Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
HAKKARİ

2020
HDD 711 711
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
HAKKARİ

2019
HDD 692 565 508 351 68 94 332 485 3095
T≤15 °C 31 28 31 30 12 13 30 31 206
CDD 42 103 134 12 0 291
T>22 °C 19 30 30 11 0 90
HAKKARİ

2018
HDD 566 432 286 207 107 118 350 557 2623
T≤15 °C 31 28 31 29 17 20 30 31 217
CDD 24 151 124 22 0 321
T>22 °C 8 31 31 10 0 80
HAKKARİ

2017
HDD 722 622 444 248 74 4 142 351 475 3082
T≤15 °C 31 28 31 28 13 1 27 30 31 220
CDD 25 134 150 49 358
T>22 °C 11 30 31 22 94
HAKKARİ

2016
HDD 686 486 412 210 66 3 9 97 352 679 3000
T≤15 °C 31 29 31 28 14 1 2 17 30 31 214
CDD 11 97 140 9 257
T>22 °C 7 28 31 8 74
HAKKARİ

2015
HDD 633 469 410 241 66 126 353 646 2944
T≤15 °C 31 28 31 27 13 22 30 31 213
CDD 16 142 132 19 309
T>22 °C 11 31 25 12 79
HAKKARİ

2014
HDD 628 554 371 197 51 4 3 197 412 509 2926
T≤15 °C 31 28 31 25 12 1 1 24 30 31 214
CDD 24 119 139 20 302
T>22 °C 14 31 31 12 88
HAKKARİ

2013
HDD 690 530 442 233 106 3 166 312 691 3173
T≤15 °C 31 28 31 28 18 1 26 30 31 224
CDD 12 102 83 11 208
T>22 °C 11 31 30 7 79
HAKKARİ

2012
HDD 622 556 561 212 47 130 313 582 3023
T≤15 °C 30 26 31 28 10 20 30 31 206
CDD 15 91 117 7 230
T>22 °C 9 25 31 8 73
HAKKARİ

2011
HDD 648 524 477 307 102 3 14 190 508 577 3350
T≤15 °C 31 27 31 29 15 1 3 26 30 31 224
CDD 0 10 108 96 6 220
T>22 °C 0 10 26 29 7 72
HAKKARİ

2010
HDD 546 515 413 328 110 0 0 117 274 478 2781
T≤15 °C 0
CDD 0 15 137 113 35 300
T>22 °C 0
HAKKARİ

2009
HDD 761 508 506 345 133 59 90 416 556 3374
T≤15 °C 0
CDD 0 0 38 43 8 89
T>22 °C 0
HAKKARİ

2008
HDD 786 729 406 189 155 133 380 579 3357
T≤15 °C 0
CDD 25 113 120 38 296
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.