Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Hınıs

2020
HDD 793 793
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Hınıs

2019
HDD 764 733 596 388 124 4 3 36 202 460 599 3909
T≤15 °C 31 28 31 30 18 1 1 8 29 30 31 238
CDD 4 16 17 0 37
T>22 °C 5 10 13 0 28
Hınıs

2018
HDD 716 537 375 272 178 34 24 224 446 594 3400
T≤15 °C 31 28 31 30 30 7 6 29 30 31 253
CDD 30 15 0 45
T>22 °C 17 12 0 29
Hınıs

2017
HDD 903 802 573 336 191 24 18 286 454 603 4190
T≤15 °C 31 28 31 30 31 5 5 31 30 31 253
CDD 1 46 33 80
T>22 °C 2 23 17 42
Hınıs

2016
HDD 796 651 532 268 196 58 92 248 552 831 4224
T≤15 °C 31 29 31 30 29 13 14 31 30 31 269
CDD 18 28 46
T>22 °C 13 22 35
Hınıs

2015
HDD 832 646 580 351 179 14 246 447 731 4026
T≤15 °C 31 28 31 30 28 4 31 30 31 244
CDD 27 35 0 62
T>22 °C 22 19 1 42
Hınıs

2014
HDD 864 727 483 299 165 50 67 267 496 566 3984
T≤15 °C 31 28 31 30 26 10 13 31 30 31 261
CDD 0 31 48 1 80
T>22 °C 2 20 25 1 48
Hınıs

2013
HDD 824 666 546 284 183 37 70 309 406 884 4209
T≤15 °C 31 28 31 29 30 8 14 31 30 31 263
CDD 18 7 25
T>22 °C 16 11 27
Hınıs

2012
HDD 786 756 765 352 168 11 10 18 221 392 675 4154
T≤15 °C 31 26 31 30 28 3 2 5 28 30 31 245
CDD 10 11 21
T>22 °C 9 16 25
Hınıs

2011
HDD 733 682 605 346 216 41 54 296 670 854 4497
T≤15 °C 31 28 31 30 30 8 11 31 30 31 261
CDD 0 0 18 10 0 28
T>22 °C 0 0 10 9 0 19
Hınıs

2010
HDD 590 472 364 314 199 24 4 226 415 550 3158
T≤15 °C 0
CDD 0 0 25 13 0 38
T>22 °C 0
Hınıs

2009
HDD 848 629 596 365 203 101 216 406 508 3872
T≤15 °C 0
CDD 0 0 0 2 0 2
T>22 °C 0
Hınıs

2008
HDD 964 828 455 245 204 216 404 752 4068
T≤15 °C 0
CDD 0 36 22 58
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.