Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
GİRESUN

2020
HDD 312 312
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
GİRESUN

2019
HDD 263 272 282 172 23 4 0 64 190 1270
T≤15 °C 29 28 30 22 6 1 0 13 25 154
CDD 51 55 65 15 1 187
T>22 °C 24 27 27 15 1 94
GİRESUN

2018
HDD 282 221 182 143 3 3 10 101 247 1192
T≤15 °C 31 27 25 26 1 1 2 16 30 159
CDD 1 43 100 105 31 1 281
T>22 °C 3 23 31 31 16 2 106
GİRESUN

2017
HDD 353 310 252 210 60 16 126 184 1511
T≤15 °C 29 27 28 28 14 4 22 27 179
CDD 14 72 106 31 1 224
T>22 °C 9 27 27 17 1 81
GİRESUN

2016
HDD 329 208 223 120 38 56 156 354 1484
T≤15 °C 27 24 28 21 10 12 22 31 175
CDD 2 2 1 39 69 123 23 0 259
T>22 °C 1 2 1 17 28 30 16 1 96
GİRESUN

2015
HDD 311 255 287 207 61 39 100 282 1542
T≤15 °C 30 26 29 26 13 9 20 31 184
CDD 6 62 119 49 0 236
T>22 °C 8 23 31 29 1 92
GİRESUN

2014
HDD 241 240 231 159 23 17 153 180 1244
T≤15 °C 30 28 28 27 6 3 24 26 172
CDD 14 80 113 33 240
T>22 °C 11 30 31 16 88
GİRESUN

2013
HDD 272 229 230 152 71 84 333 1371
T≤15 °C 28 26 27 22 15 17 31 166
CDD 1 5 21 55 85 5 6 178
T>22 °C 1 2 17 30 31 6 2 89
GİRESUN

2012
HDD 338 387 375 140 11 99 233 1583
T≤15 °C 29 29 31 22 3 22 28 164
CDD 1 40 102 63 13 1 220
T>22 °C 1 20 27 26 15 2 91
GİRESUN

2011
HDD 310 315 308 252 84 0 0 80 281 236 1866
T≤15 °C 31 28 31 29 15 0 0 15 30 28 207
CDD 0 5 82 51 8 146
T>22 °C 0 6 29 31 12 78
GİRESUN

2010
HDD 255 202 279 182 17 0 0 48 46 137 1166
T≤15 °C 0
CDD 1 27 103 155 21 307
T>22 °C 0
GİRESUN

2009
HDD 309 221 298 251 66 8 14 142 174 1483
T≤15 °C 0
CDD 0 15 70 34 13 132
T>22 °C 0
GİRESUN

2008
HDD 434 364 217 133 81 3 111 276 1619
T≤15 °C 0
CDD 3 38 67 8 116
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.