Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
GÜMÜŞHANE

2020
HDD 572 572
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
GÜMÜŞHANE

2019
HDD 556 446 440 290 67 4 4 24 90 356 463 2740
T≤15 °C 31 28 31 30 13 1 1 4 16 30 31 216
CDD 6 8 16 0 30
T>22 °C 8 4 6 0 18
GÜMÜŞHANE

2018
HDD 507 362 286 179 66 3 14 112 356 489 2374
T≤15 °C 31 28 29 26 14 1 3 16 30 31 209
CDD 12 32 14 1 0 59
T>22 °C 4 16 11 1 0 32
GÜMÜŞHANE

2017
HDD 618 530 385 266 133 30 4 7 218 373 470 3034
T≤15 °C 31 28 31 30 24 7 1 2 30 30 31 245
CDD 4 36 62 8 110
T>22 °C 4 13 21 12 50
GÜMÜŞHANE

2016
HDD 615 425 391 196 130 36 80 194 405 662 3134
T≤15 °C 31 29 31 26 22 8 12 25 30 31 245
CDD 5 16 33 54
T>22 °C 3 6 21 30
GÜMÜŞHANE

2015
HDD 577 444 388 313 121 163 362 608 2976
T≤15 °C 31 28 31 29 18 26 30 31 224
CDD 31 52 9 92
T>22 °C 10 23 9 42
GÜMÜŞHANE

2014
HDD 535 434 360 190 97 19 47 200 395 406 2683
T≤15 °C 31 28 31 25 18 4 8 30 30 31 236
CDD 1 25 47 9 82
T>22 °C 1 15 17 6 39
GÜMÜŞHANE

2013
HDD 583 429 389 225 52 33 65 265 343 677 3061
T≤15 °C 31 28 31 25 13 7 13 28 30 31 237
CDD 2 3 5
T>22 °C 2 4 6
GÜMÜŞHANE

2012
HDD 606 627 562 198 93 14 15 7 147 319 501 3089
T≤15 °C 31 29 31 29 20 3 3 2 26 30 31 235
CDD 3 34 10 47
T>22 °C 3 12 6 21
GÜMÜŞHANE

2011
HDD 552 520 444 286 158 19 33 231 519 534 3296
T≤15 °C 31 28 31 28 24 5 7 27 30 31 242
CDD 0 0 31 9 0 40
T>22 °C 0 0 12 5 0 17
GÜMÜŞHANE

2010
HDD 497 383 361 269 100 7 0 187 304 395 2503
T≤15 °C 0
CDD 0 10 35 64 6 115
T>22 °C 0
GÜMÜŞHANE

2009
HDD 564 415 422 307 153 94 147 399 428 2929
T≤15 °C 0
CDD 0 1 7 3 0 11
T>22 °C 0
GÜMÜŞHANE

2008
HDD 729 649 304 192 194 182 343 565 3158
T≤15 °C 0
CDD 17 14 31
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.