Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
İslahiye

2020
HDD 372 372
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
İslahiye

2019
HDD 387 296 230 121 0 117 301 1452
T≤15 °C 31 28 31 20 0 19 31 160
CDD 75 147 192 218 116 29 777
T>22 °C 17 30 31 31 29 14 152
İslahiye

2018
HDD 337 238 129 21 23 152 297 1197
T≤15 °C 31 28 25 5 5 24 31 149
CDD 43 106 213 228 139 18 747
T>22 °C 15 28 31 31 30 16 151
İslahiye

2017
HDD 433 307 198 61 7 175 293 1474
T≤15 °C 31 28 31 12 2 28 31 163
CDD 11 128 263 211 138 751
T>22 °C 7 28 31 31 30 127
İslahiye

2016
HDD 422 214 176 10 10 215 419 1466
T≤15 °C 31 26 28 2 2 27 31 147
CDD 1 14 147 239 230 84 0 715
T>22 °C 3 9 27 31 31 21 2 124
İslahiye

2015
HDD 420 308 223 109 123 322 1505
T≤15 °C 31 28 30 18 24 31 162
CDD 18 79 203 215 154 8 677
T>22 °C 10 30 31 31 30 7 139
İslahiye

2014
HDD 318 260 150 35 23 212 266 1264
T≤15 °C 31 28 25 7 6 29 31 157
CDD 1 14 119 208 211 73 2 628
T>22 °C 2 9 24 31 31 22 3 122
İslahiye

2013
HDD 388 261 220 61 3 28 60 318 1339
T≤15 °C 31 28 28 12 1 7 14 31 152
CDD 3 41 109 208 220 66 0 647
T>22 °C 2 22 29 31 31 22 1 138
İslahiye

2012
HDD 431 384 303 36 12 131 348 1645
T≤15 °C 31 28 31 8 3 22 31 154
CDD 2 3 164 233 212 122 19 755
T>22 °C 1 4 29 31 31 30 9 135
İslahiye

2011
HDD 365 305 221 112 12 0 0 33 290 374 1712
T≤15 °C 31 28 29 20 3 0 0 7 30 31 179
CDD 8 86 208 210 118 630
T>22 °C 4 25 31 31 29 120
İslahiye

2010
HDD 335 286 158 66 4 0 0 11 33 279 1172
T≤15 °C 0
CDD 29 105 198 295 158 785
T>22 °C 0
İslahiye

2009
HDD 429 319 280 75 20 0 16 194 284 1617
T≤15 °C 0
CDD 28 138 187 193 71 617
T>22 °C 0
İslahiye

2008
HDD 475 367 133 61 14 12 154 389 1605
T≤15 °C 0
CDD 16 29 139 202 236 101 723
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.