Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
GAZİANTEP

2020
HDD 414 414
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
GAZİANTEP

2019
HDD 435 338 270 164 7 12 190 335 1751
T≤15 °C 31 28 31 23 2 3 30 31 179
CDD 60 139 190 225 90 8 712
T>22 °C 16 30 31 31 28 8 144
GAZİANTEP

2018
HDD 366 276 160 27 8 44 213 344 1438
T≤15 °C 31 28 29 6 2 9 29 31 165
CDD 21 83 212 222 112 4 654
T>22 °C 11 23 31 31 30 6 132
GAZİANTEP

2017
HDD 476 345 238 113 11 15 219 318 1735
T≤15 °C 31 28 31 21 3 4 30 31 179
CDD 6 117 273 224 145 765
T>22 °C 3 26 31 31 28 119
GAZİANTEP

2016
HDD 476 252 224 17 12 7 261 460 1709
T≤15 °C 31 28 31 3 2 2 30 31 158
CDD 9 132 230 259 75 1 706
T>22 °C 6 27 31 31 20 1 116
GAZİANTEP

2015
HDD 442 355 279 153 24 206 361 1820
T≤15 °C 31 28 31 22 6 29 31 178
CDD 10 55 226 210 142 1 644
T>22 °C 9 26 31 31 29 3 129
GAZİANTEP

2014
HDD 356 290 208 60 48 255 320 1537
T≤15 °C 31 28 30 12 11 30 31 173
CDD 12 115 214 240 57 638
T>22 °C 7 23 31 31 18 110
GAZİANTEP

2013
HDD 437 309 264 85 22 71 158 448 1794
T≤15 °C 31 28 30 13 5 16 27 31 181
CDD 1 21 91 188 202 46 549
T>22 °C 1 12 22 31 31 16 113
GAZİANTEP

2012
HDD 432 404 364 56 45 170 381 1852
T≤15 °C 29 27 31 11 10 24 31 163
CDD 135 218 199 97 9 658
T>22 °C 29 31 31 30 3 124
GAZİANTEP

2011
HDD 409 330 251 154 27 0 0 67 337 409 1984
T≤15 °C 31 27 31 22 6 0 0 12 30 31 190
CDD 3 74 226 208 93 604
T>22 °C 2 25 31 31 24 113
GAZİANTEP

2010
HDD 364 320 195 95 11 0 0 19 139 302 1445
T≤15 °C 0
CDD 22 89 223 269 111 714
T>22 °C 0
GAZİANTEP

2009
HDD 456 348 324 139 37 3 24 246 315 1892
T≤15 °C 0
CDD 13 92 171 166 46 488
T>22 °C 0
GAZİANTEP

2008
HDD 504 380 168 63 26 24 201 410 1776
T≤15 °C 0
CDD 15 14 120 200 237 91 677
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.