Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
OLTU

2023
HDD 593 575 312 240 106 4 3 140 1973
T≤15 °C 31 28 31 29 17 1 1 26 164
CDD 0 29 116 25 170
T>22 °C 1 14 30 9 54
OLTU

2022
HDD 652 438 536 182 155 3 15 154 333 499 2967
T≤15 °C 31 28 31 24 22 1 3 21 30 31 222
CDD 9 43 140 26 0 218
T>22 °C 7 19 31 11 1 69
OLTU

2021
HDD 538 457 450 137 39 3 45 214 358 536 2777
T≤15 °C 31 28 31 19 7 1 8 27 30 31 213
CDD 4 67 63 50 4 188
T>22 °C 3 18 23 19 3 66
OLTU

2020
HDD 610 533 331 267 115 79 387 548 2870
T≤15 °C 31 29 31 30 15 16 29 31 212
CDD 2 43 20 23 88
T>22 °C 2 18 15 13 48
OLTU

2019
HDD 607 467 439 289 38 4 16 96 390 489 2835
T≤15 °C 31 28 31 30 7 1 3 17 30 31 209
CDD 22 38 70 130
T>22 °C 17 17 23 57
OLTU

2018
HDD 545 397 295 187 68 11 130 368 508 2509
T≤15 °C 31 28 31 26 14 3 19 30 31 213
CDD 11 85 33 6 135
T>22 °C 4 23 18 8 53
OLTU

2017
HDD 713 608 400 246 103 12 6 220 391 514 3213
T≤15 °C 31 28 31 29 21 3 2 31 30 31 237
CDD 15 80 120 29 244
T>22 °C 9 25 29 19 82
OLTU

2016
HDD 652 446 379 195 94 31 81 183 440 726 3227
T≤15 °C 31 29 31 25 19 7 13 25 30 31 241
CDD 9 28 62 2 101
T>22 °C 7 16 28 1 52
OLTU

2015
HDD 604 465 390 277 119 8 180 402 646 3091
T≤15 °C 31 28 31 29 19 2 29 30 31 230
CDD 2 62 98 14 176
T>22 °C 3 21 22 11 57
OLTU

2014
HDD 629 477 352 175 70 7 36 193 412 478 2829
T≤15 °C 31 28 31 22 14 2 6 31 30 31 226
CDD 3 75 87 19 184
T>22 °C 4 26 28 8 66
OLTU

2013
HDD 645 445 394 204 59 12 31 242 334 737 3103
T≤15 °C 31 28 31 25 13 3 8 27 30 31 227
CDD 10 30 37 0 77
T>22 °C 7 16 19 1 43
OLTU

2012
HDD 604 677 552 178 74 3 143 311 542 3084
T≤15 °C 31 29 31 29 17 1 26 30 31 225
CDD 4 48 63 115
T>22 °C 8 18 21 47
OLTU

2011
HDD 597 570 424 274 131 11 24 212 543 595 3381
T≤15 °C 31 28 31 29 23 3 6 25 30 31 237
CDD 4 48 38 2 92
T>22 °C 6 17 17 2 42
OLTU

2010
HDD 536 411 358 268 107 148 334 447 2609
T≤15 °C 31 28 31 30 18 23 30 31 222
CDD 6 63 48 22 139
T>22 °C 9 22 23 9 63
OLTU

2009
HDD 637 445 445 302 145 4 3 74 113 380 472 3020
T≤15 °C 31 28 31 30 22 1 1 11 22 30 31 238
CDD 2 21 9 32
T>22 °C 2 12 7 21
OLTU

2008
HDD 827 690 306 169 182 16 18 174 357 627 3366
T≤15 °C 31 29 30 20 24 4 3 26 30 31 228
CDD 0 62 53 6 121
T>22 °C 1 21 25 5 52
OLTU

2007
HDD 682 525 421 360 52 8 144 425 618 3235
T≤15 °C 31 28 31 30 9 2 20 30 31 212
CDD 0 3 45 53 21 122
T>22 °C 1 4 19 18 8 50
OLTU

2006
HDD 704 488 371 228 85 7 152 415 688 3138
T≤15 °C 31 28 31 28 17 2 26 30 31 224
CDD 0 23 48 145 12 228
T>22 °C 1 19 19 30 4 73
OLTU

2005
HDD 740 565 461 219 116 46 16 221 398 553 3335
T≤15 °C 31 28 31 27 19 11 4 25 30 31 237
CDD 0 38 59 97
T>22 °C 1 25 21 47
OLTU

2004
HDD 614 538 414 297 151 20 21 182 423 752 3412
T≤15 °C 31 29 31 28 22 5 4 27 30 31 238
CDD 1 20 48 1 70
T>22 °C 1 10 24 2 37
OLTU

2003
HDD 608 539 562 262 47 24 49 165 444 579 3279
T≤15 °C 31 28 31 29 8 5 11 24 30 31 228
CDD 4 33 39 11 87
T>22 °C 3 14 21 5 43
OLTU

2002
HDD 686 481 369 293 136 42 12 147 365 764 3295
T≤15 °C 31 28 31 30 23 8 3 22 30 31 237
CDD 3 17 10 3 33
T>22 °C 3 12 6 5 26
OLTU

2001
HDD 581 438 298 190 143 12 7 198 415 534 2816
T≤15 °C 31 28 31 26 26 3 2 23 30 31 231
CDD 18 57 92 1 168
T>22 °C 12 20 22 2 56
OLTU

2000
HDD 692 613 567 170 106 21 22 228 376 552 3347
T≤15 °C 31 29 31 27 18 6 4 31 30 31 238
CDD 12 148 82 4 246
T>22 °C 5 30 19 3 57
OLTU

1999
HDD 555 465 438 250 130 11 45 194 425 536 3049
T≤15 °C 31 28 31 28 18 3 9 21 30 31 230
CDD 1 20 68 5 94
T>22 °C 2 11 25 5 43
OLTU

1998
HDD 716 606 479 209 92 17 5 12 106 289 485 3016
T≤15 °C 31 28 31 25 17 4 1 3 16 30 31 217
CDD 8 58 58 5 129
T>22 °C 6 22 22 5 55
OLTU

1997
HDD 602 603 591 312 63 16 70 157 381 537 3332
T≤15 °C 31 28 31 26 9 3 14 23 30 31 226
CDD 2 32 66 5 105
T>22 °C 3 12 25 3 43
OLTU

1996
HDD 621 521 441 287 34 58 48 223 396 447 3076
T≤15 °C 31 29 31 30 8 10 9 29 30 31 238
CDD 3 43 43 1 90
T>22 °C 3 21 23 2 49
OLTU

1995
HDD 617 478 413 266 84 10 62 252 411 637 3230
T≤15 °C 31 28 31 30 12 3 11 29 30 31 236
CDD 2 17 45 9 73
T>22 °C 3 12 19 9 43
OLTU

1994
HDD 561 562 424 156 120 31 8 123 409 784 3178
T≤15 °C 31 28 31 24 17 5 2 18 30 31 217
CDD 4 30 6 0 40
T>22 °C 4 13 8 1 26
OLTU

1993
HDD 820 697 516 290 154 56 39 208 521 587 3888
T≤15 °C 31 28 31 28 27 12 8 31 30 31 257
CDD 2 37 15 3 57
T>22 °C 1 15 15 4 35
OLTU

1992
HDD 876 787 587 303 180 48 11 101 190 463 748 4294
T≤15 °C 31 29 31 30 26 10 2 15 29 30 31 264
CDD 9 13 11 33
T>22 °C 7 9 7 23

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.