
HDD 772 595 511 301 216 90 3 136 283 536 824 4267
T≤15 °C 31 29 31 30 30 15 1 18 31 30 31 277
CDD 4 16 20
T>22 °C 3 14 17
ERZURUM

2015
HDD 745 630 553 380 228 34 8 5 268 459 763 4073
T≤15 °C 31 28 31 30 29 9 2 1 31 30 31 253
CDD 13 30 43
T>22 °C 9 17 26
ERZURUM

2014
HDD 871 707 486 307 195 55 98 286 503 563 4071
T≤15 °C 31 28 31 30 27 11 16 31 30 31 266
CDD 19 27 46
T>22 °C 12 19 31
ERZURUM

2013
HDD 853 713 582 325 199 90 7 3 129 372 419 973 4665
T≤15 °C 31 28 31 30 31 17 2 1 23 31 30 31 286
CDD 0 2 2
T>22 °C 1 4 5
ERZURUM

2012
HDD 826 946 765 327 207 49 25 71 265 428 741 4650
T≤15 °C 31 29 31 30 31 11 5 18 30 30 31 277
CDD 6 3 9
T>22 °C 4 4 8
ERZURUM

2011
HDD 815 719 605 379 252 89 112 350 703 911 4935
T≤15 °C 31 28 31 30 30 19 22 31 30 31 283
CDD 0 0 8 3 0 11
T>22 °C 0 0 5 3 0 8
ERZURUM

2010
HDD 690 556 462 372 236 43 37 274 478 600 3748
T≤15 °C 0
CDD 0 0 1 4 1 6
T>22 °C 0
ERZURUM

2009
HDD 938 590 560 409 244 150 288 487 592 4258
T≤15 °C 0
CDD 0 0 0 0 0 0
T>22 °C 0
ERZURUM

2008
HDD 1080 925 489 298 277 289 470 896 4724
T≤15 °C 0
CDD 12 11 23
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.