Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Sivrihisar

2020
HDD 560 560
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Sivrihisar

2019
HDD 512 387 352 249 75 12 57 219 478 2341
T≤15 °C 31 28 31 27 12 2 13 27 31 202
CDD 7 10 34 56 9 0 116
T>22 °C 5 7 16 21 6 0 55
Sivrihisar

2018
HDD 500 325 279 84 49 13 110 280 487 2127
T≤15 °C 31 28 31 13 9 2 15 29 31 189
CDD 6 29 63 19 0 117
T>22 °C 6 19 27 6 0 58
Sivrihisar

2017
HDD 636 440 326 230 110 15 4 171 330 414 2676
T≤15 °C 31 28 31 26 20 4 1 26 30 31 228
CDD 0 18 77 48 64 207
T>22 °C 1 7 22 17 15 62
Sivrihisar

2016
HDD 553 305 327 114 116 9 46 123 308 596 2497
T≤15 °C 31 29 30 19 20 2 9 17 29 31 217
CDD 0 39 64 71 16 190
T>22 °C 1 13 20 22 8 64
Sivrihisar

2015
HDD 544 442 366 299 68 16 111 266 581 2693
T≤15 °C 31 28 31 28 15 4 17 30 31 215
CDD 61 51 47 159
T>22 °C 17 22 19 58
Sivrihisar

2014
HDD 462 336 328 158 71 15 45 152 330 388 2285
T≤15 °C 31 28 31 23 14 4 9 24 30 31 225
CDD 14 68 84 14 180
T>22 °C 9 25 26 5 65
Sivrihisar

2013
HDD 520 378 367 209 37 6 31 217 284 616 2665
T≤15 °C 31 28 31 24 7 2 7 27 30 31 218
CDD 28 31 34 2 95
T>22 °C 7 16 21 1 45
Sivrihisar

2012
HDD 439 546 490 168 90 14 4 79 310 458 2598
T≤15 °C 22 26 31 23 17 3 1 15 29 31 198
CDD 33 100 27 14 1 175
T>22 °C 18 24 16 9 1 68
Sivrihisar

2011
HDD 544 461 420 296 130 21 12 248 470 479 3081
T≤15 °C 31 27 31 30 22 5 3 26 30 31 236
CDD 0 0 64 23 0 87
T>22 °C 0 1 25 16 0 42
Sivrihisar

2010
HDD 474 326 325 229 61 18 0 221 189 371 2214
T≤15 °C 0
CDD 0 0 53 132 3 188
T>22 °C 0
Sivrihisar

2009
HDD 504 436 441 241 112 36 63 330 417 2580
T≤15 °C 0
CDD 1 11 33 23 4 72
T>22 °C 0
Sivrihisar

2008
HDD 666 505 289 195 123 175 301 500 2754
T≤15 °C 0
CDD 1 22 40 94 12 169
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.