Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ESKİŞEHİR

2020
HDD 547 547
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ESKİŞEHİR

2019
HDD 503 393 330 226 56 11 80 243 459 2301
T≤15 °C 31 28 31 25 10 2 17 30 31 205
CDD 8 10 33 43 2 0 96
T>22 °C 5 8 16 20 3 0 52
ESKİŞEHİR

2018
HDD 490 319 238 69 32 10 106 291 477 2032
T≤15 °C 31 28 30 11 7 2 18 30 31 188
CDD 7 36 49 14 0 106
T>22 °C 8 23 27 5 0 63
ESKİŞEHİR

2017
HDD 612 420 295 214 76 4 11 190 339 420 2581
T≤15 °C 31 28 31 27 16 1 3 30 30 31 228
CDD 1 19 63 37 36 156
T>22 °C 1 9 21 18 15 64
ESKİŞEHİR

2016
HDD 539 298 301 103 83 8 38 128 332 567 2397
T≤15 °C 31 29 31 19 17 2 8 19 29 31 216
CDD 2 46 52 50 10 160
T>22 °C 1 16 23 19 7 66
ESKİŞEHİR

2015
HDD 557 410 355 260 47 3 102 264 546 2544
T≤15 °C 31 28 31 26 11 1 17 30 31 206
CDD 1 55 52 24 132
T>22 °C 3 17 23 11 54
ESKİŞEHİR

2014
HDD 448 336 311 149 49 4 34 121 313 377 2142
T≤15 °C 31 28 31 25 10 1 8 21 30 31 216
CDD 17 58 68 9 152
T>22 °C 6 23 24 5 58
ESKİŞEHİR

2013
HDD 484 357 337 206 28 11 35 249 291 594 2592
T≤15 °C 31 28 31 24 6 3 8 28 30 31 220
CDD 19 21 23 0 63
T>22 °C 8 14 22 1 45
ESKİŞEHİR

2012
HDD 636 651 480 127 34 4 8 88 300 471 2799
T≤15 °C 31 29 31 19 8 1 2 17 29 31 198
CDD 21 73 23 1 118
T>22 °C 13 24 16 3 56
ESKİŞEHİR

2011
HDD 529 469 410 299 113 12 20 274 497 504 3127
T≤15 °C 31 28 31 30 18 2 5 29 30 31 235
CDD 0 0 53 6 0 59
T>22 °C 0 0 25 6 0 31
ESKİŞEHİR

2010
HDD 487 344 349 229 50 11 3 218 237 407 2335
T≤15 °C 0
CDD 0 9 47 104 0 160
T>22 °C 0
ESKİŞEHİR

2009
HDD 532 400 397 240 95 41 96 361 415 2577
T≤15 °C 0
CDD 0 8 30 9 0 47
T>22 °C 0
ESKİŞEHİR

2008
HDD 629 486 297 196 115 184 334 511 2752
T≤15 °C 0
CDD 15 23 55 93
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.