Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
TORTUM

2023
HDD 610 600 370 295 173 38 6 31 199 2322
T≤15 °C 31 28 31 30 27 10 2 8 30 197
CDD 5 47 7 59
T>22 °C 5 22 5 32
TORTUM

2022
HDD 653 490 605 241 211 12 27 209 356 524 3328
T≤15 °C 31 28 31 26 27 3 6 27 30 31 240
CDD 0 23 49 6 78
T>22 °C 1 11 28 4 44
TORTUM

2021
HDD 548 486 503 202 68 12 72 275 376 558 3100
T≤15 °C 31 28 31 26 11 3 11 31 30 31 233
CDD 0 19 26 14 1 60
T>22 °C 1 11 14 10 1 37
TORTUM

2020
HDD 654 578 403 311 149 7 3 4 160 441 560 3270
T≤15 °C 31 29 31 30 18 2 1 1 28 30 31 232
CDD 17 1 3 21
T>22 °C 10 3 4 17
TORTUM

2019
HDD 610 519 514 348 106 5 58 160 423 511 3254
T≤15 °C 31 28 31 30 20 1 13 25 30 31 240
CDD 2 12 25 39
T>22 °C 5 9 15 29
TORTUM

2018
HDD 581 442 332 242 139 35 35 191 398 532 2927
T≤15 °C 31 28 31 30 26 8 9 28 30 31 252
CDD 4 31 7 42
T>22 °C 3 17 8 28
TORTUM

2017
HDD 699 623 460 302 151 27 17 261 413 506 3459
T≤15 °C 31 28 31 30 26 6 4 31 30 31 248
CDD 5 38 54 2 99
T>22 °C 3 17 22 4 46
TORTUM

2016
HDD 672 471 432 246 153 64 98 242 474 729 3581
T≤15 °C 31 29 31 29 26 12 14 30 30 31 263
CDD 2 9 18 29
T>22 °C 3 7 16 26
TORTUM

2015
HDD 615 515 458 324 155 16 224 420 672 3399
T≤15 °C 31 28 31 30 22 4 29 30 31 236
CDD 22 42 0 64
T>22 °C 13 19 1 33
TORTUM

2014
HDD 604 507 409 234 135 22 75 234 447 491 3158
T≤15 °C 31 28 31 27 23 5 13 31 30 31 250
CDD 30 35 1 66
T>22 °C 18 18 3 39
TORTUM

2013
HDD 619 483 448 248 107 41 71 304 368 731 3420
T≤15 °C 31 28 31 26 21 8 15 28 30 31 249
CDD 6 5 11
T>22 °C 8 6 14
TORTUM

2012
HDD 639 677 615 248 123 17 20 24 190 343 576 3472
T≤15 °C 31 29 31 30 23 5 5 6 27 30 31 248
CDD 0 23 10 1 34
T>22 °C 1 13 10 1 25
TORTUM

2011
HDD 623 584 490 318 191 51 71 274 579 617 3798
T≤15 °C 31 28 31 29 28 13 15 28 30 31 264
CDD 20 10 30
T>22 °C 9 6 15
TORTUM

2010
HDD 543 447 395 315 154 4 3 209 360 459 2889
T≤15 °C 31 28 31 30 23 1 1 30 30 31 236
CDD 18 10 2 30
T>22 °C 14 10 3 27
TORTUM

2009
HDD 630 466 492 346 173 46 11 14 115 210 405 472 3380
T≤15 °C 31 28 31 30 24 12 3 4 15 31 30 31 270
CDD 4 4
T>22 °C 3 3
TORTUM

2008
HDD 836 704 348 203 220 50 3 53 229 404 664 3714
T≤15 °C 31 29 30 23 27 13 1 10 29 30 31 254
CDD 16 8 24
T>22 °C 14 8 22
TORTUM

2007
HDD 671 548 493 423 84 44 13 33 210 451 661 3631
T≤15 °C 31 28 31 30 15 11 2 9 30 30 31 248
CDD 2 10 12
T>22 °C 4 7 11
TORTUM

2006
HDD 713 499 429 272 142 60 237 468 720 3540
T≤15 °C 31 28 31 30 23 13 31 30 31 248
CDD 3 34 1 38
T>22 °C 4 18 2 24
TORTUM

2005
HDD 682 576 506 273 167 66 89 289 430 544 3622
T≤15 °C 31 28 31 30 26 13 20 29 30 31 269
CDD 8 13 21
T>22 °C 9 11 20
TORTUM

2004
HDD 613 579 463 342 201 44 52 233 436 698 3661
T≤15 °C 31 29 31 30 27 10 11 30 30 31 260
CDD 3 8 11
T>22 °C 4 6 10
TORTUM

2003
HDD 565 573 610 317 116 55 4 91 188 464 601 3584
T≤15 °C 31 28 31 30 21 9 1 17 26 30 31 255
CDD 9 5 1 15
T>22 °C 6 2 1 9
TORTUM

2002
HDD 726 506 426 354 198 68 3 32 192 376 722 3603
T≤15 °C 31 28 31 30 26 12 1 7 27 30 31 254
CDD 2 1 3
T>22 °C 2 1 3
TORTUM

2001
HDD 610 490 335 261 202 38 22 278 460 547 3243
T≤15 °C 31 28 31 30 29 8 5 31 30 31 254
CDD 10 17 27
T>22 °C 8 13 21
TORTUM

2000
HDD 686 612 581 243 197 46 15 62 299 419 585 3745
T≤15 °C 31 29 31 30 29 11 4 12 31 30 31 269
CDD 1 47 11 59
T>22 °C 1 22 9 32
TORTUM

1999
HDD 562 480 479 294 154 38 81 239 444 539 3310
T≤15 °C 31 28 31 30 20 10 14 29 30 31 254
CDD 1 14 15
T>22 °C 1 12 13
TORTUM

1998
HDD 708 609 510 268 143 25 9 46 185 320 505 3328
T≤15 °C 31 28 31 28 22 5 2 10 28 30 31 246
CDD 1 14 10 25
T>22 °C 2 10 8 20
TORTUM

1997
HDD 599 630 649 360 108 35 3 125 206 405 552 3672
T≤15 °C 31 28 31 28 17 7 1 20 25 30 31 249
CDD 3 9 12
T>22 °C 5 7 12
TORTUM

1996
HDD 645 553 487 344 93 81 81 270 413 471 3438
T≤15 °C 31 29 31 30 21 13 14 30 30 31 260
CDD 0 9 6 15
T>22 °C 1 11 6 18
TORTUM

1995
HDD 591 525 460 314 120 42 5 79 314 458 663 3571
T≤15 °C 31 28 31 30 16 10 1 13 30 30 31 251
CDD 2 11 13
T>22 °C 1 10 11
TORTUM

1994
HDD 577 582 486 224 169 66 25 178 458 746 3511
T≤15 °C 31 28 31 28 20 12 6 29 30 31 246
CDD 8 8
T>22 °C 4 4
TORTUM

1993
HDD 777 668 572 345 207 74 7 79 255 559 537 4080
T≤15 °C 31 28 31 30 28 13 2 13 31 30 31 268
CDD 9 9
T>22 °C 6 6
TORTUM

1992
HDD 876 754 623 358 230 80 14 145 241 474 720 4515
T≤15 °C 31 29 31 30 29 15 2 19 31 30 31 278
CDD 1 1
T>22 °C 1 1

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.