Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
GÜMÜŞHANE

2023
HDD 529 535 333 259 139 8 17 147 1967
T≤15 °C 31 28 31 30 22 2 4 27 175
CDD 9 60 6 75
T>22 °C 7 24 3 34
GÜMÜŞHANE

2022
HDD 628 435 553 171 178 18 31 180 313 450 2957
T≤15 °C 31 28 31 22 23 5 6 26 30 31 233
CDD 6 4 50 15 75
T>22 °C 3 5 25 5 38
GÜMÜŞHANE

2021
HDD 495 458 457 196 64 23 74 203 330 485 2785
T≤15 °C 31 28 31 23 12 5 14 26 30 31 231
CDD 2 6 27 25 0 60
T>22 °C 1 4 11 14 1 31
GÜMÜŞHANE

2020
HDD 571 527 347 290 131 7 63 372 488 2796
T≤15 °C 31 29 31 30 17 2 14 30 31 215
CDD 1 28 10 6 45
T>22 °C 2 14 6 5 27
GÜMÜŞHANE

2019
HDD 558 444 442 292 67 4 3 22 88 355 462 2737
T≤15 °C 31 28 31 30 13 1 1 4 16 30 31 216
CDD 5 7 15 27
T>22 °C 6 4 6 16
GÜMÜŞHANE

2018
HDD 506 364 279 180 62 3 10 110 356 486 2356
T≤15 °C 31 28 27 26 13 1 2 16 30 31 205
CDD 11 30 13 2 56
T>22 °C 4 15 11 2 32
GÜMÜŞHANE

2017
HDD 616 534 385 265 125 28 3 214 373 476 3019
T≤15 °C 31 28 31 29 22 7 1 30 30 31 240
CDD 3 35 61 7 106
T>22 °C 3 12 21 11 47
GÜMÜŞHANE

2016
HDD 617 426 390 196 133 36 79 193 405 662 3137
T≤15 °C 31 29 31 26 23 8 12 25 30 31 246
CDD 5 15 31 51
T>22 °C 4 5 22 31
GÜMÜŞHANE

2015
HDD 576 443 389 313 115 161 361 606 2964
T≤15 °C 31 28 31 29 17 26 30 31 223
CDD 28 54 9 91
T>22 °C 10 22 9 41
GÜMÜŞHANE

2014
HDD 534 433 358 192 97 15 48 196 393 407 2673
T≤15 °C 31 28 31 25 19 3 9 29 30 31 236
CDD 1 24 47 9 81
T>22 °C 1 14 19 6 40
GÜMÜŞHANE

2013
HDD 585 429 388 222 55 31 76 263 328 677 3054
T≤15 °C 31 28 30 25 15 7 17 28 30 31 242
CDD 2 4 6
T>22 °C 2 6 8
GÜMÜŞHANE

2012
HDD 605 636 566 199 91 14 15 144 316 499 3085
T≤15 °C 31 29 31 29 20 3 3 26 30 31 233
CDD 3 34 10 47
T>22 °C 2 10 8 20
GÜMÜŞHANE

2011
HDD 549 521 445 290 162 19 31 229 519 535 3300
T≤15 °C 31 28 31 29 25 5 7 27 30 31 244
CDD 30 9 39
T>22 °C 10 5 15
GÜMÜŞHANE

2010
HDD 503 386 362 271 99 4 190 316 401 2532
T≤15 °C 31 28 31 30 16 1 28 30 31 226
CDD 9 31 61 4 105
T>22 °C 6 13 21 2 42
GÜMÜŞHANE

2009
HDD 576 418 453 316 162 27 16 103 157 403 433 3064
T≤15 °C 31 28 31 30 23 7 4 14 29 30 31 258
CDD 6 1 7
T>22 °C 2 2 4
GÜMÜŞHANE

2008
HDD 756 666 314 189 201 33 46 192 352 591 3340
T≤15 °C 31 29 30 21 26 7 8 28 30 31 241
CDD 16 8 24
T>22 °C 6 6 12
GÜMÜŞHANE

2007
HDD 625 524 451 385 63 15 7 25 152 433 587 3267
T≤15 °C 31 28 31 30 12 4 2 7 23 30 31 229
CDD 31 28 7 66
T>22 °C 17 12 7 36
GÜMÜŞHANE

2006
HDD 664 499 380 253 147 8 43 173 429 647 3243
T≤15 °C 31 28 31 29 23 2 10 27 30 31 242
CDD 1 1 58 60
T>22 °C 2 1 22 25
GÜMÜŞHANE

2005
HDD 600 535 473 255 141 65 50 263 404 513 3299
T≤15 °C 31 28 31 28 22 14 11 28 30 31 254
CDD 6 20 26
T>22 °C 9 10 19
GÜMÜŞHANE

2004
HDD 600 537 427 285 174 47 3 52 172 398 629 3324
T≤15 °C 31 29 31 26 24 9 1 10 26 30 31 248
CDD 3 4 7
T>22 °C 4 5 9
GÜMÜŞHANE

2003
HDD 521 551 574 286 93 44 4 77 172 403 520 3245
T≤15 °C 31 28 31 29 17 9 1 14 24 30 31 245
CDD 9 9
T>22 °C 4 4
GÜMÜŞHANE

2002
HDD 738 463 393 322 177 57 23 184 352 659 3368
T≤15 °C 31 28 31 30 25 11 5 25 30 31 247
CDD 1 18 2 21
T>22 °C 1 11 1 13
GÜMÜŞHANE

2001
HDD 551 464 320 238 198 37 15 231 420 497 2971
T≤15 °C 31 28 31 28 27 7 3 25 30 31 241
CDD 3 33 22 58
T>22 °C 2 13 13 28
GÜMÜŞHANE

2000
HDD 703 589 545 211 180 55 18 43 264 393 530 3531
T≤15 °C 31 29 31 28 26 11 5 7 29 30 31 258
CDD 40 6 46
T>22 °C 18 6 24
GÜMÜŞHANE

1999
HDD 524 464 442 275 188 25 8 56 216 421 486 3105
T≤15 °C 31 28 31 30 27 6 2 12 23 30 31 251
CDD 0 7 14 21
T>22 °C 1 4 10 15
GÜMÜŞHANE

1998
HDD 650 585 494 206 90 26 6 47 167 314 489 3074
T≤15 °C 31 28 31 25 17 6 2 9 24 30 31 234
CDD 3 30 11 1 45
T>22 °C 3 15 8 1 27
GÜMÜŞHANE

1997
HDD 562 584 603 313 102 39 3 143 202 382 534 3467
T≤15 °C 31 28 31 27 16 8 1 21 25 30 31 249
CDD 5 7 12
T>22 °C 3 8 11
GÜMÜŞHANE

1996
HDD 564 479 446 320 76 99 3 79 229 368 387 3050
T≤15 °C 31 29 31 30 18 15 1 16 27 30 31 259
CDD 3 26 1 30
T>22 °C 2 13 2 17
GÜMÜŞHANE

1995
HDD 573 492 396 299 122 11 3 3 82 275 417 604 3277
T≤15 °C 31 28 31 30 15 3 1 1 13 29 30 31 243
CDD 0 1 2 3
T>22 °C 1 2 1 4
GÜMÜŞHANE

1994
HDD 514 571 452 154 133 61 3 132 414 677 3111
T≤15 °C 31 28 31 21 17 11 1 21 30 31 222
CDD 3 14 3 3 23
T>22 °C 2 4 4 7 17
GÜMÜŞHANE

1993
HDD 704 614 497 313 155 67 16 64 199 521 490 3640
T≤15 °C 31 28 31 30 27 13 4 13 30 30 31 268
CDD 20 2 22
T>22 °C 7 2 9
GÜMÜŞHANE

1992
HDD 739 698 531 309 201 47 13 135 179 450 654 3956
T≤15 °C 31 29 31 30 26 9 2 21 29 30 31 269
CDD 3 6 3 12
T>22 °C 2 5 3 10

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.