Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Şebinkarahisar

2020
HDD 605 605
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Şebinkarahisar

2019
HDD 573 460 452 321 81 6 5 36 94 295 462 2785
T≤15 °C 31 28 31 30 14 1 1 6 16 30 31 219
CDD 2 6 12 0 20
T>22 °C 2 3 4 0 9
Şebinkarahisar

2018
HDD 552 370 308 169 91 7 26 131 364 522 2540
T≤15 °C 31 28 30 23 17 2 6 20 30 31 218
CDD 10 21 11 1 0 43
T>22 °C 4 12 9 2 0 27
Şebinkarahisar

2017
HDD 633 530 399 256 167 45 18 217 377 445 3087
T≤15 °C 31 28 31 28 26 9 4 27 30 31 245
CDD 2 35 42 26 105
T>22 °C 2 10 20 14 46
Şebinkarahisar

2016
HDD 634 431 398 184 165 40 3 89 192 376 671 3183
T≤15 °C 31 29 31 24 25 8 1 12 21 30 31 243
CDD 3 14 24 41
T>22 °C 2 6 17 25
Şebinkarahisar

2015
HDD 588 459 405 332 152 9 170 353 584 3052
T≤15 °C 31 28 31 29 23 3 25 30 31 231
CDD 24 35 16 75
T>22 °C 7 22 10 39
Şebinkarahisar

2014
HDD 487 406 361 188 116 24 73 221 399 419 2694
T≤15 °C 31 28 31 25 21 5 12 30 30 31 244
CDD 1 25 48 14 88
T>22 °C 1 13 14 7 35
Şebinkarahisar

2013
HDD 570 421 397 224 76 39 3 76 258 316 635 3015
T≤15 °C 31 28 31 24 16 8 1 15 29 30 31 244
CDD 3 2 0 5
T>22 °C 1 3 1 5
Şebinkarahisar

2012
HDD 631 607 593 192 103 25 19 3 14 113 300 508 3108
T≤15 °C 31 28 31 27 20 6 4 1 4 23 29 31 235
CDD 2 37 14 53
T>22 °C 2 12 8 22
Şebinkarahisar

2011
HDD 580 538 453 313 188 49 52 248 537 520 3478
T≤15 °C 31 28 31 30 27 12 11 26 30 31 257
CDD 0 0 29 10 0 39
T>22 °C 0 0 9 5 0 14
Şebinkarahisar

2010
HDD 504 380 356 259 110 4 0 221 231 373 2438
T≤15 °C 0
CDD 0 17 40 70 10 137
T>22 °C 0
Şebinkarahisar

2009
HDD 584 435 461 318 172 104 98 395 434 3001
T≤15 °C 0
CDD 0 2 6 2 0 10
T>22 °C 0
Şebinkarahisar

2008
HDD 755 644 317 201 212 199 343 577 3248
T≤15 °C 0
CDD 0 22 19 2 43
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.