Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
HORASAN

2023
HDD 720 766 382 300 178 18 3 23 228 2618
T≤15 °C 31 28 31 30 27 5 1 6 31 190
CDD 13 61 6 80
T>22 °C 11 26 3 40
HORASAN

2022
HDD 829 602 629 285 216 12 40 219 423 568 3823
T≤15 °C 31 28 31 29 28 3 8 25 30 31 244
CDD 0 59 89 11 159
T>22 °C 1 19 30 5 55
HORASAN

2021
HDD 832 570 550 212 88 13 49 284 433 664 3695
T≤15 °C 31 28 31 26 17 3 8 30 30 31 235
CDD 23 40 24 1 88
T>22 °C 11 21 16 1 49
HORASAN

2020
HDD 750 658 435 324 148 30 222 468 710 3745
T≤15 °C 31 29 31 30 21 8 29 30 31 240
CDD 2 18 8 2 30
T>22 °C 1 15 2 3 21
HORASAN

2019
HDD 765 612 556 363 114 5 57 214 529 591 3806
T≤15 °C 31 28 31 30 20 1 12 30 30 31 244
CDD 6 24 35 65
T>22 °C 5 11 15 31
HORASAN

2018
HDD 677 503 357 263 154 31 14 226 442 588 3255
T≤15 °C 31 28 31 30 30 6 4 30 30 31 251
CDD 3 41 22 2 68
T>22 °C 2 20 16 2 40
HORASAN

2017
HDD 1062 903 569 311 150 26 15 284 455 637 4412
T≤15 °C 31 28 31 29 25 5 4 31 30 31 245
CDD 9 47 53 109
T>22 °C 4 22 23 49
HORASAN

2016
HDD 831 658 466 265 168 64 103 275 573 912 4315
T≤15 °C 31 29 31 29 27 14 15 31 30 31 268
CDD 1 13 25 39
T>22 °C 2 7 21 30
HORASAN

2015
HDD 776 634 529 325 179 13 242 463 848 4009
T≤15 °C 31 28 31 30 28 4 31 30 31 244
CDD 1 31 59 0 91
T>22 °C 2 17 20 1 40
HORASAN

2014
HDD 887 707 436 265 139 30 71 259 502 556 3852
T≤15 °C 31 28 31 29 24 6 12 31 30 31 253
CDD 2 44 60 1 107
T>22 °C 1 16 21 1 39
HORASAN

2013
HDD 878 735 538 273 141 48 65 340 429 1055 4502
T≤15 °C 31 28 31 30 27 10 13 30 30 31 261
CDD 15 8 23
T>22 °C 13 8 21
HORASAN

2012
HDD 865 968 732 278 140 10 7 16 227 392 705 4340
T≤15 °C 31 29 31 30 25 3 2 4 29 30 31 245
CDD 5 12 27 44
T>22 °C 3 13 18 34
HORASAN

2011
HDD 761 654 528 325 197 45 59 300 620 924 4413
T≤15 °C 31 28 31 30 29 12 12 31 30 31 265
CDD 21 15 36
T>22 °C 11 9 20
HORASAN

2010
HDD 660 501 409 325 185 4 4 229 469 592 3378
T≤15 °C 31 28 31 30 29 1 1 31 30 31 243
CDD 19 13 8 40
T>22 °C 13 12 4 29
HORASAN

2009
HDD 963 587 535 355 178 40 5 3 109 244 453 562 4034
T≤15 °C 31 28 31 30 27 10 1 1 16 31 30 31 267
CDD 1 1 2
T>22 °C 2 1 3
HORASAN

2008
HDD 1099 949 480 230 238 35 54 248 440 860 4633
T≤15 °C 31 29 31 24 28 9 11 30 30 31 254
CDD 31 26 57
T>22 °C 17 9 26
HORASAN

2007
HDD 987 807 584 406 99 25 9 18 208 490 795 4428
T≤15 °C 31 28 31 30 17 7 2 5 29 30 31 241
CDD 7 12 19
T>22 °C 8 12 20
HORASAN

2006
HDD 934 698 506 280 129 58 222 478 802 4107
T≤15 °C 31 28 31 30 22 13 30 30 31 246
CDD 1 27 53 3 84
T>22 °C 2 16 21 2 41
HORASAN

2005
HDD 1036 852 534 284 173 53 41 282 473 658 4386
T≤15 °C 31 28 31 30 28 10 8 30 30 31 257
CDD 15 26 41
T>22 °C 17 18 35
HORASAN

2004
HDD 842 711 499 372 212 47 33 228 509 1015 4468
T≤15 °C 31 29 31 30 28 11 7 28 30 31 256
CDD 5 30 35
T>22 °C 2 15 17
HORASAN

2003
HDD 776 660 720 384 139 46 3 73 217 545 739 4302
T≤15 °C 31 28 31 30 24 8 1 15 29 30 31 258
CDD 14 22 2 38
T>22 °C 12 12 3 27
HORASAN

2002
HDD 1042 679 519 358 202 59 32 226 452 971 4540
T≤15 °C 31 28 31 30 26 11 8 29 30 31 255
CDD 2 4 6
T>22 °C 3 4 7
HORASAN

2001
HDD 911 660 378 286 228 26 18 284 583 691 4065
T≤15 °C 31 28 31 30 31 6 4 31 30 31 253
CDD 24 40 64
T>22 °C 10 18 28
HORASAN

2000
HDD 804 867 778 255 178 24 3 44 298 486 754 4491
T≤15 °C 31 29 31 30 30 6 1 9 31 30 31 259
CDD 1 76 40 117
T>22 °C 2 25 18 45
HORASAN

1999
HDD 895 590 525 303 130 18 74 258 474 662 3929
T≤15 °C 31 28 31 30 20 5 14 30 30 31 250
CDD 10 27 37
T>22 °C 11 17 28
HORASAN

1998
HDD 986 918 644 307 153 22 6 49 254 375 593 4307
T≤15 °C 31 28 31 30 24 5 2 10 31 30 31 253
CDD 2 29 18 49
T>22 °C 2 13 14 29
HORASAN

1997
HDD 653 687 720 403 126 33 112 252 494 759 4239
T≤15 °C 31 28 31 30 22 6 20 31 30 31 260
CDD 7 16 23
T>22 °C 4 15 19
HORASAN

1996
HDD 763 751 528 358 109 69 78 306 497 517 3976
T≤15 °C 31 29 31 30 22 14 14 31 30 31 263
CDD 19 21 40
T>22 °C 15 11 26
HORASAN

1995
HDD 855 718 669 332 127 52 4 77 305 480 716 4335
T≤15 °C 31 28 31 30 18 12 1 12 31 30 31 255
CDD 7 22 2 31
T>22 °C 8 15 3 26
HORASAN

1994
HDD 889 811 630 233 165 48 3 21 219 523 971 4513
T≤15 °C 31 28 31 28 23 8 1 5 31 30 31 247
CDD 9 2 11
T>22 °C 8 3 11
HORASAN

1993
HDD 946 815 741 362 205 60 7 68 298 636 803 4941
T≤15 °C 31 28 31 30 28 12 2 12 30 30 31 265
CDD 22 22
T>22 °C 15 15
HORASAN

1992
HDD 1048 935 862 385 218 72 19 130 275 554 856 5354
T≤15 °C 31 29 31 30 29 15 3 18 31 30 31 278
CDD 0 0 0
T>22 °C 1 2 3

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.