Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Yüksekova

2020
HDD 840 840
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Yüksekova

2019
HDD 788 669 581 418 110 6 166 432 572 3742
T≤15 °C 31 28 31 30 18 2 21 30 31 222
CDD 4 18 31 0 53
T>22 °C 4 11 25 0 40
Yüksekova

2018
HDD 660 544 351 278 160 3 200 416 602 3214
T≤15 °C 31 28 31 30 24 1 27 30 31 233
CDD 3 52 20 0 75
T>22 °C 3 22 25 0 50
Yüksekova

2017
HDD 876 796 533 312 122 15 7 232 416 628 3937
T≤15 °C 31 28 31 30 20 3 2 30 30 31 236
CDD 3 35 40 2 80
T>22 °C 3 21 25 3 52
Yüksekova

2016
HDD 786 620 509 265 148 24 29 222 449 795 3847
T≤15 °C 31 29 31 28 27 6 5 31 30 31 249
CDD 23 26 0 49
T>22 °C 15 28 1 44
Yüksekova

2015
HDD 783 588 487 301 106 4 7 197 434 842 3749
T≤15 °C 31 28 31 29 20 1 2 25 30 31 228
CDD 1 37 37 75
T>22 °C 2 23 23 48
Yüksekova

2014
HDD 755 662 451 267 126 20 26 281 484 567 3639
T≤15 °C 31 28 31 29 24 5 6 27 30 31 242
CDD 3 28 23 0 54
T>22 °C 3 19 22 1 45
Yüksekova

2013
HDD 810 604 532 289 183 12 43 264 380 847 3964
T≤15 °C 31 28 31 30 28 3 9 29 30 31 250
CDD 14 7 21
T>22 °C 16 9 25
Yüksekova

2012
HDD 762 743 680 285 116 3 3 212 386 683 3873
T≤15 °C 31 28 31 30 22 1 1 28 30 31 233
CDD 17 17 34
T>22 °C 12 15 27
Yüksekova

2011
HDD 853 696 587 340 172 10 35 275 569 745 4282
T≤15 °C 31 28 31 30 26 3 6 29 30 31 245
CDD 0 0 33 18 0 51
T>22 °C 0 0 17 11 0 28
Yüksekova

2010
HDD 536 500 393 293 136 0 0 177 358 603 2996
T≤15 °C 0
CDD 0 0 24 23 0 47
T>22 °C 0
Yüksekova

2009
HDD 862 561 558 378 160 98 200 410 530 3757
T≤15 °C 0
CDD 0 0 6 1 0 7
T>22 °C 0
Yüksekova

2008
HDD 904 769 492 254 213 212 425 642 3911
T≤15 °C 0
CDD 3 24 25 6 58
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.