Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Tortum

2020
HDD 654 654
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Tortum

2019
HDD 608 521 512 345 106 4 5 60 162 423 514 3260
T≤15 °C 31 28 31 30 20 1 1 13 25 30 31 241
CDD 3 13 25 0 41
T>22 °C 6 9 14 0 29
Tortum

2018
HDD 582 442 332 240 136 36 38 193 398 533 2930
T≤15 °C 31 28 31 30 25 8 9 28 30 31 251
CDD 4 33 7 0 44
T>22 °C 3 16 9 0 28
Tortum

2017
HDD 701 620 459 301 156 24 17 263 415 504 3460
T≤15 °C 31 28 31 30 28 5 4 31 30 31 249
CDD 5 38 53 2 98
T>22 °C 3 18 21 3 45
Tortum

2016
HDD 672 469 433 244 153 59 104 243 475 730 3582
T≤15 °C 31 29 31 29 26 10 15 31 30 31 263
CDD 2 11 18 31
T>22 °C 3 7 17 27
Tortum

2015
HDD 615 514 457 324 155 16 3 226 420 675 3405
T≤15 °C 31 28 31 30 23 4 1 29 30 31 238
CDD 23 41 0 64
T>22 °C 13 18 1 32
Tortum

2014
HDD 603 510 411 232 135 26 76 223 448 492 3156
T≤15 °C 31 28 31 28 23 6 13 31 30 31 252
CDD 32 35 2 69
T>22 °C 16 17 3 36
Tortum

2013
HDD 595 483 448 256 93 45 71 312 368 731 3402
T≤15 °C 30 28 31 28 19 10 14 29 30 31 250
CDD 0 7 5 12
T>22 °C 1 9 9 19
Tortum

2012
HDD 639 613 614 246 122 18 18 3 11 197 346 580 3407
T≤15 °C 31 28 31 30 22 5 4 1 3 28 30 31 244
CDD 22 10 32
T>22 °C 14 11 25
Tortum

2011
HDD 625 582 489 316 190 60 75 281 580 615 3813
T≤15 °C 31 28 31 29 28 13 16 29 30 31 266
CDD 0 0 22 9 0 31
T>22 °C 0 0 11 6 0 17
Tortum

2010
HDD 528 433 381 296 130 3 0 202 346 446 2765
T≤15 °C 0
CDD 0 0 24 14 3 41
T>22 °C 0
Tortum

2009
HDD 604 466 493 344 163 122 195 381 458 3226
T≤15 °C 0
CDD 0 0 4 1 0 5
T>22 °C 0
Tortum

2008
HDD 831 690 332 201 209 235 400 641 3539
T≤15 °C 0
CDD 0 14 10 0 24
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.