Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
İskenderun

2020
HDD 184 184
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
İskenderun

2019
HDD 162 105 65 21 0 102 455
T≤15 °C 27 23 16 6 0 25 97
CDD 6 70 150 202 236 181 110 15 970
T>22 °C 3 21 30 31 31 30 27 8 181
İskenderun

2018
HDD 145 16 0 7 71 239
T≤15 °C 29 4 0 2 14 49
CDD 2 8 94 144 217 235 197 96 5 998
T>22 °C 1 5 25 30 31 31 30 23 2 178
İskenderun

2017
HDD 220 140 33 13 41 447
T≤15 °C 30 23 8 3 9 73
CDD 6 27 128 254 253 201 54 4 927
T>22 °C 4 19 30 31 31 30 28 4 177
İskenderun

2016
HDD 219 61 12 8 12 193 505
T≤15 °C 28 12 3 2 3 29 77
CDD 1 9 22 149 225 244 155 76 2 883
T>22 °C 1 6 19 30 31 31 30 30 1 179
İskenderun

2015
HDD 189 119 39 14 96 457
T≤15 °C 27 20 10 3 21 81
CDD 1 2 42 95 194 245 206 84 1 870
T>22 °C 1 2 22 30 31 31 30 25 3 175
İskenderun

2014
HDD 89 88 30 15 44 266
T≤15 °C 21 17 7 4 10 59
CDD 4 7 27 108 189 213 146 44 738
T>22 °C 1 3 16 29 31 31 30 19 160
İskenderun

2013
HDD 171 72 46 160 449
T≤15 °C 28 16 10 24 78
CDD 8 13 64 122 199 222 137 13 0 778
T>22 °C 2 5 25 30 31 31 30 12 1 167
İskenderun

2012
HDD 232 193 124 114 663
T≤15 °C 31 29 20 24 104
CDD 6 17 142 223 246 197 76 8 915
T>22 °C 3 19 30 31 31 30 25 6 175
İskenderun

2011
HDD 147 122 53 14 0 0 0 0 67 148 551
T≤15 °C 29 22 10 3 0 0 0 0 16 27 107
CDD 24 112 203 236 181 756
T>22 °C 12 30 31 31 30 134
İskenderun

2010
HDD 106 82 20 0 0 0 0 0 0 57 265
T≤15 °C 0
CDD 33 119 194 271 204 821
T>22 °C 0
İskenderun

2009
HDD 190 122 94 0 0 0 0 6 47 459
T≤15 °C 0
CDD 39 154 216 232 125 766
T>22 °C 0
İskenderun

2008
HDD 250 166 15 3 4 140 578
T≤15 °C 0
CDD 10 23 139 216 240 160 788
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.